Конкурси и избори

8. 4. 2024.
Избор др Јелене Аћимовић у звање научни сарадник

Хемијски факултет Универзитета у Београду ставља на увид јавности извештај Комисије за оцену резултата научног и стручног рада др Јелене Аћимовић, дипл. биохемичара, научног сарадника ХФ, кандидата за реизбор у звање научни сарадник.

Извештај се може погледати у року од 30 дана од дана објављивања.


8. 4. 2024.
Избор др Веселина Маслака у звање редовног професора

Хемијски факултет Универзитета у Београду ставља на увид јавности извештај Комисије за избор једног наставника у звању редовног професора за ужу научну област Органска хемија. Кандидат је др Веселин Маслак, дипл. хемичар за истраживање и развој, ванредни професор ХФ.

Извештај се може погледати у року од 15 дана од дана објављивања.


5. 4. 2024.
Избор Јелене Исаиловић у звање истраживач-сарадник

Хемијски факултет Универзитета у Београду ставља на увид јавности извештај Комисије за оцену резултата научног и стручног рада Јелене Исаиловић, мастер хемичара, кандидата за избор у звање истраживач-сарадник.

Извештај се може погледати у року од 30 дана од дана објављивања.


4. 4. 2024.
Избор др Филипа Бихеловића у звање ванредног професора

Хемијски факултет Универзитета у Београду ставља на увид јавности извештај Комисије за избор једног наставника у звању ванредног професора за ужу научну област Органска хемија. Кандидат је др Филип Бихеловић, дипл. хемичар, ванредни професор ХФ.

Извештај се може погледати у року од 15 дана од дана објављивања.


3. 4. 2024.
Избор Павла Стојковића у звање асистента

Хемијски факултет Универзитета у Београду ставља на увид јавности извештај Комисије за избор једног сарадника у звању асистента за ужу научну област Органска хемија. Кандидат је Павле Стојковић, мастер хемичар, асистент ХФ.

Извештај се може погледати у року од 15 дана од дана објављивања.