Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Хемија Биохемија

Студијски програм "Биохемија"

Услови за упис
Циљеви студијског програма

Примарни циљ студијског програма је да омогући студентима стицање дипломе кoja ће бити препозната/призната од стране свих европских институција и која ће омогућити студентима да нађу одговарајуће запослење у академској средини или у индустрији или да наставе пост-докторске студије из биохемије или сродних дисциплина на домаћим или на неком од европских универзитета.

Исход студија

Студенти ће бити у стању да самостално и компетентно изведу у оквиру тимског рада комплексна истраживања у циљу решавања значајних научних проблема из биохемије и сродних дисциплина. Постаће фамилијарни са применом и радом на најсавременијим инструментима који се користе у истраживачким биохемијским лабораторијама. Демонстрираће капацитет да примене своја знања у пракси, посебно у решавању проблема и долажењу до нових сазнања. Биће у стању да формулишу хипотезе и дизајнирају експерименте за њихово тестирање. Биће у стању да анализирају материјал и формулишу концепте. Моћи ће да се адаптирају на нове ситуације и да доносе одлуке. Биће у стању да остваре разне видове научне сарадње и остваре научну комуникацију на матерњем и енглеском језику.

Наставни план

Недељни број часова по предметима је означен као: предавања + студијски истраживачки рад.

Предмет Шифра ЕСПБ Семестар
I година 1 2
Изборни предмет 1 3IP1B 5  
Изборни предмет 2 3IP2B 5  
Изборни предмет 3 3IP3B 5  
Истраживање, преглед литературе, увод у лабораторијски рад 3IR1B 15 0+11  
Изборни предмет 4 3IP4B 5  
Истраживање, преглед литературе, увод у лабораторијски рад 3IR2B 20   0+12
Семинарски рад 3SM1B 5   0+5
  60  
II година 1 2
Изборни предмет 5 3IP5B 5  
Изборни предмет 6 3IP6B 5  
Истраживање, лабораторијски рад, писање радова 3IR3B 20 0+14  
Истраживање, лабораторијски рад, писање радова 3IR4B 20   0+10
Писање и објављивање рада у међународном часопису 3PR1B 5   0+0
Семинарски рад 3SM2B 5   0+5
  60  
III година 1 2
Истраживање, лабораторијски рад, писање радова 3IR5B 30 0+20  
Докторска дисертација 3IZRB 30   0+20
  60  
Изборни предмети

По завршетку студија на студијском програму Биохемија кандидат стиче звање "доктор наука - биохемијске науке".

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет