Јавне набавке

Све захтеве и дописе слати на адресу:   brankica@chem.bg.ac.rs.
Службеник за јавне набавке Иновационог центра Хемијског факултета је:   Бранкица Качар,   тел. (011) 3336-615.

Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки Иновационог центра ХФ (PDF, 12 MB) - усвојен 3. 9. 2021. године.


План јавних набавки за 2023. годину   (MS Excel XLSX, 10 KB)


Завршени поступци