Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Хемичар Биохемичар Професор хемије Хемичар за
животну средину

Студијски програм "Хемичар"

Програм image студија хемије које се одвијају на нашем факултету је у складу са програмима других сродних факултета у свету.

У оквиру прве и друге године студија студент стиче основна знанја из хемије (општа, неорганска, аналитичка и органска), физичке хемије, математике и физике. У оквиру треће године студија студент постепено прелази на више нивое знања из основних области хемије, и упознаје се са основама хемије природних производа и биохемије. Поред тога, добија основна знања о савременим инструменталним методама, и кроз практични рад се упознаје са њиховом применом за одређиванје структуре једињења. У четвртој години студенту се путем изборних предмета омогућава опредељивање за уже области хемије (Општа и неорганска, Органска, Аналитичка, Примењена хемија и делом Хемија животне средине), изучавајући теорију и практичне технике које се примењују у датој области. По завршеном факултету, хемичарима се отвара могућност даљег усавршавања у одабраној области кроз дипломске академске (мастер) и докторске студије.

Хемичари чине окосницу развојних тимова у истраживачким и развојним лабораторијама у многим гранама индустрије (фармацеутска, прехрамбена индустрија, прерада воде, металска индустрија, индустрија боја и лакова, петрохемија, неорганске и органске технологије и друго). Њихов задатак је развој лабораторијских поступака, контрола процеса и квалитета производа.

Услови за упис

Завршено средње образовање у четворогодишњем трајању и положен пријемни испит.

Циљеви студијског програма

Крајњи циљ студијског програма "Хемичар" јесте стварање стручњака са високим нивоом фундаменталног и примењеног знања из различитих области хемије, као и развијеном способношћу за "хемијски начин мишљења", што подразумева спремност за уочавање, разумевање и ефикасно решавање комплексних хемијских проблема са којима ће се неминовно сретати током рада у оквиру фундаментално-истраживачких, иновационих и развојних пројеката, као и у лабораторијама за истраживање и развој, контролу квалитета, стандардизацију, праћење процеса, итд.

Исход студија

Завршавањем студија на студијском програму "Хемичар" стичу се фундаментална и практична знања из различитих области хемије, која омогућавају разумевање хемијских процеса и оспособљавају за активно учешће у научно-истраживачком раду у области фундаменталних и примењених истраживања. Током студија, студенти бивају детаљно упознати са механизмима хемијских реакција и овладавају модерним техникама синтезе и савременим инструменталним методама.

Студент који заврши студије на програму "Хемичар" је оспособљен за креативан и самосталан рад у хемијским лабораторијама различитих профила и намена (истраживање и развој, контрола квалитета, стандардизација, праћење процеса, итд). Поред тога, свршени студент је квалификован за учешће у фундаментално-истраживачким и развојним пројектима и задацима.

Наставни план

Недељни број часова по предметима је означен као: предавања + теоријске вежбе + лабораторијске вежбе или као: (активна настава + самостални рад).

Предмет Шифра ЕСПБ Семестар
I година 1 2
Математика 1001A 9 4+4+0  
Физика 1011A 9 4+2+3  
Општа хемија 1101A 12 5+2+4  
Енглески језик 1031A 3   3+0+0
Неорганска хемија 1102A 10   4+2+4
Основи примене рачунара у хемији 1111H 2   0+2+0
Аналитичка хемија 1 1301H 11   2+1+8
Изборни предмет 1 1IP1H 4  
  60  
II година 1 2
Физичка хемија 1 1021A 7 4+0+3  
Органска хемија 1 1201A 10 4+1+4  
Аналитичка хемија 2 1302H 10 3+2+5  
Хемија животне средине 1505H 3 3+0+0  
Физичка хемија 2 1022A 7   3+0+3
Органска хемија 2 1202A 10   4+1+4
Аналитичка хемија 3 1303H 9   3+0+6
Изборни предмет 2 1IP2A 4  
  60  
III година 1 2
Структурне инструменталне методе 1221A 11 5+5+0  
Теорија хемијске везе 1231H 7 3+2+0  
Стереохемија 1232H 5 3+1+0  
Хемија природних производа 1411A 7 3+0+3  
Неорганска хемија 2 1103H 10   4+0+6
Органске синтезе 1 1211H 7   2+0+4
Индустријска хемија 1501A 7   3+0+3
Изборни предмет 3 1IP3A 6  
  60  
IV година 1 2
Рачунарска хемија 1112H 7 4+3+0  
Органске синтезе 2 1212H 9 2+0+7  
Биохемија 1409H 6 3+0+3  
Изборни предмет 4 1IP4H 8  
Изборни предмет Д 1321H 4   3+0+0
Изборни предмет О 1IPOA 10  
Завршни рад 1IZRH 16   (0+16)
  60  
Изборни предмет 1
Изборни предмет 2
Изборни предмет 3
Изборни предмет 4
Изборни предмет О

Изборни предмети могу бити и други предмети који су обавезни на осталим студијским програмима истог нивоа студија.

По завршетку студија на студијском програму Хемичар кандидат стиче звање "дипломирани хемичар".

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет