Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Srpski - cirilica ЋИР   English ENG

Pocetna Početna strana   Mapa Mapa sajta   Linkovi Linkovi       Portali:   Zaposleni Za zaposlene   Studenti Za studente   WebMail WebMail

NOVOSTI

O Fakultetu
Katedre i centri
Studije
Upis na Fakultet
Novosti
Zbirka velikana
srpske hemije
Studentske organizacije
Interne strane

Pretraga Pretraga sajta:

Vremenska prognoza:
[Wunderground]
Beograd, Srbija

Pretraga Tip vesti:   Godina:      

5. 12. 2019.

image

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije za ocenu rezultata naučnog i stručnog rada dr Vladimira Ajdačića, istraživača-saradnika Inovacionog centra HF, kandidata za izbor u zvanje naučni saradnik.

Izveštaj se može pogledati u roku od 30 dana od dana objavljivanja.


2. 12. 2019.

image

Hemijski fakultet Univerzita u Beogradu stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije za ocenu naučne zasnovanosti i opravdanosti predložene teme za izradu doktorske disertacije kandidata Ivane (Ljubodrag) Milenković, master biohemičara, pod naslovom:

Uticaj nanočestica cerijum-oksida obloženih glukozom i mikrobnim egzopolisaharidima levanom i pululanom na odabrane poljoprivredne biljne vrste, bakterije i vodene organizme

Izveštaj se može pogledati u roku od 10 dana od dana objavljivanja.


2. 12. 2019.

image

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije za ocenu naučne zasnovanosti i opravdanosti predložene teme za izradu doktorske disertacije kandidata Luke (Vladan) Dragačevića, diplomiranog molekularnog biologa i fiziologa, pod naslovom:

Profilisanje površinskog glikozilovanja mikroorganizama biljnim lektinima

Izveštaj se može pogledati u roku od 10 dana od dana objavljivanja.


2. 12. 2019.

image

Hemijski fakultet Univerzita u Beogradu stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije za ocenu naučne zasnovanosti i opravdanosti predložene teme za izradu doktorske disertacije kandidata Dragane (Dragan) Bartolić, master fizikohemičara, pod naslovom:

Indikatori kontaminacije semena kukuruza (Zea mays L.) aflatoksinima

Izveštaj se može pogledati u roku od 10 dana od dana objavljivanja.


29. 11. 2019.

image

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije za ocenu rezultata naučnog i stručnog rada dr Milice Selaković, dipl. hemičara, istraživača-saradnika Inovacionog centra HF, kandidata za izbor u zvanje naučni saradnik.

Izveštaj se može pogledati u roku od 30 dana od dana objavljivanja.


29. 11. 2019.

image

Fond za nauku je otvorio Program saradnje srpske nauke sa dijasporom koji će omogućiti naučno-istraživačkim organizacijama razvoj saradnje sa srpskom dijasporom i unapređenje kapaciteta kroz kratkotrajne posete istraživača iz Srbije stručnjacima iz dijaspore i podršku zajedničkim aktivnostima.

Program će se realizovati u formi vaučera u vrednosti do 10.000 evra, za jednogodišnji period trajanja projekta.

Poziv će trajati do utroška sredstava. Za sredstva mogu da konkurišu istraživači zaposleni u akreditovanim naučnoistraživačkim organizacijama, samostalno ili u timu.

Budžet ovog Programa iznosi 800.000 evra.

Prijava se podnosi preko portal e-uprave isto kao i Promis, a projektna dokumentacija se nalazi na linku:
http://fondzanauku.gov.rs/wp-content/uploads/2019/11/PROGRAM-saradnje-srpske-nauke-sa-dijasporom.zip

Više o programu saradnje sa dijasporom možete pronaći na sajtu Fonda:
http://fondzanauku.gov.rs/poziv/2019/11/dijaspora

29. 11. 2019.

image

Hemijski fakultet Univerzita u Beogradu stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije za ocenu naučne zasnovanosti i opravdanosti predložene teme za izradu doktorske disertacije kandidata Nikoline (Vladimir) Popović, master biohemičara, pod naslovom:

Upotreba hidrogelova dobijenih modifikacijom polisaharida fenolnim jedinjenjima za imobilizaciju ćelija i biokatalizatora

Izveštaj se može pogledati u roku od 10 dana od dana objavljivanja.


28. 11. 2019.

image

Kandidat, Andrijana (Nebojša) Nešić, master biohemičar braniće doktorsku disertaciju pod naslovom:

Efekti proteazne aktivnosti aktinidina na integritet ćelija intestinalnog epitela

Dan i mesto odbrane: 9. 12. 2019. godine sa početkom u 16:00 časova u Sali za sednice Hemijskog fakulteta, Studentski trg 12-16, Beograd.

Odbrana disertacije održaće se pred komisijom u sastavu:

 • dr Marija Gavrović Jankulović, redovni profesor Univerziteta u Beogradu - Hemijskog fakulteta, mentor,
 • dr Milica Popović, docent Univerziteta u Beogradu - Hemijskog fakulteta,
 • dr Milena Čavić, viši naučni saradnik Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije.

22. 11. 2019.

image

Novi broja studentskog časopisa "Pozitron" je na sajtu!

U novom broju pročitajte o vestima sa Fakulteta, o analizi ponašanja studenata nakon ispita, proverite svoje odgovore na zadatke iz prošlog broja i pokušajte da rešite nove. Vesti iz sveta hemije su tu, ali i naše analize serije koja se oslanja na hemiju.

Pratite nas na Instagramu i Fejsbuku.
Postojimo zbog vas, pišite nam na pozitron@chem.bg.ac.rs.

Cherry - digitalni repozitorijum Hemijskog fakulteta.

Srećno na kolokvijumima!
Redakcija časopisa "Pozitron"

[Pozitron 16, oktobar 2019]

18. 11. 2019.

image

Da li završavaš osnovne studije ili si počeo sa master studijama? Želiš da primeniš svoje znanje na konkretnim problemima u dinamičnim i internacionalnim laboratorijama?

Federalni Politehnički Univerzitet u Lozani (EPFL), u okviru E3 programa, organizuje letnje prakse za studente iz domena prirodnih nauka i inženjerstva u trajanju od 3 meseca. Prakse su namenjene studentima završnih godina osnovnih studija i studentima master studija. U okviru E3 programa učestvuje oko 100 laboratorija i većina projekata je interdisciplinarnog karaktera sa ciljem da pripremi studente za doktorske studije i nezavisno istraživanje.

Sve informacije možete naći na sajtu https://eee.epfl.ch/. Studenti će biti rangirani i odabrani na osnovu nekoliko kriterijuma: prosek ocena, kvalitet CVa, i kvaliteta motivacionog pisma. U toku prakse, E3 program će pružiti finansijsku kompenzaciju studentima koja će im omogućiti da pokriju troškove života i smeštaja. Od kandidata se očekuje da odaberu tri laboratorije (lista se nalazi ovde: http://bit.ly/e3programepfl ) i komisija će odabrati laboratoriju na osnovu interesovanja i obrazovanja kandidata. Rok za prijave je 1. februar.

Ključne informacije:

 1. Program je namenjen studentima završnih godina osnovnih studija i master studentima.
 2. Rok za predavanje prijava je 1. februar.
 3. Sve informacije i detalje programa možete naći na https://eee.epfl.ch/
 4. Ukoliko imate imate dodatna pitanja, kontaktirati Sebastiana Gautša (Sebastian Gautsch).

15. 11. 2019.

image

Poštovane koleginice i kolege,

U okviru poziva Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za zapošljavanje 100 doktoranada koji su upisali doktorske studije 2019/2020 godine tražimo mlade istraživače koje interesuje rad u oblasti organske hemije, enantioselektivne organokatalize, fotoredoks katalize, rad na primeni mikroreaktora u sintezi, kao i organska sinteza.

Osoba za kontakt:

dr Bojan Bondžić, viši naučni saradnik, IHTM, Centar za hemiju
LAB 531
mobilni/Viber: 064/2163011
e-mail: bbondzic@chem.bg.ac.rs

14. 11. 2019.

image

Zadužbina Ilije M. Kolarca - Centar za predavačku delatnost u saradnji sa Sekcijom za hemiju životne sredine Srpskog hemijskog društva organizuje seriju predavanja pod nazivom:

Antropocen - cirkularnom hemijom od otpada do biosenzora

 • Četvrtak, 14. 11. u 18 sati:
  Od plastičnog otpada do bioplastike uz pomoć mikroorganizama
  Dr Jasmina Nikodinović Runić, naučni savetnik Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo (IMGGI) Univerziteta u Beogradu
 • Četvrtak, 28. 11. u 18 sati:
  Forenzika zagađenosti vazduha - mahovine kao dokazni materijal
  Dr Mira Aničić Urošević, viši naučni saradnika Instituta za fiziku u Beogradu
 • Četvrtak, 5. 12. u 18 sati:
  Kvalitet životne sredine i njen uticaj na zdravlje ljudi
  Dr Dubravka Relić, vanredni profesor Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 • Četvrtak, 12. 12. u 18 sati:
  Antropocen - novo geološko doba, da ili ne?
  Dr Milica Kašanin-Grubin, naučni saradnik Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju Univerziteta u Beogradu

Predavanja se održavaju u Maloj sali Kolarčeve zadužbine. Ulaz je slobodan.

12. 11. 2019.

image

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije za ocenu rezultata naučnog i stručnog rada dr Aleksandre Radoičić, dipl. hemičara, istraživača-saradnika Inovacionog centra HF, kandidata za izbor u zvanje naučni saradnik.

Izveštaj se može pogledati u roku od 30 dana od dana objavljivanja.


12. 11. 2019.

image

Dragi studenti,

U zimskom semestru 2019/2020. godine termini za razgovor sa dr Tamarom Todorović, Prodekanom za nastavu, su: svaki utorak i petak u 11:00 časova u sekretarijatu Hemijskog fakulteta.

12. 11. 2019.

image

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije za ocenu rezultata naučnog i stručnog rada dr Aleksandra Stojsavljevića, istraživača-saradnika Inovacionog centra HF, kandidata za izbor u zvanje naučni saradnik.

Izveštaj se može pogledati u roku od 30 dana od dana objavljivanja.


12. 11. 2019.

image

Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije za pregled, ocenu i odbranu doktorske disertacije i doktorsku disertaciju Marije (Branko) Lješević, master biohemičara pod naslovom:

Mikrobna degradacija složenih aromatičnih zagađujućih supstanci i analiza proizvoda biodegradacije sveobuhvatnom dvodimenzionalnom gasnom hromatografijom sa masenom spektrometrijom

Izveštaj se može pogledati u roku od 30 dana.


11. 11. 2019.

image

Fondacija "Novi dobrotvori Univerziteta u Beogradu" raspisuje konkurs za dodelu četiri stipendije najboljim studentima Univerziteta u Beogradu, za školsku 2019/20. godinu. Na Konkurs se mogu prijaviti studenti osnovnih i master akademskih studija čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije. Po jedna stipendija se dodeljuje za studente sa svake grupacije (prirodno-matematičke, tehničko-tehnološke, medicinske i društveno-humanističke nauke). Kriterijumi za dobijanje stipendije su: redovno upisivanje školske godine; prosečna ocena najmanje 8,50; drugi postignuti rezultati (naučni i stručni radovi, značajni uspesi na domaćim i međunarodnim takmičenjima studenata i sl). Stipendija se dodeljuje za vremenski period od deset meseci u mesečnom neto iznosu od 10.000,00 dinara.

Više informacija se može naći u priloženoj odluci, kao i na Internet stranici Univerziteta u Beogradu.


8. 11. 2019.

image

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije za pregled, ocenu i odbranu doktorske disertacije i doktorsku disertaciju kandidata Milice (Vaso) Radibratović, master hemičara pod naslovom:

Teorijsko proučavanje konformacionih promena albumina tokom vezivanja bioaktivnih liganada iz hrane

Izveštaj se može pogledati u roku od 30 dana.


16. 10. 2019.

image

Globalna obrazovna akcija "Mendeljejev lab" održana je na Hemijskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, u saradnji sa Ruskim centrom za nauku i kulturu i Matematičkom gimnazijom u subotu 12. 10. 2019.

Učenici Ruske škole pri ambasadi Ruske federacije u Beogradu su radili međunarodni test provere znanja, posetili Zbirku velikana srpske hemije i gledali eksperimente koje su pripremili učenici Matematičke gimnazije. Za kraj, svi učesnici programa su pogledali animirani film o Dmitriju Mendeljejevu.

Ova akcija je održana u još 40 država širom sveta, a podaci o ovome se mogu naći na sajtu laba.media.

Ovde možete pogledati mali foto-album - autor fotografija je Aleksandar Golubev.

1. 10. 2019.

image Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti kalendar i raspored nastave i ispita za školsku 2019/20. godinu.

25. 6. 2018.

image

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije za pregled, ocenu i odbranu doktorske disertacije i doktorsku disertaciju kandidata Nikole (Jovan) Gligorijevića, mastera biohemičara pod naslovom:

Uticaj posttranslacionih modifikacija fibrinogena na njegovu reaktivnost i funkciju

Izveštaj se može pogledati u roku od 30 dana od dana objavljivanja.


© Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet