Nauka po meri privrede

Predstavnici naučno-istraživačkih organizacija imaju priliku da učestvuju u jednom od prvih projekata „otvorenih inovacija“ u Srbiji pod nazivom PMInnovia koji je pokrenula kompanija Philip Morris International (PMI) u saradnji sa NALED-om. Javni poziv za rešavanje konkretnog izazova otvoren je na sajtu http://pminnovia.org, a najbolji timovi će dobiti finansijsku podršku za dalji razvoj i prilagođavanje svojih rešenja potrebama kompanije PMI.

Na ovaj način obezbeđuju se dodatni izvori finansiranja za sprovođenje naučno-istraživačkih projekata koje privreda može da upotrebi za poboljšanje i inoviranje sopstvenih proizvoda i procesa. Dodatno, timovi će na raspolaganju imati i mentorsku podršku vodećih domaćih i međunarodnih eksperata iz privatnog sektora i akademske zajednice.

Od 2021. do danas, kompanija PMI je podržala gotovo 60 startapova i inovativnih projekata u Srbiji sa dva miliona dolara bespovratne finansijske podrške u okviru projekta Startech, čija ukupna vrednost dostiže pet miliona dolara namenjenih za razvoj domaćeg inovacionog ekosistema. PMInnovia predstavlja nadogradnju ovog projekta u pravcu povezivanja nauke i privrede i komercijalizacije inovacija koje Srbija može da ponudi svetu.

Prema Strategiji industrijske politike Srbije do 2030. godine, postoji nedostatak saradnje državnih naučno-istraživačkih organizacija i privatnog sektora. Naučno-industrijska saradnja u Srbiji je sporadična i zasniva se na ličnim kontaktima i inicijativama. Nalazi istraživanja objavljenog u Strategiji pokazuju i da fokus naučnih i akademskih radova nije na njihovoj praktičnoj primenljivosti. Tome u prilog govore podaci iz ankete privrede koji pokazuju da je svega 3,5% preduzeća razvilo inovaciju u saradnji sa univerzitetima i naučnim organizacijama. U odnosu na veličinu preduzeća, velike firme su nešto više  poslovale sa naučno-istraživačkom zajednicom (8%), nego male (7%), dok je kod mikro preduzeća ovakav vid saradnje na zanemarljivom nivou (2,5%). Jedan od ciljeva PMInnovie je da se ovaj trend preokrene i da koncept otvorenih inovacija zaživi i u Srbiji.

 

Rok za prijavu je 31. maj 2024. Godine.

 

Ukoliko ima zainteresovanih za apliciranje na poziv, molim da mi se jave lično, mejlom na tbozic@chem.bg.ac.rs ili telefonom, kako bismo u relativno kratkom roku pripremili prijave za konkurs.