Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Srpski - cirilica ЋИР   English ENG

Pocetna Početna strana   Mapa Mapa sajta   Linkovi Linkovi       Portali:   Zaposleni Za zaposlene   Studenti Za studente   WebMail WebMail

NOVOSTI

O Fakultetu
Katedre i centri
Studije
Upis na Fakultet
Novosti
Zbirka velikana
srpske hemije
Studentske organizacije
Interne strane

Pretraga Pretraga sajta:

Vremenska prognoza:
[Wunderground]
Beograd, Srbija

Pretraga Tip vesti:   Godina:      

18. 5. 2019.

image Manifestacija "Beogradski bal 2019" održaće se 18. maja 2019. godine u hotelu Metropol Palas, Beograd. Ovo će biti prvi beogradski bal čija vizija prevazilazi nivo plesnog, revijalnog događaja - to je manifestacija koja teži da postane društveni događaj od značaja, da afirmiše kulturu i privuče pažnju najšire javnosti svojim karakterom. Sve relevantne informacije mogu se naći na zvaničnoj prezentaciji.

9. 4. 2019.

image U organizaciji Privredne komore Srbije, održava se Transferade Investors' Day 2019. Ovaj događaj treba da okupi istraživače sa univerziteta i instituta, potencijalne investitore, vodeće eksperte za tranfser tehnologija i patentne advokate. Transferade se održava 9. aprila 2019. godine u Naučno-tehnološkom parku Zvezdara (Veljka Dugoševića 54). Na sajtu https://transferade.com/ možete naći više informacija, kao i prijaviti prezentaciju svog istraživanja ili projekta. Rok za registraciju je 15. februar 2019. Za pomoć se možete obratiti doc. dr Ljubodragu Vujisiću.

22. 3. 2019.

image CfA: Otvoreni su novi pozivi za DAAD stipendije za kraće istraživačke boravke. Svima je rok 30. april 2019.
Kratak istraživački boravak (do 6 meseci) koji se često koristi kao postdoc boravak: https://bit.ly/2YdlL2u
Istraživački boravak za predavače na visokoškolskim ustanovama u trajanju od 1 do 3 meseca: https://bit.ly/2HwNXZ4
Radni boravci za predavače na umetničkim akademijama i arhitektonskim fakultetima u trajanju od 1 do 3 meseca: https://bit.ly/2Cr6d24 
Ponovni pozivi za bivše stipendiste- alumni- za radne i istraživačke projekte u trajanju od 1 do 3 meseca: https://bit.ly/2TeXd5P
Do DAAD portala (u kome šaljete onlajn aplikaciju) dolazite preko baze stipendija: https://bit.ly/2WdVyz1

21. 3. 2019.

image Poštovane koleginice i kolege,

Pozivam vas na prezentaciju pod nazivom "Pronalaženje informacija (EleČas, JCR, SJR) i navođenje literature u naučnim radovima".
Pokrivene teme:

- Kako pronaći časopis za objavljivanje naučnog rada?
- Kako izbeći predatorske izdavače?
- U kojim bazama proveriti verodostojnost podataka?
- Bibliografski alati i stilovi citiranja

Termin predavanja:
28. mart 2019. godine, od 12 do 13 časova

Mesto:
Hemijski fakultet, Cala za sednice

Predavač:
Ana Đorđević, bibliotekarka Hemijskog fakulteta


Predavanje je namenjeno za sve zainteresovane zaposlene i studente koji se bave naučno-istraživačkim radom.

Ukoliko su vam potrebne dodatne informacije budite slobodni da koleginicu Đorđević potražite u biblioteci Hemijskog fakulteta, putem elektronske pošte (anadj@chem.bg.ac.rs) ili na broj telefona 3282-111 (lokal 700).

18. 3. 2019.

image

Fond Nenada M. Kostića je raspisao nagradni konkurs za najbolje master ili diplomske radove iz svih oblasti čiste i primenjene hemije. Fond će nagraditi autore i pohvaliti mentore dva najbolja rada odbranjena u periodu od 1. aprila 2018. do 31. marta 2019. godine. Novčane nagrade iznosiće 900 odnosno 750 evra.

Konkurs traje od 11. februara do 6. aprila 2019. godine. Kandidati se na konkurs prijavljuju sami. Prijavu mogu dobiti od bilo kog člana Upravnog odbora ili na e-mail: ljiljana.jovanovic@dh.uns.ac.rs. Potpuna prijava sa svim prilozima može se predati lično članu Upravnog odbora ili poslati poštom na adresu: prof. dr Ljiljana Jovanović, Departman za hemiju, Prirodno-matematički fakultet, Trg D. Obradovića 3, 21000 Novi Sad.

Upravni odbor i predsednik Fonda će vrednovati zasluge kandidata po ustaljenim merilima kao što su: naučna vrednost rada; originalnost, kvalitet i primenljivost rezultata; objavljeni i saopšteni naučni i stručni radovi, ako ih kandidat ima; komisijska ocena odbranjenog rada; uspeh na studijama i slično. Nagrade i pohvale biće dodeljene u ponedeljak, 27. maja 2019. godine u 12 sati, na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu (Višegradska 33, u Crvenoj sali na I spratu). Nagrađeni kandidati i pohvaljeni mentori su obavezni da prisustvuju svečanosti. Dobitnici nagrada će izložiti svoje radove u predavanjima koja će trajati po najviše sedam minuta. Svim nagrađenim i nenagrađenim kandidatima i njihovim mentorima koji budu prisustvovali svečanosti i koji to zatraže, biće plaćeni putni troškovi. Svi prisutni biće pozvani na mali prijem u čast nagradjenih i pohvaljenih.

Više informacija možete naći u priloženom dokumentu, ili od prof. dr Ljiljane S. Jovanović: telefon 021/485-2736, e-mail ljiljana.jovanovic@dh.uns.ac.rs; ili od predsednika i osnivača Fonda, prof. dr Nenada M. Kostića, čiji e-mail je: nen.m.kos@gmail.com.


18. 3. 2019.

image

Poštovane koleginice i kolege,

U utorak 26. marta 2019. godine, u trajanju od 10:00 do 16:00 časova, održaće se izbori za predstavnika studenata Hemijskog fakulteta u Studentskom parlamentu Univerziteta u Beogradu za mandatni period do oktobra 2020. godine. Pravo da biraju i da budu birani za člana Studentskog parlamenta imaju svi studenti Fakulteta upisani na studije u školskoj godini u kojoj se bira Studentski parlament, a koji su državljani Republike Srbije. Ukoliko ste zainteresovani da se kandidujete za predstavnika u Studentskom parlamentu Univerziteta u Beogradu, popunjen prijavni list (koji se nalazi u prilogu) i prateću dokumentaciju koju čine uverenje o državljanstvu ili kopija pasoša i uverenje o redovnom studiranju morate dostaviti članovima Biračkog odbora za održavanje izbora do 25. marta u 12:00 časova.

Članovi Biračkog odbora i njihovi kontakti su:

  • van. prof. dr Tamara Todorović, prodekan za nastavu, predsednik Biračkog odbora
    adresa elektronske pošte: nastava@chem.bg.ac.rs
  • Nenad Zarić, student prodekan
    adresa elektronske pošte: student_prodekan@chem.bg.ac.rs
  • Mladen Đurđević, predsednik Studentskog parlamenta
    adresa elektronske pošte: studentski_parlament@chem.bg.ac.rs

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzimati u razmatranje. Članovi Biračkog odbora obavestiće vas putem elektronske pošte o potvrdi vaše kandidature.

Srdačan pozdrav,
Birački odbor za održavanje izbora u izbornoj jedinici - Hemijski fakultet


15. 3. 2019.

image

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije za ocenu rezultata naučnog i stručnog rada dr Petra Ristivojevića, dipl. hemičara, naučnog saradnika Inovacionog centra HF.

Izveštaj se može pogledati u roku od 30 dana od dana objavljivanja.


13. 3. 2019.

image

U periodu od 29. marta do 03. aprila 16 doktoranada i 3 profesora (Prof. Wesley Browne, Prof. Edwin Otten i Dr. Johannes Klein) sa Groningen Stratingh Institute for Chemistry - University of Groningen iz Holandije dolaze u radnu posetu Hemijskom fakultetu.

U okviru ove posete, u ponedeljak, 1. 4. od 10-19 sati u Sali za sednice Hemijskog fakulteta, biće organizovan zajednički PhD seminar sa deset oralnih prezentacija, pet iz svake zemlje i poster sekcijom.

Posteri se prezentuju usmeno, na engleskom jeziku, u trajanju od 5 minuta, a mogu se pripremiti u vidu PPT prezentacije ili u štampanom obliku.

Pozivamo sve studente doktorskih studija da uzmu učešće u seminaru, pripreme prezentaciju svog dosadašnjeg naučnog rada i iskoriste priliku da se upoznaju i razmene iskustva sa kolegama iz Groningena. Takođe, pozivamo sve kolege profesore da svojim prisustvom seminaru podrže mlade kolege.

Prijavu za učešće možete poslati na tbozic@chem.bg.ac.rs do četvrtka 29. 3. 2019. godine. U prijavi napišite ime, prezime, ime mentora, naslov prezentacije i u kom obliku ćete je prezentovati (poster ili PPT).

12. 3. 2019.

image

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije za izbor jednog nastavnika u zvanju vanrednog profesora za užu naučnu oblast Opšta i neorganska hemija. Kandidat je dr Miloš Milčić, dipl. hemičar.

Izveštaj se može pogledati u roku od 30 dana od dana objavljivanja.


12. 3. 2019.

image

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije za izbor jednog nastavnika u zvanju vanrednog profesora za užu naučnu oblast Analitička hemija. Kandidat je dr Jelena Trifković, dipl. hemičar, docent HF.

Izveštaj se može pogledati u roku od 30 dana od dana objavljivanja.


6. 3. 2019.

image

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije za pisanje referata o angažovanju dr Jan Schwarzbauer-a, redovnog profesora Univerziteta u Ahenu (Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule - RWTH, Aachen University, Germany) kao gostujućeg profesora na Hemijskom fakultetu.

Izveštaj se može pogledati u roku od 30 dana od dana objavljivanja.


4. 3. 2019.

image

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije za ocenu rezultata naučnoistraživačkog rada Lene Arizanović, master biohemičara, kandidata za izbor u zvanje istraživač-pripravnik.

Izveštaj se može pogledati u roku od 30 dana od dana objavljivanja.


4. 3. 2019.

image

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije za ocenu rezultata naučnoistraživačkog rada Ane Simović, master biohemičara, kandidata za izbor u zvanje istraživač-pripravnik.

Izveštaj se može pogledati u roku od 30 dana od dana objavljivanja.


4. 3. 2019.

image

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije za ocenu rezultata naučnoistraživačkog rada Tamare Milićević, master biohemičara, kandidata za izbor u zvanje istraživač-pripravnik.

Izveštaj se može pogledati u roku od 30 dana od dana objavljivanja.


25. 2. 2019.

image

Dragi studenti,

U letnjem semestru 2018/19. godine termini za razgovor sa dr Tamarom Todorović, Prodekanom za nastavu, su: svaki ponedeljak i sreda u 11:00 časova u sekretarijatu Hemijskog fakulteta.

25. 2. 2019.

image

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije za ocenu rezultata naučnog i stručnog rada Mime Romanović, master hemičara, kandidata za izbor u zvanje istraživač-saradnik.

Izveštaj se može pogledati u roku od 30 dana od dana objavljivanja.


22. 2. 2019.

image

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije za pregled, ocenu i odbranu doktorske disertacije i doktorsku disertaciju kandidata Stefana (Radmila) Nikolića, master hemičara pod naslovom:

Sinteza i karakterizacija rutenijum-arenskih kompleksa sa N, S ili O donorskim ligandima 

Izveštaj se može pogledati u roku od 30 dana od dana objavljivanja


20. 2. 2019.

image

Raspisan je konkurs za dodelu nagrada Veselina Lučića za 2019. godinu. Jedna nagrada se dodeljuje za najbolje književno ostvarenje, a druga za najbolje naučno ostvarenje nastavnika i saradnika Univerziteta u Beogradu objavljeno u 2018. godini. U prilogu su odluke o raspisivanju konkursa sa svim detaljima. Rok za prijavljivanje je od 20. februara do 19. aprila 2019. godine.


1. 10. 2018.

image Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti kalendar i raspored nastave i ispita za školsku 2018/19. godinu.

25. 6. 2018.

image

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije za pregled, ocenu i odbranu doktorske disertacije i doktorsku disertaciju kandidata Nikole (Jovan) Gligorijevića, mastera biohemičara pod naslovom:

Uticaj posttranslacionih modifikacija fibrinogena na njegovu reaktivnost i funkciju

Izveštaj se može pogledati u roku od 30 dana od dana objavljivanja.


© Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet