Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Хемија Биохемија

Студијски програм "Хемија"

Студијски програм "Мастер академске студије хемије" има 60 ЕСПБ бодова и обухвата изборне (25 ЕСПБ бодова) предмете, студијски истраживачки рад (15 ЕСПБ бодова) и дипломски рад (20 ЕСПБ бодова). У оквиру изборних предмета студенти бирају предмете које нису слушали на основним студијама и/или више курсеве основних предмета. Студенти се кроз индивидуални рад са ментором, у оквиру студијског истраживачког рада и кроз израду дипломског рада, усмеравају ка самосталном истраживачком раду.

Предвиђене методе извођења наставе су предавања, лабораторијске (експерименталне) вежбе, теоријске вежбе и семинарски радови. Имајући у виду све специфичности овог студијског програма, у оквиру лабораторијских вежби предвиђен је самосталан рад, који укључује и употребу најсавременијих апарата и уређаја. Хемијски факултет располаже најмодернијим инструментима који ће студентима овог студијског програма бити на располагању за обуку.

Настава се изводи кроз рад са малим групама студената и кроз индивидуални (менторски) рад, док су методе рада прилагођене броју студената (консултације, семинари, итд). Посебан акценат је на експерименталном раду са елементима истраживачког рада који се по правилу обавља у тимском раду у истраживачким (наставничким) лабораторијама. У свим облицима наставе је предвиђена примена рачунара.

Услови за упис

Завршене основне академске студије у обиму од 240 ЕСПБ.

Циљеви студијског програма

Примарни циљ студијског програма је да изгради стручњаке са високим нивоом фундаменталног и примењеног знања из различитих области хемије, чија ће мастер диплома бити препозната/призната од стране свих европских институција, и која ће омогућити студентима да нађу одговарајуће запослење или да наставе докторске студије из хемије или сродних дисциплина на домаћим или на неком од европских универзитета.

Исход студија

По завршетку ових студија студенти ће проширити знање из различитих области хемије, развиће способности за решавање научних и стручних проблема применом аналитичких и рачунарских метода. Биће оспособљени за самосталан рад у хемијским лабораторијама различитих профила и намена (истраживање и развој, контрола квалитета, стандардизација, праћење процеса, итд). Стећи ће знања и вештине потребне за рад са реалним, комплексним узорцима и развиће способности проучавања литературе и критичког приказивања сакупљених података. Стећи ће искуство у самосталном раду на савременим инструментима, као и одговарајућу лабораторијску праксу. Студенти ће бити у стању да у оквиру тимског рада обраде истраживачки проблем, презентирају га у оквиру дипломског рада, као и да усмено одбране свој рад.

Наставни план

Недељни број часова по предметима је означен као: предавања + теоријске вежбе + лабораторијске вежбе или као: (активна настава + самостални рад).

Предмет Шифра ЕСПБ Семестар
I година 1 2
Изборни предмет 1 2IP1H 9  
Изборни предмет 2 2IP2H 8  
Изборни предмет 3 2IP3H 8  
Студијски истраживачки рад 2IR1H 5 (0+5)  
Студијски истраживачки рад 2IR2H 10   (0+10)
Дипломски рад 2IZRH 20   (0+20)
  60  
Изборни предмет 1
Изборни предмет 2
Изборни предмет 3

Изборни предмети могу бити и други предмети који су обавезни на осталим студијским програмима истог нивоа студија.

По завршетку студија на студијском програму Хемија кандидат стиче звање "мастер хемичар".

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет