Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

НОВИ НАСЛОВИ ИЗДАВАЧКОГ ЦЕНТРА ХЕМИЈСКОГ ФАКУЛТЕТА

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

[Odredjivanje strukture molekula spektroskopskim metodama]

Љубодраг Вујисић, Гордана Крстић, Ивана Софренић, Бобан Анђелковић, Веле Тешевић:

Одређивање структуре молекула спектроскопским методама
Збирка спектара

Из садржаја:   Експериментални услови и начини снимања спектара / Ултраљубичаста и видљива спектроскопија - UV/Vis / Инфрацрвена спектроскопија - IR / Нуклеарно-магнетна резонантна спектроскопија - NMR / Масена спектрометрија - MS / Комбиновани примери IR, NMR и масених спектара

Меки повез, 278 страна

Београд, 2020.
ISBN: 978-86-7220-102-4

Цена:   1000,00 дин.

 
[Spinska stanja u kompleksima prelaznih metala]

Маја Груден:

Спинска стања у комплексима прелазних метала
Примена теорије функционала густине

Из садржаја:   Увод / Експерименталне технике за одређивање спинских стања у комплексима прелазних метала / Теоријске методе за одређивање спинских стања у комплексима прелазних метала / Валидационе студије / Улога спинских стања у проучавању механизама каталитичких реакција

Меки повез, 106 страна

Београд, 2019.
ISBN: 978-86-7220-097-3

Цена:   1100,00 дин.

 
[Proteinski inzenjering]

Радивоје Продановић:

Протеински инжењеринг

Из садржаја:   Увод / Еволуција протеина / In vitro еволуција / Експресиони системи / Креирање библиотеке гена / Високо ефикасне методе претраживања библиотека гена / Биоинформатичке методе у протеинском инжењерингу / Закључак

Меки повез, 129 страна

Београд, 2019.
ISBN: 978-86-7220-098-0

Цена:   1500,00 дин.

 
[Praktikum iz racunarske hemije]

Душан Вељковић:

Практикум из рачунарске хемије

Из садржаја:   Основни појмови рачунарске хемије / Молекулска механика / Конформациона анализа / Квантно-хемијске методе / Пост Хартри-Фок методе / Теорија функционала густине (DFT теорија) / Вибрациони спектри и термохемија / Молекулске орбитале / Мапе електростатичког потенцијала / Примена Ab initio метода за решавање проблема у хемији / Хемијска информатика

Меки повез, 126 страна

Београд, 2018.
ISBN: 978-86-7220-092-8

Цена:   600,00 дин.

 
[Praktikum iz neorganske hemije]

Тамара Тодоровић, Весна Медаковић:

Практикум из неорганске хемије
у редакцији проф. др Софије Совиљ

Из садржаја:   Безбедност у лабораторији / Тест / Лабораторијске вежбе (Хлор, бром и јод; Кисеоник; Сумпор; Азот и фосфор; Силицијум, калај и олово; Бор и алуминијум; Водоник, алкални и земноалкални метали; Хром и манган; Гвожђе, кобалт и никал; Бакар, цинк, сребро, кадмијум и жива; Комплексна једињења) / Методе карактеризације неорганских супстанци / Израчунавање теоријског и практичног приноса / Препарати / Задаци са рачунских колоквијума / Решења задатака / Решења теста

Меки повез, 280 страна

Београд, 2018.
ISBN: 978-86-7220-051-5

Цена:   1100,00 дин.

 
[Praktikum sa zbirkom zadataka]

Татјана Вербић, Милош Пешић, Никола Обрадовић, Илија Цвијетић:

Практикум са збирком задатака из инструменталне аналитичке хемије
Оптичке и електроаналитичке методе

Из садржаја:   Увод / Обрада резултата мерења / Речник основних статистичких појмова / Оптичке методе инструменталне анализе (UV/Vis спектрофотометрија; Атомска апсорпциона спектрофотометрија; Пламена фотометрија и спектроскопија са индуковано спрегнутом плазмом; Спектрофлуориметрија; Неспектрометријске методе - рефрактометрија и полариметрија; Задаци; Решења задатака) / Електроаналитичке методе инструменталне анализе (Потенциометрија; Електролиза; Волтаметрија; Задаци; Решења задатака)

Меки повез, 403 стране

Београд, 2018.
ISBN: 978-86-7220-095-9

Цена:   1500,00 дин.

 
[Klasicne metode kvantitativne hemijske analize]

Рада Баошић, Александар Лолић, Јелена Мутић, Никола Стевановић:

Класичне методе квантитативне хемијске анализе

Из садржаја:   Аналитичка вага и посуђе / Волуметрија / Киселинско-базне методе / Таложне методе / Комплексометријске методе / Методе оксидоредукције

Меки повез, 109 страна

Београд, 2018.
ISBN: 978-86-7220-094-2

Цена:   600,00 дин.

 
[Stereohemija organskih jedinjenja]

Марија Баранац-Стојановић:

Стереохемија органских једињења

Из садржаја:   Развој стереохемије / Подела стереохемије / Структура / Начини приказивања стереохемијских карактеристика молекула у две димензије / Хиралност и оптичка активност / Конфигурација стереогених атома / Аксијално-хирална једињења / Планарно-хирална једињења / Прохиралност и простереоизомерија / Рацемати / Конформација / Конформације засићених ацикличних једињења / Циклична једињења / Кинетички и термодинамички контролисане реакције / Стереоспецифичне и стереоселективне реакције / Утицај оријентације функционалне групе на реактивност молекула / Лакоћа формирања цикличних молекула / Перицикличне реакције / Полимеризација алкена

Меки повез, 543 стране

Београд, 2017.
ISBN: 978-86-7220-089-8

Цена:   1700,00 дин.

 
[Elementi retkih zemalja]

Илија Брчески:

Елементи ретких земаља
Хемијски и екохемијски аспекти

Из садржаја:   Увод / Представници и кратка историја / Добијање и пречишћавање ЕРЗ у елементарном стању / Опште особине ЕРЗ / Употреба ЕРЗ / Рециклажа ЕРЗ / Екохемијске карактеристике ЕРЗ и процеса добијања / ЕРЗ у животној средини / (Еко)токсиколошке карактеристике ЕРЗ / Блиска будућност / На крају

Меки повез, 123 стране

Београд, 2017.
ISBN: 978-86-6047-250-4

Цена:   500,00 дин.

 
[Osnove tehnoloskih procesa u industrijskoj hemiji]

Горан Роглић:

Основе технолошких процеса у индустријској хемији

Из садржаја:   Хемијска термодинамика / Хемијска кинетика / Катализа / Хемијски реактори / Дестилација / Кристализација / Адсорпција / Апсорпција / Екстракција

CD издање (PDF, 285 страна)

Београд, 2017.
ISBN: 978-86-7220-090-4

Цена:   200,00 дин.

 
[Opioids - Structure and Synthesis]

Милован Ивановић:

Opioids - Structure and Synthesis

Из садржаја:   Opioid Analgesics; Morphine Alkaloids; Synthetic Opioid Analgesics

Интернет издање (PDF, 167 страна, 55 MB)
Неограничено слободан приступ и преузимање

Београд, 2017.
ISBN: 978-86-7220-087-4

Цена:   бесплатно!

 
[Gaohemija nafte i gasa]

Ксенија Стојановић:

Геохемија нафте и гаса

Из садржаја:   Еволуција живог света / Облици органске супстанце геосфере / Геохемијско испитивање битумена матичних стена и нафти - корелациони параметри / Природни гас

CD издање (PDF, 227 страна)

Београд, 2017.
ISBN: 978-86-7220-086-7

Цена:   165,00 дин.

 
[Praktikum iz Instrumentalne analiticke hemije]

Јелена Мутић, Драган Манојловић:

Практикум из Инструменталне аналитичке хемије

Из садржаја:   Кондуктометрија и осцилометрија / Потенциометрија / Електрогравиметрија / Кулометрија / Поларографија и волтаметрија / Оптичке методе

Меки повез, 94 стране

Београд, 2017.
ISBN: 978-86-7220-085-0

Цена:   500,00 дин.

 
[Znameniti srpski hemicari]

Живорад Чековић:

Знаменити српски хемичари

Из садржаја:   Михаило Рашковић / Сима Лозанић / Димитрије Петровић / Марко Леко / Милорад Јовичић / Александар Зега / Милоје Стојиљковић / Никола Пушин / Миливоје Лозанић / Вукић Мићовић / Милош Младеновић / Панта Тутунџић / Ђорђе Стефановић / Бранко Божић / Павле Савић / Миленко Ћелап / Михаило Михаиловић / Милутин Стефановић / Паула Путанов / Миленко Шушић / Александар Деспић / Слободан Рибникар / Драгутин Дражић

Тврди повез, 1060 страна

Београд, 2017.
ISBN: 978-86-7220-084-3

 
[Zbirka pitanja i zadataka iz MB, MBH i BT]

Владимир Бешкоски, Мирослав Врвић:

Збирка питања и задатака из микробиологије, микробиолошке хемије и биотехнологије

Из садржаја:   Увод / Питања и задаци (Микробиологија; Микробиолошка хемија; Биотехнологија) / Резултати и решења задатака / Литература / Прилози

Меки повез, 165 страна + CD

Београд, 2017.
ISBN: 978-86-7220-083-6

Цена:   450,00 дин.

 
[Hemija heterociklicnih jedinjenja I]

Игор Опсеница:

Хемија хетероцикличних једињења I

Из садржаја:   Хетероциклична једињења / Именовање хетероцикличних једињења / Засићена хетероциклична једињења / Пирол / Фуран / Тиофен / Индол / Бензо[b]фуран и бензо[b]тиофен / Пиридин / Хинолин / Савремени приступи у хемији хетероцикличних једињења

Меки повез, 245 страна

Београд, 2016.
ISBN: 978-86-7220-079-9

Цена:   1000,00 дин.

 
[Osnovi molekulskog modelovanja]

Марио Златовић, Душан Петровић:

Основи молекулског моделовања
Практикум

Из садржаја:   Упознавање са радом на командној линији / Програми Avogadro и Abalone / Конформациона анализа / Испитивање механизма реакције / Предвиђање производа реакције / Претраживање база података / Хомолого моделовање / Молекулски докинг / Молекулска динамика / Увијање протеина

Меки повез, 218 страна

Београд, 2016.
ISBN: 978-86-7220-078-2

Цена:   800,00 дин.

 
[Hemija organosumpornih jedinjenja]

Веселин Маслак:

Хемија органосумпорних једињења

Из садржаја:   Структура и везивање сумпора у органосумпорним једињењима / Тиоли / Сулфиди / Сулфоксиди / Сулфони / Сулфонијумове соли и сумпорни илиди / Органосумпорне оксикиселине / Тиокарбонилна једињења

Меки повез, 138 страна

Београд, 2016.
ISBN: 978-86-7220-072-0

Цена:   450,00 дин.

 
[Upravljanje NI projektima]

Богдан Путниковић, Марио Златовић:

Управљање научноистраживачким пројектима

Из садржаја:   Научна метода / Зашто су научни пројекти специфични / Пројекат / Пројектна инфраструктура / Животни циклус пројекта / Пројекти сарадње / Пројектни портфолио

Меки повез, 204 стране

Београд, 2015.
ISBN: 978-86-7220-067-6

Цена:   600,00 дин.

 
[Hromatografske metode odvajanja]

Маја Натић:

Хроматографске методе одвајања
Теоријски принципи и практични аспекти (практикум)

Из садржаја:   Увод / Припрема узорака за анализу / Екстракција (Течно-течна екстракција / Екстракција чврсто-течно) / Јонска измена (Принципи јонске измене / Јонска хроматографија) / Хроматографске методе (Дефиниција хроматографије и класификација хроматографских метода / Основне карактеристике стационарних фаза у хроматографији на колони / Ретенција у хроматографији и карактеризација раздвојених једињења / Мобилне фазе у течној хроматографији)

Меки повез, 176 страна

Београд, 2015.
ISBN: 978-86-7220-068-3

Цена:   500,00 дин.

 
[Opsta hemija]

Срећко Трифуновић, Тибор Сабо, Зоран Тодоровић:

Општа хемија

Из садржаја:   Кратка историја хемије / Основне хемијске законитости / Законитости понашања гасова / Хемијска термодинамика / Структура атома / Хемијска веза и структура молекула / Међумолекулске силе / Агрегатна стања материје / Раствори / Хемијска кинетика / Хемијска равнотежа / Подела неорганских једињења / Раствори електролита / Киселине и базе / Равнотеже у растворима електролита / Координациона једињења / Нуклеарна хемија / Оксидо-редукционе реакције / Електрохемија

Тврди повез, 464 стране

Београд, 2014.
ISBN: 978-86-7220-062-1

Цена:   3000,00 дин.

 
[Jonske ravnoteze]

Лидија Пфендт, Душанка Милојковић-Опсеница:

Јонске равнотеже

Из садржаја:   Увод у хемијску равнотежу / Термодинамика хемијских равнотежа / Опште методе за одређивање и израчунавање равнотежних константи / Киселинско-базне равнотеже / Равнотеже у растворима комплекса / Редокс равнотеже

Меки повез, 360 страна

Београд, 2014.
ISBN: 978-86-7220-055-3

Цена:   1300,00 дин.

 
[Hemija bioelemenata]

Сања Гргурић-Шипка:

Хемија биоелемената

Из садржаја:   Увод / Преглед елемената од биолошког значаја / Улога алкалних и земноалкалних метала / Гвожђе / Цинк / Бакар / Кобалт и никл / Манган / Хром / Ванадијум, молибден и волфрам / Улога малих молекула / Биолошка улога неких неметала и металоида

Меки повез, 214 страна

Београд, 2014.
ISBN: 978-86-7220-065-2

Цена:   900,00 дин.

 
[Osnove masene spektrometrije organskih jedinjenja]

Веле Тешевић:

Основе масене спектрометрије органских једињења

Из садржаја:   Историјат масене спектрометрије / Основе масене спектрометрије / Уношење узорака / Вакуум / Јонизационе методе / Масени анализатори / Детектори у масеној спектрометрији / Јонизациони процеси / Врсте јона у масеним спектрима / Фрагментациони процеси / Интерпретација масених спектара органских једињења / Тандемна масена спектрометрија (MS-MS) / Питања и одговори

Меки повез, 268 страна

Београд, 2013.
ISBN: 978-86-7220-054-6

Цена:   900,00 дин.


Све публикације Издавачког центра ХФ се могу набавити у Скриптарници Хемијског факултета (Студентски трг 14, Београд).

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет