Где раде наши бивши студенти

Студенти са нашом дипломом се запошљавају широм света, а данас путујемо до Словеније и Швајцарске.

Катарина Марковић је завршила основне академске студије на Хемијском факултету, студијски програм Хемија животне средине. Мастер и докторске студије је завршила у Љубљани на Међународној Постдипломској школи Јожеф Стефана, смет Екотехнологије, Љубљана, Словенија. Од 2022. је запослена на Институту Јожеф Стефан као асистенткиња са докторатом, где се бави развојем аналитичких метода за одређивање елементне специјације биолошких узорака, користећи HPLC-ICP-MS.

[Katarina Markovic]

Милан Црногорац завршио је основне академске студије на Хемијском факултету, на Катедри за општу и неорганску хемију. Данас је генерални директор за технологију (Chief Technology Officer) у компанији Swiss Rockets, која се бави применом биотехнолошких истраживања у здравству, а налази се у Базелу, у Швајцарској.

[Milan Crnogorac]