Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

НОВИ НАСЛОВИ ИЗДАВАЧКОГ ЦЕНТРА ХЕМИЈСКОГ ФАКУЛТЕТА

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Научноистраживачки рад
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

[Analiza makroelemenata i mikroelemenata u hrani]

Јелена Мутић:

Анализа макроелемената и микроелемената у храни

Из садржаја:   Увод / Елементи / Прописи и правилници / Аналитичке методе за одређивање елемената у узорцима хране / Гљиве / Морски плодови / Вино

Меки повез, 119 страна

Београд, 2022.
ISBN: 978-86-7220-112-3

Цена:   800,00 дин.

 
[Praktikum iz analiticke hemije 1]

Др Душанка Милојковић-Опсеница, др јелена Трифковић, др Филип Андрић, др Петар Ристивојевић, Александра Драмићанин:

Практикум из аналитичке хемије 1

Из садржаја:   Увод / Ток квалитативне хемијске анализе / Реакције катјона / Реакције анјона / Реакције у капима / Хроматографија / Екстракција / Извештаји о извршеним анализама

Меки повез, 139 страна

Београд, 2022.
ISBN: 978-86-7220-111-6

Цена:   1500,00 дин.

 
[Analiticka hemija - Klasicne metode kvantitativne analize]

Рада Бошић:

Аналитичка хемија - класичне методе квантитативне анализе

Из садржаја:   Увод / Гравиметрија / Волуметрија / Киселинско-базне методе / Таложне методе / Комплексометријске методе / Оксидо-редукционе методе / Грешке у квантитативној хемијској анализи

Меки повез, 254 стране

Београд, 2022.
ISBN: 978-86-7220-109-3

Цена:   1200,00 дин.

 
[Biohemijske osnove biotehnologije zivotne sredine]

Владимир П. Бешкоски:

Биохемијске основе биотехнологије животне средине

Из садржаја:   Биоразградња и биоразградљивост / Биоремедијација - фактори који утичу на биодеградацију нафтних угљоводоника / Хемијска и биохемијска анализа биоремедијационих процеса / Свеобухватне анализе генома, протеома и метаболома у праћењу и усмеравању биоремедијационих процеса / Изазов нових дуготрајних загађујућих супстанци на примеру перфлуорованих једињења / Додата вредност микробне активности / Будућа истраживања

Меки повез, B5 формат, 145 страна

Београд, 2022.
ISBN: 978-86-7220-075-1

Цена:   650,00 дин.

 
[Informator 2021]

Комисија за промоцију Хемијског факултета:

Информатор 2021

Из садржаја:   Историјат Хемијског факултета / Студијски програми / Конкурс / Пријављивање кандидата / Програмске јединице за припрему пријемног испита / Систем бодовања / Упис / Ко је ко на Хемијском факултету / Примери пријемног испита из хемије

Меки повез, 103 стране

Београд, 2021.
ISBN: 978-86-7220-105-5

Цена:   300,00 дин.

 
[Osnovi bioneorganske hemije kroz probleme i resenja]

Милица Р. Миленковић:

Основи бионеорганске хемије кроз проблеме и решења

Из садржаја:   Увод у бионеорганску хемију / Биолошка улога јона алкалних метала / Биолошка улога јона земноалкалних метала / Азот(II)-оксид и угљеник(II)-оксид у биолошким системима / Металопротеини који садрже цинк / Механизми уноса, транспорта и складиштења гвожђа у живим системима / Гвожђе-сумпор кластери / Металопротеини који садрже гвожђе / Металопротеини који садрже бакар / Трансфер електрона у биолошким системима / Металопротеини који садрже кобалт / Металопротеини који садрже никл / Металопротеини који садрже манган / Металопротеини који садрже молибден / Комбинована питања / Увод у медицинску и биомиметичку неорганску хемију

Меки повез, A4 формат, 180 страна

Београд, 2021.
ISBN: 978-86-7220-104-8

Цена:   700,00 дин.

 
[Osnove analitickog procesa]

Др Маја Натић:

Основе аналитичког процеса

Из садржаја:   Предмет проучавања аналитичке хемије / Процена аналитичких података / Калибрација и стандардизација / Узорак / Одабране технике одвајања / Развој стандардне методе / Обезбеђење квалитета у аналитичкој лабораторији

CD издање (PDF, 242 стране)

Београд, 2021.
ISBN: 978-86-7220-077-5

Цена:   550,00 дин.

 
[Hemija heterociklicnih jedinjenja II]

Игор Опсеница:

Хемија хетероцикличних једињења II

Из садржаја:   1,2-Азоли / 1,3-Aзоли / Бензо-1,2-азоли и бензо-1,3-азоли / Дизаини / Хетероциклична једињења која имају више од два хетероатома / Прелазни метали у хемији хетероцикличних једињења

Меки повез, 161 страна

Београд, 2021.
ISBN: 978-86-7220-076-8

Цена:   1500,00 дин.

 
[Regulacija biohemijskih procesa]

Милан Р. Николић, Душко Благојевић, Михајло Б. Спасић:

Регулација биохемијских процеса

Из садржаја:
Општи принципи, компоненте и механизми система за пренос сигнала у ћелији:   Прицнипи хомеостазе у живим системима / Основи хемијске комуникације у живим системима / Хормони: први гласници у преносу сигнала / Ефекторни протеини у преносу сигнала у ћелији
Системи за пренос сигнала у ћелији:   Пренос сигнала путем рецентора прегнутих са G протеинима / Пренос сигнала преко фамилије фосфоинозитида / Пренос сигнала преко каталитичких рецептора / Пренос сигнала преко једарних рецептора / Пренос сигнала регулисан променом количине јона
Интеграција сигналних путева у ћелији:   Пренос сигнала преко гасотрансмитера / Интеграција сигналних путева: молекулске основе вида

CD издање (PDF, 255 страна)

Београд, 2021.
ISBN: 978-86-7220-074-4

Цена:   400,00 дин.

 
[Zbirka zadataka iz klasicnih metoda kvant. hem. analize sa resenjima]

Рада Баошић, Александар Лолић, Александра Драмићанин:

Збирка задатака из класичних метода квантитативне хемијске анализе са решењима

Из садржаја:   Гравиметрија / Волуметрија [Киселинско-базне методе / Таложне методе / Комплексометријске методе / Оксидоредукционе методе] / Комбиновани задаци / Процена (евалуација) и приказивање резултата хемијске анализе

Меки повез, B5 формат, 124 стране

Београд, 2021.
ISBN: 978-86-7220-073-7

Цена:   700,00 дин.

 
[Odredjivanje strukture molekula spektroskopskim metodama]

Љубодраг Вујисић, Гордана Крстић, Ивана Софренић, Бобан Анђелковић, Веле Тешевић:

Одређивање структуре молекула спектроскопским методама
Збирка спектара

Из садржаја:   Експериментални услови и начини снимања спектара / Ултраљубичаста и видљива спектроскопија - UV/Vis / Инфрацрвена спектроскопија - IR / Нуклеарно-магнетна резонантна спектроскопија - NMR / Масена спектрометрија - MS / Комбиновани примери IR, NMR и масених спектара

Меки повез, 278 страна

Београд, 2020.
ISBN: 978-86-7220-102-4

Цена:   1000,00 дин.

 
[Radni listovi iz organske hemije]

Др Деана Б. Андрић, др Горан М. Роглић:

Радни листови из органске хемије

Из садржаја:   Рад у органској лабораторији / Безбедносна правила рада у лабораторији / Поступци у случају инцидента у органској лабораторији / Технике рада у лабораторији из органске хемије / Вежбе

Меки повез, A4 формат, 78 страна

Београд, 2020.
ISBN: 978-86-7220-040-9

Цена:   450,00 дин.

 
[Praktikum iz opste hemije]

Маја Груден-Павловић, Санја Гргурић-Шипка, Соња Грубишић, С. Р. Никетић:

Практикум из опште хемије
(пето издање)

Из садржаја:   Пожари и врсте ватре / Хемикалије / Правила за безбедан рад у лабораторији / Лабораторијски дневник / Лабораторијско посуђе и прибор / Основне хемијске операције и методе одвајања / Особине гасова / Раствори / Кондензовано стање / Хемијска кинетика / Хемијска равнотежа / Равотеже у растворима електролита / Реакције у воденим растовима: јонске реакције / Равнотеже у воденим растворима соли / Реакције трансфера електрона

Меки повез, 214 страна

Београд, 2020.
ISBN: 978-86-7220-007-2

Цена:   900,00 дин.

 
[Spinska stanja u kompleksima prelaznih metala]

Маја Груден:

Спинска стања у комплексима прелазних метала
Примена теорије функционала густине

Из садржаја:   Увод / Експерименталне технике за одређивање спинских стања у комплексима прелазних метала / Теоријске методе за одређивање спинских стања у комплексима прелазних метала / Валидационе студије / Улога спинских стања у проучавању механизама каталитичких реакција

Меки повез, 106 страна

Београд, 2019.
ISBN: 978-86-7220-097-3

Цена:   1100,00 дин.

 
[Proteinski inzenjering]

Радивоје Продановић:

Протеински инжењеринг

Из садржаја:   Увод / Еволуција протеина / In vitro еволуција / Експресиони системи / Креирање библиотеке гена / Високо ефикасне методе претраживања библиотека гена / Биоинформатичке методе у протеинском инжењерингу / Закључак

Меки повез, 129 страна

Београд, 2019.
ISBN: 978-86-7220-098-0

Цена:   1500,00 дин.

 
[Praktikum iz racunarske hemije]

Душан Вељковић:

Практикум из рачунарске хемије

Из садржаја:   Основни појмови рачунарске хемије / Молекулска механика / Конформациона анализа / Квантно-хемијске методе / Пост Хартри-Фок методе / Теорија функционала густине (DFT теорија) / Вибрациони спектри и термохемија / Молекулске орбитале / Мапе електростатичког потенцијала / Примена Ab initio метода за решавање проблема у хемији / Хемијска информатика

Меки повез, 126 страна

Београд, 2018.
ISBN: 978-86-7220-092-8

Цена:   700,00 дин.

 
[Praktikum iz neorganske hemije]

Тамара Тодоровић, Весна Медаковић:

Практикум из неорганске хемије
у редакцији проф. др Софије Совиљ

Из садржаја:   Безбедност у лабораторији / Тест / Лабораторијске вежбе (Хлор, бром и јод; Кисеоник; Сумпор; Азот и фосфор; Силицијум, калај и олово; Бор и алуминијум; Водоник, алкални и земноалкални метали; Хром и манган; Гвожђе, кобалт и никал; Бакар, цинк, сребро, кадмијум и жива; Комплексна једињења) / Методе карактеризације неорганских супстанци / Израчунавање теоријског и практичног приноса / Препарати / Задаци са рачунских колоквијума / Решења задатака / Решења теста

Меки повез, 280 страна

Београд, 2018.
ISBN: 978-86-7220-051-5

Цена:   1100,00 дин.

 
[Praktikum sa zbirkom zadataka]

Татјана Вербић, Милош Пешић, Никола Обрадовић, Илија Цвијетић:

Практикум са збирком задатака из инструменталне аналитичке хемије
Оптичке и електроаналитичке методе

Из садржаја:   Увод / Обрада резултата мерења / Речник основних статистичких појмова / Оптичке методе инструменталне анализе (UV/Vis спектрофотометрија; Атомска апсорпциона спектрофотометрија; Пламена фотометрија и спектроскопија са индуковано спрегнутом плазмом; Спектрофлуориметрија; Неспектрометријске методе - рефрактометрија и полариметрија; Задаци; Решења задатака) / Електроаналитичке методе инструменталне анализе (Потенциометрија; Електролиза; Волтаметрија; Задаци; Решења задатака)

Меки повез, 403 стране

Београд, 2018.
ISBN: 978-86-7220-095-9

Цена:   1500,00 дин.

 
[Klasicne metode kvantitativne hemijske analize]

Рада Баошић, Александар Лолић, Јелена Мутић, Никола Стевановић:

Класичне методе квантитативне хемијске анализе

Из садржаја:   Аналитичка вага и посуђе / Волуметрија / Киселинско-базне методе / Таложне методе / Комплексометријске методе / Методе оксидоредукције

Меки повез, 109 страна

Београд, 2018.
ISBN: 978-86-7220-094-2

Цена:   600,00 дин.

 
[Stereohemija organskih jedinjenja]

Марија Баранац-Стојановић:

Стереохемија органских једињења

Из садржаја:   Развој стереохемије / Подела стереохемије / Структура / Начини приказивања стереохемијских карактеристика молекула у две димензије / Хиралност и оптичка активност / Конфигурација стереогених атома / Аксијално-хирална једињења / Планарно-хирална једињења / Прохиралност и простереоизомерија / Рацемати / Конформација / Конформације засићених ацикличних једињења / Циклична једињења / Кинетички и термодинамички контролисане реакције / Стереоспецифичне и стереоселективне реакције / Утицај оријентације функционалне групе на реактивност молекула / Лакоћа формирања цикличних молекула / Перицикличне реакције / Полимеризација алкена

Меки повез, 543 стране

Београд, 2017.
ISBN: 978-86-7220-089-8

Цена:   1700,00 дин.

 
[Elementi retkih zemalja]

Илија Брчески:

Елементи ретких земаља
Хемијски и екохемијски аспекти

Из садржаја:   Увод / Представници и кратка историја / Добијање и пречишћавање ЕРЗ у елементарном стању / Опште особине ЕРЗ / Употреба ЕРЗ / Рециклажа ЕРЗ / Екохемијске карактеристике ЕРЗ и процеса добијања / ЕРЗ у животној средини / (Еко)токсиколошке карактеристике ЕРЗ / Блиска будућност / На крају

Меки повез, 123 стране

Београд, 2017.
ISBN: 978-86-6047-250-4

Цена:   500,00 дин.

 
[Osnove tehnoloskih procesa u industrijskoj hemiji]

Горан Роглић:

Основе технолошких процеса у индустријској хемији

Из садржаја:   Хемијска термодинамика / Хемијска кинетика / Катализа / Хемијски реактори / Дестилација / Кристализација / Адсорпција / Апсорпција / Екстракција

CD издање (PDF, 285 страна)

Београд, 2017.
ISBN: 978-86-7220-090-4

Цена:   200,00 дин.

 
[Opioids - Structure and Synthesis]

Милован Ивановић:

Opioids - Structure and Synthesis

Из садржаја:   Opioid Analgesics; Morphine Alkaloids; Synthetic Opioid Analgesics

Интернет издање (PDF, 167 страна, 55 MB)
Неограничено слободан приступ и преузимање

Београд, 2017.
ISBN: 978-86-7220-087-4

Цена:   бесплатно!

 
[Gaohemija nafte i gasa]

Ксенија Стојановић:

Геохемија нафте и гаса

Из садржаја:   Еволуција живог света / Облици органске супстанце геосфере / Геохемијско испитивање битумена матичних стена и нафти - корелациони параметри / Природни гас

CD издање (PDF, 227 страна)

Београд, 2017.
ISBN: 978-86-7220-086-7

Цена:   165,00 дин.

 
[Praktikum iz Instrumentalne analiticke hemije]

Јелена Мутић, Драган Манојловић:

Практикум из Инструменталне аналитичке хемије

Из садржаја:   Кондуктометрија и осцилометрија / Потенциометрија / Електрогравиметрија / Кулометрија / Поларографија и волтаметрија / Оптичке методе

Меки повез, 94 стране

Београд, 2017.
ISBN: 978-86-7220-085-0

Цена:   500,00 дин.

 
[Znameniti srpski hemicari]

Живорад Чековић:

Знаменити српски хемичари

Из садржаја:   Михаило Рашковић / Сима Лозанић / Димитрије Петровић / Марко Леко / Милорад Јовичић / Александар Зега / Милоје Стојиљковић / Никола Пушин / Миливоје Лозанић / Вукић Мићовић / Милош Младеновић / Панта Тутунџић / Ђорђе Стефановић / Бранко Божић / Павле Савић / Миленко Ћелап / Михаило Михаиловић / Милутин Стефановић / Паула Путанов / Миленко Шушић / Александар Деспић / Слободан Рибникар / Драгутин Дражић

Тврди повез, 1060 страна

Београд, 2017.
ISBN: 978-86-7220-084-3

 
[Zbirka pitanja i zadataka iz MB, MBH i BT]

Владимир Бешкоски, Мирослав Врвић:

Збирка питања и задатака из микробиологије, микробиолошке хемије и биотехнологије

Из садржаја:   Увод / Питања и задаци (Микробиологија; Микробиолошка хемија; Биотехнологија) / Резултати и решења задатака / Литература / Прилози

Меки повез, 165 страна + CD

Београд, 2017.
ISBN: 978-86-7220-083-6

Цена:   450,00 дин.

 
[Hemija heterociklicnih jedinjenja I]

Игор Опсеница:

Хемија хетероцикличних једињења I

Из садржаја:   Хетероциклична једињења / Именовање хетероцикличних једињења / Засићена хетероциклична једињења / Пирол / Фуран / Тиофен / Индол / Бензо[b]фуран и бензо[b]тиофен / Пиридин / Хинолин / Савремени приступи у хемији хетероцикличних једињења

Меки повез, 245 страна

Београд, 2016.
ISBN: 978-86-7220-079-9

Цена:   1000,00 дин.

 
[Osnovi molekulskog modelovanja]

Марио Златовић, Душан Петровић:

Основи молекулског моделовања
Практикум

Из садржаја:   Упознавање са радом на командној линији / Програми Avogadro и Abalone / Конформациона анализа / Испитивање механизма реакције / Предвиђање производа реакције / Претраживање база података / Хомолого моделовање / Молекулски докинг / Молекулска динамика / Увијање протеина

Меки повез, 218 страна

Београд, 2016.
ISBN: 978-86-7220-078-2

Цена:   800,00 дин.

 
[Hemija organosumpornih jedinjenja]

Веселин Маслак:

Хемија органосумпорних једињења

Из садржаја:   Структура и везивање сумпора у органосумпорним једињењима / Тиоли / Сулфиди / Сулфоксиди / Сулфони / Сулфонијумове соли и сумпорни илиди / Органосумпорне оксикиселине / Тиокарбонилна једињења

Меки повез, 138 страна

Београд, 2016.
ISBN: 978-86-7220-072-0

Цена:   450,00 дин.

 
[Osnove elektroanaliticke hemije]

Драган Манојловић, Јелена Мутић, Дејан Шеган:

Основе електроаналитичке хемије

Из садржаја:   Увод / Кондуктометрија / Потенциометрија / Електрогравиметрија / Кулометрија / Волтаметрија / Експерименталне вежбе / Задаци

Меки повез, 303 стране

Београд, 2015.
ISBN: 978-86-7220-042-3

Цена:   700,00 дин.

 
[Upravljanje NI projektima]

Богдан Путниковић, Марио Златовић:

Управљање научноистраживачким пројектима

Из садржаја:   Научна метода / Зашто су научни пројекти специфични / Пројекат / Пројектна инфраструктура / Животни циклус пројекта / Пројекти сарадње / Пројектни портфолио

Меки повез, 204 стране

Београд, 2015.
ISBN: 978-86-7220-067-6

Цена:   600,00 дин.

 
[Hromatografske metode odvajanja]

Маја Натић:

Хроматографске методе одвајања
Теоријски принципи и практични аспекти (практикум)

Из садржаја:   Увод / Припрема узорака за анализу / Екстракција (Течно-течна екстракција / Екстракција чврсто-течно) / Јонска измена (Принципи јонске измене / Јонска хроматографија) / Хроматографске методе (Дефиниција хроматографије и класификација хроматографских метода / Основне карактеристике стационарних фаза у хроматографији на колони / Ретенција у хроматографији и карактеризација раздвојених једињења / Мобилне фазе у течној хроматографији)

Меки повез, 176 страна

Београд, 2015.
ISBN: 978-86-7220-068-3

Цена:   500,00 дин.

 
[Praktikum iz industrijske hemije sa radnom sveskom]

Др Петар Пфендт, др Ксенија Стојановић, мр Александра Михајлиди-Зелић, др Дубравка Релић:

Практикум из индустријске хемије са радном свеском

Меки повез, A4 формат, 139 страна

Београд, 2015.
ISBN: 978-86-7220-047-8

Цена:   700,00 дин.

 
[Opsta hemija]

Срећко Трифуновић, Тибор Сабо, Зоран Тодоровић:

Општа хемија

Из садржаја:   Кратка историја хемије / Основне хемијске законитости / Законитости понашања гасова / Хемијска термодинамика / Структура атома / Хемијска веза и структура молекула / Међумолекулске силе / Агрегатна стања материје / Раствори / Хемијска кинетика / Хемијска равнотежа / Подела неорганских једињења / Раствори електролита / Киселине и базе / Равнотеже у растворима електролита / Координациона једињења / Нуклеарна хемија / Оксидо-редукционе реакције / Електрохемија

Тврди повез, 464 стране

Београд, 2014.
ISBN: 978-86-7220-062-1

Цена:   3000,00 дин.

 
[Jonske ravnoteze]

Лидија Пфендт, Душанка Милојковић-Опсеница:

Јонске равнотеже

Из садржаја:   Увод у хемијску равнотежу / Термодинамика хемијских равнотежа / Опште методе за одређивање и израчунавање равнотежних константи / Киселинско-базне равнотеже / Равнотеже у растворима комплекса / Редокс равнотеже

Меки повез, 360 страна

Београд, 2014.
ISBN: 978-86-7220-055-3

Цена:   1300,00 дин.

 
[Hemija bioelemenata]

Сања Гргурић-Шипка:

Хемија биоелемената

Из садржаја:   Увод / Преглед елемената од биолошког значаја / Улога алкалних и земноалкалних метала / Гвожђе / Цинк / Бакар / Кобалт и никл / Манган / Хром / Ванадијум, молибден и волфрам / Улога малих молекула / Биолошка улога неких неметала и металоида

Меки повез, 214 страна

Београд, 2014.
ISBN: 978-86-7220-065-2

Цена:   900,00 дин.

 
[Osnove masene spektrometrije organskih jedinjenja]

Веле Тешевић:

Основе масене спектрометрије органских једињења

Из садржаја:   Историјат масене спектрометрије / Основе масене спектрометрије / Уношење узорака / Вакуум / Јонизационе методе / Масени анализатори / Детектори у масеној спектрометрији / Јонизациони процеси / Врсте јона у масеним спектрима / Фрагментациони процеси / Интерпретација масених спектара органских једињења / Тандемна масена спектрометрија (MS-MS) / Питања и одговори

Меки повез, 268 страна

Београд, 2013.
ISBN: 978-86-7220-054-6

Цена:   900,00 дин.


Све публикације Издавачког центра ХФ се могу набавити у Скриптарници Хемијског факултета (Студентски трг 14, Београд).

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет