Докторати

30. 1. 2023.
Николина (Радослав) Николић - Пријава теме докторске дисертације

Универзитет у Београду - Хемијски факултет ставља на увид јавности пријаву теме за израду докторске дисертације кандидата Николине Николић, мастер хемичара, под насловом:

Двослојни злато-поли(N-изопропилакриламид)/поли(винил алкохол) нанокомпозити као фотоактуатори за конверзију оптичке у механичку енергију

Пријава теме са прилозима биће доступна јавности 10 дана од објављивања на сајту Факултета.


30. 1. 2023.
Данијела (Станимир) Кретић - Пријава теме докторске дисертације

Универзитет у Београду - Хемијски факултет ставља на увид јавности пријаву теме за израду докторске дисертације кандидата Данијеле Кретић, мастер хемичара, под насловом:

Теоријско проучавање утицаја водоничног везивања на детонабилност нитроароматичних експлозива

Пријава теме са прилозима биће доступна јавности 10 дана од објављивања на сајту Факултета.


30. 1. 2023.
Гордана (Љубинко) Стевановић - Пријава теме докторске дисертације

Универзитет у Београду - Хемијски факултет ставља на увид јавности пријаву теме за израду докторске дисертације кандидата Гордане (Љубико) Стевановић, мастер хемичара, под насловом:

Синтеза, карактеризација и каталитичка примена нанокомпозитних кобалт-угљеничносмектитних катализатора у реакцији оксидативне деградације органских азо-боја

Пријава теме са прилозима биће доступна јавности 10 дана од објављивања на сајту Факултета.


30. 1. 2023.
Исидора Протић Росић - Пријава теме докторске дисертације

Универзитет у Београду - Хемијски факултет ставља на увид јавности пријаву теме за израду докторске дисертације кандидата Исидоре Протић Росић, мастер биохемичара, под насловом:

Испитивање имуноремодулаторног ефекта химерног протеина Bet v 1-BanLec и његових мутаната на ћелијама урођене имуности

Пријава теме са прилозима биће доступна јавности 10 дана од објављивања на сајту Факултета.


30. 1. 2023.
Милош (Саша) Козић - Извештај комисије за оцену научне заснованости докторске дисертације

Универзитет у Београду - Хемијски факултет ставља на увид јавности Извештај комисије за оцену научне заснованости теме за израду докторске дисертације кандидата Милоша (Саша) Козића, мастер хемичара, под насловом:

Ефекти наставе и учења хемије у основној школи у контексту индустријских производних процеса“

Извештај комисије биће доступан јавности 10 дана од објављивања на сајту Факултета.


23. 1. 2023.
Марко (Стефан) Стојичков - Пријава теме за израду докторске дисертације

Универзитет у Београду - Хемијски факултет ставља на увид јавности пријаву теме за израду докторске дисертације кандидата Марка Стојичкова, мастер хемичара, под насловом:

Синтеза и карактеризација комплекса Mn(II), Fe(III), Co(II), Cu(II) и Zn(II) са хидразонским дериватима 2,6-диацетилпиридина и 2-ацетилтиазола

Пријава теме са прилозима биће доступна јавности 10 дана од објављивања на сајту Факултета.