Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Srpski - cirilica ЋИР   English ENG

Pocetna Početna strana   Mapa Mapa sajta   Linkovi Linkovi       Portali:   Zaposleni Za zaposlene   Studenti Za studente   WebMail WebMail

KATEDRA ZA PRIMENJENU HEMIJU

O Fakultetu
Katedre i centri
Studije
Upis na Fakultet
Novosti
Zbirka velikana
srpske hemije
Studentske organizacije
Interne strane

Pretraga Pretraga sajta:

O Katedri Zaposleni Laboratorije
i oprema
Nastava i bodovi Projekti
Istorija
Katedre
Publikacije Linkovi Da li ste znali? Novosti

Važniji projekti na kojima rade članovi
Katedre za primenjenu hemiju i saradnici Centra za hemiju IHTM

Naučno-istraživački rad članova Katedre i saradnika Centra se odvija i kroz projekte na kojima rade članovi Katedre i saradnici Centra, a koje finansira Ministarstvo za nauku Republike Srbije (MNRS) ili privreda. Ovi projekti mogu se svrstati u sledeće oblasti:

  1. Naučni projekat - osnovna istraživanja - hemija
  2. Naučni projekat - osnovna istraživanja - astro i geo nauke
  3. Istraživački ili stručni projekti i studije
Broj Oznaka Period Naziv projekta
1. MNRS 1574 2002-2005. Proučavanje strukture, sastava i transformacija prirodnih proizvoda Zemljine kore (kerogen, bitumen, nafta, gas)
2. MNRS 1727 2002-2005. Hemodinamika zagađujućih supstanci akvatičnih sistema i vodnih resursa (površinske i podzemne vode, sedimenti) u funkciji zaštite
3. MNRS 1199 2002-2005. Mineralni resursi Srbije: mineragenetske karakteristike i praktičan značaj
4. MNRS 146008 2006-2010. Geohemijska ispitivanja u funkciji pronalaženja novih ležišta fosilnih goriva i zaštite životne sredine

Do sada su na ovim projektima postignuti značajni rezultati koji se mogu naći u okviru ličnih prezentacija zaposlenih na Katedri za primenjenu hemiju.

© Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet