Докторати

5. 4. 2024.
Исидора (Иван) Протић-Росић - Извештај комисије за оцену докторске дисертације

Универзитет у Београду - Хемијски факултет ставља на увид јавности Извештај комисије за оцену докторске дисертације кандидата Исидоре (Иван) Протић-Росић, мастер биохемичара, под насловом:

Испитивање имуноремодулаторног ефекта химерног протеина Bet v 1-BanLec и његових мутаната на ћелијама урођеног имунског система

Извештај комисије и докторска дисертација биће доступни јавности 30 дана од дана објављивања на сајту Факултета.