Пријава кандидата за редовне изборе за Студентски парламент Универзитета у Београду

У складу са Одлуком о расписивању избора за Студентски парламент Универзитета у Београду (број 612-853/1-24) за период у трајању од октобра 2024. до октобра 2026. године, на седници Студентског парламента Хемијског факултета одржаној 18. марта 2024. године донета је одлука о расписивању редовних избора за Студентски парламент Универзитета у Београду за мандатни период од октобра 2024. до октобра 2026. године.

Број чланова Студентског парламента који су представници студената факултета се утврђује зависно од броја студената уписаних на факултет у тренутку расписивања избора и уређује се чланом 3 ставом 1 Правилника о избору чланова Студентског парламента Универзитета у Београду. Хемијски факултет према овом члану има једног представника.

Дана 27. марта 2024. године почиње пријава кандидата која траје три дана и завршава се закључно са 29. мартом 2024. године.

За пријаву су НЕОПХОДНА следећа документа:

  • Образац 1, који се налази у прилогу овог обавештења;
  • Доказ о испуњености услова из члана 7 став 1 Закона о студентском организовању, који издаје Студентска служба факултета;
  • Потврда да правоснажном одлуком није изречена дисциплинска мера предвиђена Правилником о дисциплинској одговорности студената Универзитета у Београду, коју издаје Студентска служба факултета.

Пријаве се подносе у просторији Студентске службе од 26. до 29. марта 2024. године у периоду од 10 до 13 часова.

Дана 1. априла 2024. године утврђује се и објављује прелиминарна листа кандидата. У року од 24 часа од часа објављивања прелиминарне листе кандидата, лица која предлог кандидата достављају могу уложити приговоре на листу.

Дана 4. априла 2024. године објављује се одлука о коначној листи кандидата. У року од три дана од дана објављивања коначне листе кандидата, лица која предлог кандидата достављају могу Изборној комисији уложити жалбу на коначну листу кандидата.

Дана 8. априла 2024. године одржавају се ИЗБОРИ на изборној јединици Хемијски факултет у периоду од 10 до 13 часова. Избори се спроводе тајним гласањем.

Прелиминарни резултати објављују се 9. априла 2024. године до 13 часова.

Рок за жалбе на прелиминарне резултате је 24 часа од објављивања истих.

Дана 11. априла објављују се коначни резултати избора. У року од три дана од дана објављивања коначних резултата избора, кандидат може Изборној комисији уложити жалбу на коначне резултате избора.

Срдачан поздрав,
Мина Радовановић
Председник Студентског парламента ХФ