Где раде наши бивши студенти

Урош Гашић је дипломирао и докторирао на Катедри за аналитичку хемију Хемијског факултета у Београду.

Данас је запослен на позицији научног саветника на Одељењу за физологију биљака Института за биолошка истраживања "Синиша Станковић" (ИБИСС), Институт од националног значаја за Републику Србију, Универзитет у Београду.

[Uros Gasic]

Миљан Биговић је такође дипломирао и докторирао на Хемијском факултету, али на Катедри за органску хемију. Данас је ванредни професор, али и декан Природно-математичког факултета Универзитета Црне Горе у Подгорици.

[Miljan Bigovic]