Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Хемија Биохемија

Студијски програм "Биохемија"

Студијски програм "Мастер академске студије биохемије" има 60 ЕСПБ бодова и обухвата обавезне (12 ЕСПБ бодова) и изборне (8 ЕСПБ бодова) предмете, студијски истраживачки рад (20 ЕСПБ бодова) и дипломски рад (20 ЕСПБ бодова). Обавезни предмети су Биоинформатика и Савремене биохемијске методе, а у оквиру изборних предмета студенти бирају предмете које нису слушали на основним студијама (Биохемија и физиологија биљака) и/или више курсеве основних биохемијских, хемијских и биолошких предмета. Студенти се усмеравају ка истраживачком раду посебно кроз индивидуални рад са ментором у оквиру Студијског истраживачког рада и кроз израду дипломског рада.

Настава се изводи кроз индивидуални (менторски) рад са студентима или се ради са малим групама студената. Методе рада су адекватно прилагођене (консултације, семинари, прорада радова из оригиналне научне литературе). Акценат је на експерименталном раду са елементима истраживачког рада који се по правилу обавља у тимском раду у истраживачким (наставничким) лабораторијама. Предвиђена је екстензивна примена рачунара у свим видовима наставе.

Услови за упис

Завршене основне академске студије у обиму од 240 ЕСПБ.

Циљеви студијског програма

Примарни циљ студијског програма је да омогући студентима стицање мастер дипломе koja ће бити препозната/призната од стране свих европских институција, и која ће омогућити студентима да нађу одговарајуће запослење или да наставе докторске студије из биохемије или сродних дисциплина на домаћим или на неком од европских универзитета.

Исход студија

Студенти ће допунити и продубити своје познавање биохемијских, хемијских и биолошких дисциплина, развиће способности за решавање научних и стручних проблема из области биохемије применом аналитичких и рачунарских метода, продубиће знања и вештине потребне за рад са биолошким материјалом и експерименталним животињама, развиће способности проучавања литературе и критичког приказивања литературних података, стећи ће специфичне експерименталне вештине, искуство у самосталном раду са савременим инструментима, допуниће и продубити своју лабораторијску праксу (заштита на раду, рад са патолошким материјалом), усавршиће вођење лабораторијског дневника, као и своје нумеричке вештине (биохемијска израчунавања), биће у стању да у оквиру тимског рада обраде истраживачки проблем, презентирају га у оквиру дипломског рада и усмено одбране свој рад.

Наставни план

Недељни број часова по предметима је означен као: предавања + теоријске вежбе + лабораторијске вежбе или као: (активна настава + самостални рад).

Предмет Шифра ЕСПБ Семестар
I година 1 2
Биоинформатика 2451B 4 2+2+0  
Савремене биохемијске методе 2452B 8 (7+1)  
Изборни предмет 1 2IP1B 4  
Изборни предмет 2 2IP2B 4  
Студијски истраживачки рад 2IR1B 10 (0+10)  
Студијски истраживачки рад 2IR2B 10   (0+10)
Дипломски рад 2IZRB 20   (0+20)
  60  
Изборни предмет 1,   Изборни предмет 2

Изборни предмети могу бити и други предмети који су обавезни на осталим студијским програмима истог нивоа студија.

По завршетку студија на студијском програму Биохемија кандидат стиче звање "мастер биохемичар".

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет