Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Srpski - cirilica ЋИР   English ENG

Pocetna Početna strana   Mapa Mapa sajta   Linkovi Linkovi       Portali:   Zaposleni Za zaposlene   Studenti Za studente   WebMail WebMail

KATEDRA ZA OPŠTU I NEORGANSKU HEMIJU

O Fakultetu
Katedre i centri
Studije
Upis na Fakultet
Novosti
Zbirka velikana
srpske hemije
Studentske organizacije
Interne strane

Pretraga Pretraga sajta:

O Katedri Zaposleni Za predavanja i vežbe Da li ste znali?

Oda Neorganskoj hemiji

Neorganska hemija je najstarija grana hemije i najverovatnije koren svih daljih hemijskih znanja. To je hemija elemenata, njihovih međusobnih odnosa, čak i ponašanja dva ista atoma u jednom molekulu. Iako fizika proučava kretanja i polja, a matematika to pojašnjava, suština je u neorganskoj hemiji. Znači u svemu što postoji, što stoji ili se pomera, što se voli ili ne voli, u svemu je osnova neorganska hemija. Interes za ovu granu se vremenom pojačavao ili smanjivao. Počelo je sa neorganskim supstancama koje su bile u okolini (kao soli ili elementi) i koje su se upotrebljavale kao lekovi, boje... Jedan od prvih lekova bio je bazni karbonat bakra. Još su stari Egipćani otkrili njegovu osobinu da leči bakterijsku upalu očnih kapaka, te su njime mazali kapke. Nemojte se pitati zašto je najčešća boja senke za oči zelena, kao i bazni karbonat bakra.

Zatim se pojavila i metalurgija, od zlata do legura za oružje. Imamo čitave epohe koje bi trebalo nazvati Neorganska hemija I, Neorganska hemija II... a ne bronzano, bakarno i ostala doba. Tih dana kraljica nauke zaista je bila Njeno Veličanstvo Neorganska hemija.

Nakon toga dolaze alhemičari, kamen mudrosti i zlata. Čim se radi o kamenu, odnosno mineralu, tu je naravno i neorganska hemija. Traganje za njim trajalo je vekovima i bilo podsticaj za skoro sve ostale grane hemije u to doba.

[Cis-platina] [Zeolit]
"cis-platina" Kristalna rešetka zeolita X

Poslednji vek se naizgled posvetio drugim naukama. Samo naizgled! Poluprovodnici nisu ništa drugo do hemija silicijuma, germanijuma i njima sličnih elemenata. Zatim, novi materijali sa čudnim osobinama, sredstva za pranje zeolitnog tipa i katalizatori bez kojih je nezamisliv skoro svaki industrijski proces ili tehnologija. Sve su to proizvodi neorganske hemije. Mikroprocesori, keramika, keramički motori, legure metala, kao i nano materijali neorganskih struktura, sredstva za zaštitu površina...

Dugo se verovalo da ako je većina stvari oko nas neorganska hemija, onda život to sigurno nije. Ali, u novije vreme, svedoci smo stvaranja jedne nove oblasti neorganske hemije, zamislite paradoksa: bioneorganska hemija. Joni elemenata (naelektrisane čestice sposobne da "putuju" u električnom polju) odgovorni su za prenos impulsa, postojanje raznih "pumpi" za elemente, sastavni su delovi enzima, prenose poruke ili iniciraju određene mehanizme, i ko zna šta još rade u živim organizmima. Svaki put kada udahnemo, bezbroj molekula kiseonika se veže za jone gvožđa iz hemoglobina formirajući oktaedarske komplekse. Ono što ne treba zaboraviti je i cis-platina, jednostavno kompleksno jedinjenje, a još uvek najbolji lek protiv raka.

[Enzim]

Toliko za sada. Ako nasatavimo dalje ostali hemičari će biti u defanzivi, a ipak je najlepše kada su sve hemije zajedno. U Prirodi.

© Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet