Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

КАТЕДРА ЗА АНАЛИТИЧКУ ХЕМИЈУ

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Научноистраживачки рад
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

О Катедри Запослени Лабораторије
и опрема
Пројекти Уџбеници и
практикуми
Линкови
и новости

Лабораторије и опрема

Студентске лабораторије

Број Опис Опрема Одговорно лице
464 Соба за мерење - Славица Кипић
485 Студентска лабораторија - Славица Кипић
503 Студентска лабораторија - Мирјана Мосић
505 Водоник-сулфидна соба - Мирјана Мосић
508a Студентска лабораторија - Љиљана Штрбац
510 Соба за издавање анализа - Душанка Милојковић-Опсеница
512 Соба за мерење - Љиљана Штрбац
540 Соба за мерење - Бранко Марушић
550   Спектрофотометар (Cintra 10 / Thermo Scientific, United Kingdom)
Metrohm (797 VA Computrace / Swiss)
Драган Манојловић
556 Водоник-сулфидна соба - Сања Илић
558 Соба за издавање анализа - Душанка Милојковић-Опсеница
562 Студентска лабораторија - Сања Илић

Истраживачке лабораторије

Број Опис Опрема Одговорно лице
502 Лабораторија за електрохемију и проточно-инјекциону анализу CHI потенциостат 800C (CHInstruments / USA)
Проточни систем са амперометријском детекцијом
Александар Лолић
507 Лабораторија за атомску апсорпциону спектроскопију ААС (са пламеном и електротермалном атомизацијом, Perkin-Elmer 2380) Александар Лолић
508 Лабораторија за испитивање биолошки активних једињења - Рада Баошић
509 Лабораторија за хроматографску анализу HPLC (1525 Binary HPLC Pump, Waters, USA)
HPAEC са PAD или CD detekcijom (Dionex, ICS-3000, USA)
Linomat 5 (CAMAG, Muttenz,Switzerland)
TLC Scanner (CAMAG, Muttenz, Switzerland)
Chromatogram Immersion Device (CAMAG, Muttenz, Switzerland)
Спектофотометар (GBC, UV-Visible Cintra 6, Australia)
Полариметар (Polax-2L, Atago, Japan)
Душанка Милојковић-Опсеница
511 Лабораторија за припрему узорака - Душанка Милојковић-Опсеница
517 Лабораторија за одређивање стабилних изотопа IRMS - систем за одређивање стабилних изотопа (DELTA Vadvantage, Thermo Fisher, USA) Душанка Милојковић-Опсеница
519 Лабораторија за физичко-хемијску анализу Рефрактометар (Manual RX-7000 CX, Atago, Japan)
Аутоматски титратор (Metrohm, Switzerland)
Душанка Милојковић-Опсеница
529 Лабораторија за хемијске равнотеже Аутоматски титратор (Crison pH-Burette 24 2S) Татјана Вербић
536 Лабораторија за електрохемију Autolab 633 (VA Stand, Metrohm / Swiss) Ференц Пастор
537 Лабораторија за електрохемију Потенциостат / галваностат CHI 760b (Chinstruments / USA) Драган Манојловић
538 Лабораторија за анализу вода Спектрофотометар (Evolution 220, UV-Visible / Thermo Scientific, United Kingdom)
Планетарни млин (Retch, PM 100 CM)
Драган Манојловић
548 Лабораторија за елементарну анализу ICP-OES (model 6500 / Thermo Scientific, United Kingdom)
ICP-QMS (iCAP Q, series 2 / Thermo Scientific, United Kingdom)
Драган Манојловић
548A Лабораторија за припрему узорака Микроталасни дигестор (Speedwave, Berghof, Germany)
Микроталасни дигестор (Ethos 1, Milestone, Italy)
Драган Манојловић
551 Лабораторија за биоаутографију - Душанка Милојковић-Опсеница
552 Лабораторија за припрему узорака - Душанка Милојковић-Опсеница
553 Лабораторија за припрему узорака - Душанка Милојковић-Опсеница
© Универзитет у Београду - Хемијски факултет