Конкурси и избори

27. 1. 2023.
Избор др Предрага Јовановића у звање ванредног професора на Фармацеутском факултету

Фармацеутски факултет Универзитета у Београду је расписао конкурс за избор једног наставника у звању ванредног професора за ужу научну област Органска хемија. Кандидат је др Предраг Јовановић, доцент Фармацеутског факултета.

Извештај се може погледати у року од 15 дана од дана објављивања.


23. 1. 2023.
Избор др Милоша Пешића у звање асистент са докторатом

Хемијски факултет Универзитета у Београду ставља на увид јавности извештај Комисије за избор једног сарадника у звању асистента са докотратом за ужу научну област Аналитичка хемија. Кандидат је др Милош Пешић, мастер хемичар, асистент ХФ.

Извештај се може погледати у року од 15 дана од дана објављивања.