Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Srpski - cirilica ЋИР   English ENG

Pocetna Početna strana   Mapa Mapa sajta   Linkovi Linkovi       Portali:   Zaposleni Za zaposlene   Studenti Za studente   WebMail WebMail

NOVOSTI

O Fakultetu
Katedre i centri
Studije
Upis na Fakultet
Novosti
Zbirka velikana
srpske hemije
Studentske organizacije
Interne strane

Pretraga Pretraga sajta:

Vremenska prognoza:
[Wunderground]
Beograd, Srbija

Pretraga Tip vesti:   Godina:      

VAŽNO!

image

Poštovane koleginice i kolege studenti,

U prilogu se nalazi dokument koji detaljno opisuje bezbednosne mere koje se moraju poštovati tokom rada Fakulteta. Molimo vas da se upoznate sa predviđenim merama i da ih se dosledno pridržavate.

Takođe, u prilogu se nalazi kratko uputstvo koje opisuje pravilno ponašanje tokom realizacije on-line nastave i sve ono što iz toga proističe.

Ukoliko ste pozitivni na virus SARS-CoV-2 ili ste u samoizolaciji po nalogu epidemiološke službe ili nadležnih lekara, neophodno je da odmah obavestite Prodekana za nastavu na e-mail nastava@chem.bg.ac.rs. Budite odgovorni prema sebi i prema drugima.

Molimo vas da pratite vesti na sajtu i studentskom portalu HF!

Srdačan pozdrav,
Uprava HF


V A Ž N O !

Nastava na osnovnim i integrisanim akademskim studijama počinje 4. 10. 2021. godine.

Nastava će biti organizovana kombinacijom on-line režima i rada u prostorijama Fakulteta.

Realizacija nastave u zimskom semestru:

 • Teorijska nastava (predavanja i teorijske vežbe) - on-line na platformi MS Teams;
 • Laboratorijske vežbe - u prostorijama Fakulteta.

Napomena:   u rasporedu nastave su za teorijsku nastavu označene fakultetske prostorije, jer će u slučaju poboljšanja epidemiološke situacije i teorijska nastava izvoditi uživo.

VAŽNO:   Studenti su u obavezi da prate obaveštenja koja se distribuiraju putem sajta HF, Studentskog portala i platforme MS Teams.Kupovinu publikacija Izdavačkog centra HF, kao i drugih izdanja koja su dostupna u Skriptarnici HF (www.chem.bg.ac.rs/fakultet/izdavastvo/) možete izvršiti bez dolaska na HF, pozivom na broj telefona 011-3336-709. Nakon proknjižene uplate, dostava se vrši poštom. Troškove slanja pošiljke snosi naručilac.

Instrukcije za plaćanje:

 • Primalac:   Univerzitet u Beogradu-Hemijski fakultet
 • Svrha uplate:   naslov publikacije (knjige)
 • Račun:   840-1817666-82
 • Poziv na broj:   fizička lica (studenti) ostavljaju prazno, dok pravna lica unose broj fakture

Neophodno je pri popunjavanju uplatnice navesti tačnu adresu uplatioca.

1. 10. 2021.

image

VAŽNO!   Upis u školsku 2021/22. godinu

Poštovane koleginice i kolege studenti,

Svi studenti koji su pri upisu školske 2020/21. godine upisani po staroj akreditaciji, u cilju završetka studija po istoj, a nisu diplomirali do 30. 9. 2021. godine prelaze na novu akreditaciju i radi se ekvivalencija ispita (uputstvo u prilogu).

Studenti studijskog programa Integrisnaih studija Natsave hemije koji upisuju petu godinu studija NE PRELAZE na novu akreditaciju. Studenti pete godine se upisuju po staroj akreditaciji i do 30. 9. 2022. godine treba da završe studije. Ukoliko ne završe studije do isteka roka ovi studenti prelaze na reakreditovan program.

Upis zimskog semestra u školskoj 2021/22. godini će biti održan u periodu od 22. 9. 2021. godine do 1. 10. 2021. godine. Za razliku od prethodnih godina, upis će biti elektronskim putem, što znači da na upis semestra NE DOLAZITE lično. Papirne indekse ćete doneti u studentsku službu u periodu od 15. 10. 2021. do 31. 10. 2021. godine radi evidentiranja upisa (preuzimanje indeksa – dva radna dana nakon predaje). Samofinansirajući studenti će imati uvid u svoja zaduženja preko Studentskog portala, a ugovore o školarini će potpisati prilikom preuzimanja indeksa.

Studenti koji budu polagali ispite u dodatnom ispitnom roku biće omogućen upis naredne školske godine 4. i 5. 10. 2021. godine bez plaćanja naknadnog upisa.

Troškove upisa u iznosu od 426,00 RSD (100,00 RSD za Centar za razvoj karijere UB i 326,00 RSD na ime obaveznog osiguranja) trebate da uplatite na račun Fakulteta 840-1817666-82 sa pozivom na broj 111. Dokaz o uplati (skeniranu uplatnicu) je neopphodno dostaviti uz formular za upis.

OBAVEZNO popunite ŠV-20 obrazac na Studentskom portalu.

Uputstvo za upis: U prilogu ovog obaveštenja se nalaze formulari za upis. Izaberite formular u skladu sa studijskim programom i akreditacijom po kojoj studirate. Formular ćete popuniti koristeći program za čitanje PDF dokumenata na vašem računaru (preporučujemo korišćenje Acrobat Reader DC - dokument prvo preuzmite na svoj računar, nemojte ga popunjavati direktno iz internet pretraživača). OBAVEZNO je da popunite ime i prezime, broj indeksa, kao i datum popunjavanja formulara. Predmete birate štikliranjem polja (kućice) koja se nalazi sa desne strane predmeta. OBAVEZNO  je da nakon završenog popunjavanja dokument zaključate pritiskom na dugme u gornjem delu formulara. Popunjen i zaključan formular šaljete na studentska_sluzba@chem.bg.ac.rs koristeći isključivo svoju studentsku elektronsku poštu.

Formulari koji stignu sa neke druge adrese ili koji nisu zaključani - NEĆE biti uzeti u obzir za upis, tako da vas molimo da pri proceduri upisa školske godine pažljivo pratite ovo uputstvo.

Takođe, studentima koji imaju bilo kakvo dugovanje prema Hemijskom fakultetu NEĆE biti omogućen upis školske godine. Ako ste izvršili uplatu, a ona nije proknjižena, molimo da uplatnicu skenirate ili fotografišete i priložite je uz obrazac za upis.

Raspored nastave za zimski semestar školske 2021/2022. godine biće objavljen nakon vanredne sednice Nastavno-naučnog veća koja će se održati 23. 9. 2021. godine.

Prema Pravilniku o studiranju, između ostalog, predmete prijavljujete u skladu sa ispunjenim uslovima za pohađanje i usvojenim rasporedom. Zamena izbornih predmeta, kao i prethodnih godina, će biti moguća isključivo u periodu 4.-8. 10. 2021. godine.

Studentska služba Hemijskog fakulteta
Prodekan za nastavu Hemijskog fakulteta


27. 9. 2021.

image

Poštovani,

Pozivamo Vas na besplatni vebinar koji Institut za standardizaciju Srbije organizuje 27. septembra u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Za više informacija pogledajte link:
https://iss.rs/sr_Cyrl/competition-for-the-best-technological-innovation_p1089.html

Za sve informacije, budite slobodni da nas kontaktirate na tel: 011/3409-340, 011/3409-390, ili e-mail: iss-edukacija@iss.rs.

26. 9. 2021.

image

U organizaciji Svetske organizacije za zaštitu prirode (WWF), u nedelju, 26. septembra u 16h održaće se prvi Omladinski klimatski forum u Srbiji.

Forum će se održati on-line i biće otvoren za javnost, a mladi uzrasta 15-24 godine će na njemu predstaviti svoje inicijative posvećene ublažavanju i prilagođavanju klimatskim promenama i razmeniti iskustva i ideje o borbi protiv klimatskih promena sa vršnjacima iz drugih omladinskih organizacija.

Saopštenje u celosti nalazi se u dodatku mejla, a više informacija možete naći ovde:

Pozivamo vas da se priključite forumu, kao i da podelite ovu vest dalje i pomognete nam da što više ljudi čuje za događaj. Za dodatne informacije možete se obratiti na telefon: 069-444-1607 (Irena Raičević).


24. 9. 2021.

image

Kandidat Vesna (Ratko) Ribić braniće doktorsku disertaciju pod naslovom:

Strukturna analiza bazalnih inverznih granica u Sn4+ i Sb5+ dopiranoj vurcitnoj modifikaciji cink-oksida transmisionom elektronskom mikroskopijom i proračunima baziranim na teoriji funkcionala gustine

Dan i mesto odbrane: 29. 9. 2021. godine u 15 časova, u Sali za sednice Hemijskog fakulteta, Studentski trg 12-16, Beograd.

Odbrana doktorske disertacije obaviće se pred Komisijom u sastavu:

1. dr Mario Zlatović, vanredni profesor Univerziteta u Beogradu - Hemijskog fakulteta, mentor,

2. dr Goran Branković, naučni savetnik Univerziteta u Beogradu - Instituta za multidisciplinarna istraživanja, mentor,

3. dr Katarina Anđelković, redovni profesor Univerziteta u Beogradu - Hemijskog fakulteta,

4. dr Matej Komelj, docent Univerziteta u Ljubljani - Fakulteta za matematiku i fiziku i viši naučni saradnik Instituta Jožef Stefan u Ljubljani, u Sloveniji.


24. 9. 2021.

image

Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu je raspisao konkurs za izbor jednog saradnika u zvanju asistenta sa doktoratom za užu naučnu oblast Hemija. Kandidat je dr Ivana Stojiljković, saradnik u visokom obrazovanju.

Izveštaj se može pogledati u roku od 15 dana od dana objavljivanja.


24. 9. 2021.

image

Kandidat Ivana (Vladimir) Sofrenić braniće doktorsku disertaciju pod naslovom:

„Izolovanje, identifikacija i citotoksična aktivnost sekundarnih metabolita plodonosnih tela Fomitopsis betulina i primena HR MAS NMR spektroskopske tehnike u određivanju metaboličkog profila”

Dan i mesto odbrane: 30. 9. 2021. godine u 12 časova u Sali za sednice Hemijskog fakulteta, Studentski trg 12-16, Beograd.
Odbrana doktorske disertacije obaviće se pred komisijom u sastavu:

1. dr Ljubodrag Vujisić, vanredni profesor Univerziteta u Beogradu - Hemijskog fakulteta, mentor,

2. dr Miroslav Novaković, viši naučni saradnik Univerziteta u Beogradu - Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Instituta od nacionalnog značaja za Rebpuliku Srbiju, mentor,

3. dr Vele Tešević, redovni profesor Univerziteta u Beogradu - Hemijskog fakulteta,

4. dr Nina Todorović, naučni savetnik Univerziteta u Beogradu - Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju,

5. dr Aleksandar Knežević, naučni saradnik Univerziteta u Beogradu - Biološkog fakulteta.

23. 9. 2021.

image

Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu je raspisao konkurs za izbor jednog saradnika u zvanju asistenta za užu naučnu oblast Analitička hemija. Kandidat je dr Marko Krstić.

Izveštaj se može pogledati u roku od 15 dana od dana objavljivanja.


23. 9. 2021.

image

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije za izbor jednog nastavnika u zvanju docenta za užu naučnu oblast Nastava hemije. Kandidat je dr Biljana Tomašević, docent HF.

Izveštaj se može pogledati u roku od 15 dana od dana objavljivanja.


21. 9. 2021.

image

Poštovane koleginice i kolege,

U okviru Twinning H2020 projekta EXtremeClimTwin koji se realizuje na PMF Univerziteta u Novom Sadu, 29. septembra od 10-12 sati biće organzovan vebinar na kome će kolege Clare Edwards i Adam Wood sa Lafboro Univerziteta iz Engleske (Loughborough University) govoriti o temama vezanim za učešće na Horizon Europe projektima:

 1. How to utilize the EU Funding & tenders Portal and find/identify the right Horizon Europe call
 2. How to make use of the evaluators' feedback and comments received in the Evaluation Summary Reports

Detalje o vebinaru i link za učešće možete pronaći na:

https://extremeclimtwin.pmf.uns.ac.rs/2021/09/20/webinar-on-building-capacities-of-unspmf-research-staff-leadership-and-dedicated-research-supporting-staff/

Ili:

Key details:
Date: 29 September 2021 (Wednesday)
Time: 10:00 AM – 12:00 PM
Venue: ONLINE
Zoom link to join: https://us06web.zoom.us/j/86035488364?pwd=cDBLcC91UjdrbjIwSzcwc0Q3NWhVZz09
Meeting ID: 860 3548 8364; Passcode: 805282

No registration is needed. The Zoom link will be open; please wait for the host to let you in.

Agenda se nalazi u prilogu vesti.

Srdačan pozdrav,
Tanja Božić


16. 9. 2021.

image

Danas je Dan zaštite ozonskog omotača i ujedno dobar razlog da se podsetimo koliko je važan posao kojim se bave hemičari životne sredine. Sredinom prošlog veka oni su otkrili da nešto nije u redu sa ozonskim omotačem, razjasnili su kako ozon uopšte nastaje u višim slojevima atmosfere, a onda i mehanizme kojim ga različiti veštački molekuli razlažu. Kruna njihovog zalaganja bio je Montrealski sporazum koji je sprečio dalje nesmetano ispuštanje gasova koji uništavaju ozon. Ispostavilo se da su ovi gasovi (prvenstveno freoni) ujedno i najjači adsorberi infracrvenog zračenja, te da je sprečavanje njihove emisije ne samo dovelo do oporavka ozonskog omotača, već i do znatnog usporavanja globalnog zagrevanja.

Jovana Orlić je završila osnovne i master studije na studijskom programu Hemija životne sredine Hemijskog fakulteta. Ona radi kao istraživač-saradnik na našem Fakultetu, a ujedno i drži vežbe iz predmeta Osnovi hemije atmosfere i zagađujuće supstance u vazduhu. Muzej nauke i tehnike je angažovao da napravi predavanje o ozonskom omotaču koje možete potražiti na YouTube pod naslovom: Može li se zakrpiti ozonska rupa?

https://www.youtube.com/watch?v=yFJ_ky3znpA&t=474s

Na kraju predavanja Jovana je iznela jedno važno zapažanje. Iako smo na putu da uspešno zaustavimo propadanje ozonskog omotača, pred nama je daleko ozbiljnija klimatska kriza. Izuzetno je važno da se što više mladih ljudi posveti rešavanju ovog problema od čega zavisi budućnost svih nas. Hemičari životne sredine su ključni i za razumevanje klimatskih promena, ali i u potrazi za neophodnim rešenjima, što važi i za sve ostale grane hemije.

[Jovana Orlic]

[Stanje ozonskog omotaca]

14. 9. 2021.

image

Akademik i redovni profesor Hemijskog fakulteta dr Radomir Saičić gostovao je u emisiji N1 Studio Live, opisujući projekat koji vodi, a čiji je cilj pronalaženje leka protiv koronavirusa.

Pričao je o multidisciplinarnom i interaktivnom pristupu njegovog tima u potrazi za najefikasnijim tretmanima za kovid-19. Zanimljivo je čuti ne samo šta sve naši profesori i naučnici rade da bi zauzdali novi korona virus, već i na koji način razmišljaju i kako strateški pristupaju rešavanju komplikovanih problema.

"Razvoj novog leka traje 7 do 10 godina, košta dve do tri milijarde dolara, evidentno bi bilo previše dugo to čekanje... Lekovi koji su ispitani na određene namene se prenamenjuju, ispituje se da li mogu da deluju za druge medicinske indikacije. I ovde je to učinjeno, ideja je da se pretklinička ispitivanja preskoče, jer su lekovi već poznati... Vi protiv virusa možete da se borite napadajući direktno njega ili indirektno to mogu terapije usmerene ka domaćinu. Virus nema svoje proteine, on koristi mašineriju domaćina. Mi razvijamo jedinjenja koja će sprečiti proizvodnju proteina za virus, usmereni smo ka domaćinu, a ne ka virusu."

Celokupno gostovanje prof. Saičića možete naći na YoutTube kanalu N1 pod naslovom: N1 Studio Live (14. 9. 2021) ili na sledećem linku.

[Akademik Radomir Saicic]

10. 9. 2021.

image

Profesori Hemijskog fakulteta u Beogradu, u saradnji sa kolegama sa Departmana za farmaceutsku i toksikološku hemiju Instituta za farmaciju Prvog moskovskog državnog medicinskog univerziteta, rade na otkrivanju najbolje kombinacije biljaka za stvaranje potpuno prirodnog preparata, koji će usporiti starenje kože. Projekat, pod nazivom SAPORUS, finansira Fond za nauku Republike Srbije, a prvi rezultati očekuju se sledeće godine.

U razgovoru za "Novosti", docent dr Petar Ristivojević, rukovodilac projekta, kaže da se SAPORUS bavi istraživanjem ruskih i srpskih biljaka, kao i razvojem inovativne analitičke metodologije u cilju pronalaženja najaktivnijih ekstrakata i jedinjenja iz biljaka, odgovornih za usporavanje starenja kože.

Pre mesec dana smo predstavili ovaj projekat na našim mrežama, a sada iz članka Novosti imate prilika da više saznate o istraživanjima profesora Ristivojevića i planovima za praktičnu primenu njegovih rezultata. Petar je takođe pričao o konstantnom stručnom usavršavanju kroz koje je prolazio tokom svoje naučne karijere, kao i o važnosti dobrog naučnog tima u kome se nalaze naše kolege sa Hemijskog fakulteta: dr Dušanka Milojković Opsenica, redovni profesor, dr Jelena Trifković, vanredni profesor, dr Ilija Cvijetić, asistent sa doktoratom i dr Maja Krstić Ristivojević, naučni saradnik.

Profesor Ristivojević je angažovan i u nastavi na našem fakultetu. Predavanja iz predmeta Analitička hemija 1 su u skladu sa njegovim poljem istraživanja, a na master studijama predaje na jednom veoma zanimljivom predmetu: Zeleni pristupi u analitičkoj hemiji.

[SAPORUS tim]

[Doc. dr Petar Ristivojevic]

2. 9. 2021.

image

Dr Tijana Milićević je završila osnovne studije na našem studijskom programu Hemija životne sredine (HŽS), a potom je na istom smeru i masterirala. Na Hemijskom fakultetu je završila i doktorske studije, a danas je zaposlena u Institutu za fiziku. Kao i svi naši studenti sa programa HŽS, sticala je veoma važna i korisna znanja u vezi sa zagađenjem i zagađivačima vazduha. Koje zagađujuće supstance postoje u vazduhu, koliko su one opasne, kako deluju na nas, kako najbolje možemo od njih da se zaštitimo od njih? Tijana je ne samo stekla odgovore na ova pitanja, već je nakon osnovnih studija otkrila nova naučna saznanja vezana za određivanje toksičnih supstanci u vazduhu i riziku koje one predstavlaju po ljudsko zdravlje.

Delić svoga znanja podelila je sa nama u okviru predavanja "Pazi šta udišeš! Kvalitet vazduha i uticaj zagađenja na čoveka" koje je izvedeno u okviru ciklusa "Život pod maskama". Ovaj ciklus predavanja posvećen zagađenju vazduha je izveden u organizaciji Muzeja nauke i tehnike i Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Predavanje možete potražiti na YouTube kanalu Muzej nauke i tehnike Beograd ili na linku:
https://www.youtube.com/watch?v=bvGAjrdMRMU

[Tijana Milicevic]   [Kvalitet vazduha u Evropi]

[PM cestica]   [PM cestica u organizmu]

27. 8. 2021.

image

Poštovane koleginice i kolege,

U okviru Horizon Europe okvira otvorena su dva poziva za Twinning projekte, a tokom oktobra i decembra otvaraju se još tri poziva na kojima bismo mogli učestvovati. Jedan od njih je poziv koji se u okviru H2020 okvira zvao MSCA RISE.

Twinning Western Balkans (HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-02)

Opening date: 29 June 2021
Deadline date: 05 October 2021

Twinning (HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-03)

Opening date: 20 July 2021
Deadline date: 18 January 2022

MSCA Staff Exchanges 2021 (HORIZON-MSCA-2021-SE-01) (MSCA RISE pozivi u H2020)

Opening date: 07 October 2021
Deadline date: 09 March 2022

Sustainable biodegradable novel bio-based plastics: innovation for sustainability and end-of-life options of plastics (first stage) - HORIZON-CL6-2022-CIRCBIO-02-03-two-stage

Opening date: 28 October 2021
Deadline: 15 February 2022

Prevent smog episodes in Europe: Air quality impact of engine-emitted volatile, semi volatile and secondary particles - HORIZON-CL5-2022-D5-01-07

Opening date: 02 December 2021
Deadline: 26 April 2022


U prilogu vesti imate izvučene očekivane ishode i zahteve poziva. Zahtevi za Twinning projekte su identični osim u delu Eligible Countries i u datumima za rok za aplikaciju pa ih možete pogledati u preőentaciji za WBC Twinning koja se nalazi u prilogu vesti.

Možete mi se obratiti za sve dodatne informacije i pomoć mejlom, telefonom ili u kancelariji.

Srdačan pozdrav,
Tanja Božić


25. 8. 2021.

image

Dear colleagues, we are delighted to announce the FoodEnTwin Autumn School 2021

Functionomics: looking into transcribed and phenotypic properties in microbial and chemical food/environment contamination

November 27-31, UGent, Ghent, Belgium that will be organized by UGent.

If you are a PhD student, a post-doctoral scientist, or a junior researcher, attracted to the world of interactions between contaminants and human host, and want to know more about methodologies or emerging applications in the area of microbial and chemical food safety, then our Autumn School is just the right course to attend.

Our school offers you a large variety of interesting lectures on fundamental and applied research and specific topics presented by established scientists in their respective fields. It will also give you the opportunity to take part in teaching and practical sessions focusing on techniques frequently used in our labs. The whole program is in the form of virtual online videos due to COVID19.

Topics

 • Host pathogen interactions using DNA and RNA based methods
 • Infection of Caco-2 cell line with enterotoxigenic B.cereus (MOI)
 • RNA extraction
 • RT-PCR
 • Target Preparation for Microarray Expression Arrays
 • Hybridizing Arrays and Samples/ Performing Fluidics (Wash and Stain)
 • Imaging
 • In vitro measurements of bioenergetics in response to exposure to contaminants, such as cyantoxins, microplastic etc
 • Trace elements, e.g. Ni, Fe and Cr, contamination/ occurrence in the foods

Lecturers

 • Prof. dr. Andreja Rajkovic (UGent)
 • Dr. Charlotte Grootaert (UGent)
 • Ing. Jelena Jovanovic (UGent)
 • Dr. Mohamed Fathi Abdallah Abdelmohsen (UGent)
 • Dr. Martijen Callens (UGent)
 • Dr. Mehrnoosh Babaahmadifooladi (UGent)

General Information

Number of free of charge attendees at the time of launch is limited to 15 (5 from UGent and 10 from abroad) and all applicants must apply via procedure described below. The priority will be given to junior researchers/PhD students applying from FoodEnTwin consortium. For non-selected applicants, fee for the participation is 250 EUR. For all approved applicants, and applicants paying the fee we will provide certificate of attendance based on actual verification of the participation in all lectures. Lectures will be transmitted via ZOOM using personal invitations. For attendees that take the test organized on the last day we will provide test certificate.

Application procedure:

Send application letter with personal data (Name of the applicant, Gender, Year of birth, Institution and department) in email to:

foodentwinwp2@chem.bg.ac.rs

Applications should be sent before October 30th 2021.

The applicants will be informed by e-mail about outcome of their application before November 15th 2021.

15. 8. 2021.

image

Dear Colleagues,

The XXIst edition of the EuroFoodChem conference was originally foreseen to be held in September 2021 in Belgrade, Serbia. However, due to the COVID-19 pandemic, the congress in Serbia has been postponed to September 2023. To keep the tradition of a biannual congress, the Food Chemistry Division of the European Chemical Society (FCD-EuChemS) decided to maintain the organization this year, though in a virtual format.

Therefore, on behalf of the Organizing Committee, it is our great pleasure to invite you to attend the XXIst EuroFoodChem conference, which will be held on-line from 22-24 November 2021.

The scientific program will include the following topics:

 • Food composition and authenticity
 • Functional food
 • Food processing
 • Food safety
 • Circular economy in the food value chain
 • Healthy and sustainable diets
 • Future foods

The deadline for abstract submission is 1st October 2021 for oral communications and flash presentations and 22nd October 2021 for posters.

You can find more information at the web page of the event:
https://xxieurofoodchem.events.chemistry.pt

We look forward to meeting you on-line!

Very best regards,
The Organizing Committee

17. 7. 2021.

image

Obaveštavamo vas o pozivima za prijavu za individualnu mobilnost u okviru Erazmus+ programa koji će tokom leta i jeseni biti otvoreni na platformi za mobilnost Univerziteta u Beogradu - MobiON, kao i o novim rokovima za realizaciju individualne mobilnosti u okviru projekata odobrenih 2019. i 2020. godine.

Programski period realizacije projekta odobrenog u 2020. godini je 31. mart 2023. godine. Tokom otvorenog poziva studenti svih nivoa studija konkurišu za odlazak na mobilnost u narednom semestru, dok se zaposleni mogu prijaviti za odlazak i u tekućem semestru, uz napomenu da nijedna mobilnost neće moći da se realizuje dok Univerzitet u Beogradu ne dobije zvaničnu potvrdu partnerske institucije da je kandidat prihvaćen na mobilnost.

Pozivi za prijavu za mobilnosti koje će biti realizovane u prolećnom semestru akademske 2021/22. godine, biće otvoreni  16. jula 2020. godine u 16 časova. Pozivi će biti raspoređeni u tri grupe sa fiksnim datumima prijavljivanja kandidata, odnosno nominacije ESPB koordinatora, a sve u skladu sa  zahtevima stranih partnera u vezi sa rokovima za dostavljanje nominacija i registraciju na njihovim internim platformama.

Poziv je otvoren za one inter-institucionalne sporazume koji su do sada zaključeni, a u okviru sredstava koja su Univerzitetu u Beogradu odobrena za realizaciju mobilnosti u periodu 2019-2021, odnosno 2020-2022. godine.

Pregled mobilnosti za koje su otvoreni pozivi za prijavu možete pronaći na sledećem linku: https://mobion.bg.ac.rs/erasmus+/open-calls

Dodatne informacije možete pronaći u dokumentu u prilogu. Za sva eventualna pitanja i nedoumice, molimo Vas da kontaktirate Erazmus+ tim Univerziteta u Beogradu: https://mobion.bg.ac.rs/erasmus+/contact


30. 6. 2021.

image

Kraj semestra proslavljamo uz novi broj studentskog časopisa "Pozitron".

Ističemo tekstove:

 • Van der Valsove heterostrukture – kockice za hemičare
 • Amanitin – kapa smrti
 • Seksualno uznemiravanje i kako na njega odgovoriti
 • Inspirativni intervju sa Milicom Sentić
 • Vaše ideje za unapređenje studiranja i vaše fotografije

Pratite nas na Instagramu i Fejsbuku.
Postojimo zbog vas, pišite nam na pozitron@chem.bg.ac.rs.
Cherry - digitalni repozitorijum Hemijskog fakulteta

Redakcija časopisa "Pozitron"

[Pozitron br. 23]

6. 5. 2021.

image

Drage koleginice i kolege,

Delimo sa vama plan zgrade Fakulteta koji je za "Pozitron" pripremila koleginica Milena Samac. Nadamo se da će vam pomoći u snalaženju na Hemijskom fakultetu.

Pratite nas na Instagramu i Fejsbuku.
Cherry - digitalni repozitorijum Hemijskog fakulteta

Redakcija časopisa "Pozitron"

[HF, prizemlje]   [HF, prvi podrum]

[HF, prvi sprat]   [HF, drugi sprat]

23. 2. 2021.

image

Za Hemijski fakultet:

Na osnovu Ugovora o realizaciji i finansiranju naučnoistraživačkog rada NIO U 2021. godini koji je potpisan između Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Univerziteta u Beogradu (evidencioni broj ugovora 451-03-9/2021-14/ 200168), u obavezi smo da za sve naše publikacije koje će biti finansirane od strane MPNTR za 2021. godinu u delu zahvalnice koristimo sledeću formu teksta, na srpskom ili engleskom jeziku:

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije
Evidencioni broj: 451-03-9/2021-14/200168

Ministry of Education, Science and Technological Development of Republic of Serbia
Contract number: 451-03-9/2021-14/200168

Za Inovacioni centar HF:

Na osnovu Ugovora o realizaciji i finansiranju naučnoistraživačkog rada NIO U 2021. godini koji je potpisan između Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Inovacionog Centra Hemijskog fakulteta u Beogradu, d.o.o. (evidencioni broj ugovora 451-03-9/2021-14/ 200288) u obavezi smo da za sve naše publikacije koje će biti finansirane od strane MPNTR za 2021. godinu u delu zahvalnice koristimo sledeću formu teksta, na srpskom ili engleskom jeziku:

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije
Evidencioni broj: 451-03-9/2021-14/200288

Ministry of Education, Science and Technological Development of Republic of Serbia
Contract number: 451-03-9/2021-14/200288

1. 10. 2020.

image Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti kalendar i raspored nastave i ispita za školsku 2020/21. godinu.
© Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet