Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Srpski - cirilica ЋИР   English ENG

Pocetna Početna strana   Mapa Mapa sajta   Linkovi Linkovi       Portali:   Zaposleni Za zaposlene   Studenti Za studente   WebMail WebMail

NOVOSTI

O Fakultetu
Katedre i centri
Studije
Upis na Fakultet
Novosti
Zbirka velikana
srpske hemije
Studentske organizacije
Interne strane

Pretraga Pretraga sajta:

Vremenska prognoza:
[Wunderground]
Beograd, Srbija

Pretraga Tip vesti:   Godina:      

30. 9. 2017.

image

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je raspisalo JAVNI KONKURS za sufinansiranje projekata u okviru nove programske aktivnosti "Razvoj visokog obrazovanja", za podršku visokoškolskim ustanovama u razvoju novih i inoviranju postojećih predmeta u okviru studijskih programa.

Projekti treba da doprinesu ostvarenju programskih ciljeva Ministarstva:

  1. razviti kompetencije nastavnika i saradnika;
  2. razviti nove i inovirati postojeće studijske programe koji prate potrebe tržišta rada;
  3. unaprediti kvalitet obrazovnog procesa kroz stvaranje boljih uslova za realizaciju nastave i učenje studenata;
  4. doprineti razvoju dualnog obrazovanja u visokom obrazovanju kroz unapređenu saradnju visokoškolskih ustanova sa privredom;
  5. razviti preduzetničke veštine i kreativnost studenata.

Posebno će se ceniti i doprinos projekata realizaciji Vladinog akcionog plana za razvoj IT sektora, koji je donet u decembru 2016. godine, u čiju realizaciju se uključilo 17 fakulteta u Srbiji.

Pravo učešća na javnom konkursu imaju akreditovane visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, a očekivani period realizacije je 5 meseci počev od oktobra 2017.

Rok za predaju predloga projekata je 30. septembar 2017. godine, putem on-line aplikacije u informacionom sistemu "DOSITEJ" na adresi https://dositej.mpn.gov.rs.

Za detaljnije informacije i model prijavnih formulara posetite adresu
http://www.mpn.gov.rs/konkursi-i-javni-pozivi/o-konkursi/

29. 9. 2017.

image

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu organizuje

Svečani prijem studenata prve godine
Hemijskog fakulteta

29. septembar 2017, Veliki hemijski amfiteatar (prizemlje, kod glavnog ulaza, soba br. 346) u 12 časova.

27. 9. 2017.

image

Univerzitet u Beogradu će i ove godine organizovati Sajam stipendija u zgradi Rektorata na Studentskom trgu u Beogradu. Sajam će, kao i prošle godine, trajati dva dana i održaće se 27. i 28. septembra 2017. godine.

Organizacijom ove manifestacije imamo želju da podignemo nivo informisanosti studenata o mogućnostima nastavka studija u Srbiji i inostranstvu, uslovima koje bi trebalo da ispunjavaju da bi uspešno upisali željene studije, veštinama koje su im potrebne prilikom prijave, značaju proaktivnog stava, pravovremene informisanosti, celoživotnog učenja i mobilnosti. Pored državnih institucija, fondova i nevladinih organizacija, na sajmu učestvuju i kompanije, ambasade i ustanove koje dodeljuju stipendije studentima za studiranje i usavršavanje u zemlji i inostranstvu.

Prvog dana Sajma, nakon svečanog otvaranja, predstavnici Univerziteta u Beogradu predstaviće mogućnosti za mobilnost studenata, nastavnika i istraživača Univerziteta u Beogradu, aktuelne mere podrške, nagrađivanja i stipendiranja studenata, mogućnosti za karijerno informisanje i savetovanje po pitanju nastavka studija i, na kraju, biće organizovano predavanje o tehnikama polaganja međunarodno priznatih ispita stranih jezika. Drugog dana Sajma, biće organizovane informativno-konsultativne sesije od 10 do 16 časova u holu i dvorištu Rektorata, i prateći program prezentacija od 9.30 do 16 časova u Svečanoj sali, tokom kog će učesnici Sajma moći da predstave svoje programe i daju savete i smernice zainteresovanim posetiocima.

Skrećemo Vam pažnju da će se ove godine, po prvi put, u program Sajma uključiti i predstavnici EURAXESS mreže Srbija, koji će predstaviti mogućnosti za talentovane istraživače i naučno istraživačke organizacije u okviru programa drugog dana Sajma, kroz konsultacije od 10 do 13 časova i prezentaciju sa početkom u 15 časova i 10 minuta.

Dodatne informacije o Sajmu možete naći na: www.razvojkarijere.bg.ac.rs/sajam-stipendija-2017.


22. 9. 2017.

image

Kandidat Dragica (Rada) Spasojević, diplomirani biohemičar braniće doktorsku disertaciju, pod naslovom:

Modifikacija alginata, celuloze i ksilana iz ćelijskog zida biljaka fenolnim jedinjenjima i aminima, za dobijanje hidrogelova

Dan i mesto odbrane: 25. 9. 2017. u 14 časova u Sali za sednice Hemijskog fakulteta, Studentski trg 12-16, Beograd. Javna odbrana disertacije održaće se pred Komisijom u sastavu:

1. dr Radivoje Prodanović, vanredni profesor Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, mentor,

2. dr Ksenija Radotić Hadži-Manić, naučni savetnik, Instituta za multidisciplinarna istraživanja (IMSI) Univerziteta u Beogradu,

3. dr Vladimir Beškoski, vanredni profesor Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

21. 9. 2017.

image

Kandidat Katarina (Bojan) Putica, master hemičar braniće doktorsku disertaciju pod naslovom:

Kontekstualni pristup nastavi organske hemije u gimnaziji prirodno-matematičkog smera

Dan i mesto odbrane: 22. 9. 2017. godine sa početkom u 12 časova u Malom hemijskom amfiteatru Hemijskog fakulteta, Studentski trg 12-16, Beograd. Javna odbrana disertacije održaće se pred Komisijom u sastavu:

1. dr Dragica Trivić, vanredni profesor Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu,

2. dr Dušan Sladić, redovni profesor Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu,

3. dr Slađana Anđelković, vanredni profesor Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

19. 9. 2017.

image Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu raspisao je konkurs za izbor jednog saradnika u zvanju asistenta za užu naučnu oblast Hemija u medicini. Kandidat je Ana Medić, master hemičar, asistent Medicinskog fakulteta.

18. 9. 2017.

image Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu raspisao je konkurs za izbor jednog nastavnika u zvanju vanrednog profesora za užu naučnu oblast Organska hemija. Kandidat je dr Sanda Dilber, dipl. hemičar, docent Farmaceutskog fakulteta.

11. 9. 2017.

image

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije za pregled, ocenu i odbranu doktorske disertacije i doktorsku disertaciju kandidata Jasne (Miroljub) Nikolić, master biohemičara pod naslovom:

Unapređenje dijagnostičkih reagenasa za alergiju na bananu

Izveštaj se može pogledati u roku od 30 dana od dana objavljivanja


11. 9. 2017.

image

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije za pregled, ocenu i odbranu doktorske disertacije i doktorsku disertaciju kandidata Musbaha (Abduđalil) Faradža, master hemičara pod naslovom:

Organsko-geohemijska karakterizacija i korelacija sirovih nafti iz najznačajnijih naftnih polja basena Sirte (Libija)

Organic-geochemical characterization and correlation of crude oils from the most significant oil fields in the Sirte Basin, Libya

Izveštaj se može pogledati u roku od 30 dana od dana objavljivanja.

 


7. 9. 2017.

image

Studentski parlament Hemijskog fakulteta organizuje stručnu ekskurziju u Sloveniju od 26. do 29. oktobra, u okviru koje je planirana poseta Fakultetu za hemiju i hemijsku tehnologiju, Hemijskom i Fizičkom institutu, fabrici Krka, kao i fakultativna poseta Trstu. U prilogu se nalazi program putovanja, prijavni list i primer uplatnice. Prijave su otvorene do 5. oktobra, a prijavne listove možete dostaviti Nenadu Zariću, studentu prodekanu ili Filipu Stevanoviću, predsedniku Studentskog parlamenta. Za dodatne informacije možete nas kontaktirati na mail adrese student_prodekan@chem.bg.ac.rs, studentski_parlament@chem.bg.ac.rs ili na broj telefona 062-547920.

Srdačan pozdrav,
Nenad Zarić, student prodekan


4. 9. 2017.

image

Podsećamo sve kolege koje nisu izmirili svoje finansijske obaveze ka Fakultetu, da to urade najkasnije do 25. 9. 2017. Ukoliko ne izmirite svoje obaveze, nećete biti u mogućnosti da upišete školsku 2017/2018. godinu, nećete moći da prijavite ispite, niti da dobijete bilo kakva uverenja! Zbog kolega koje uredno izmiruju svoje obaveze i zbog teške finansijske situacije, neplaćanje školarine u predviđenom roku neće biti tolerisano.

Uprava Hemijskog fakulteta

1. 9. 2017.

image

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije za ocenu ispunjenosti uslova kandidata i opravdanosti predložene teme za izradu doktorske disertacije kandidata Milice Jovetić, dipl. hemičara, spec. sanitarne hemije, pod naslovom:

Minerali kao pokazatelji autentičnosti meda

Izveštaj se može pogledati u roku od 10 dana od dana objavljivanja.


23. 8. 2017.

image Rudarsko-geološki fakultet Univerziteta u Beogradu je raspisao konkurs za izbor jednog nastavnika u zvanju docenta za užu naučnu oblast Osnove hemije. Kandidat je dr Marija Ilić, dipl. hemičar, docent RGF-a.

14. 8. 2017.

image

Poštovane koleginice i kolege,

Hemijski fakultet će, kao i prethodnih par godina, uzeti učešće na jedanaestom po redu Festivalu nauke, koji će se održati od 14. do 17. decembra. Ove godine je u planu nešto inovativnija, spektakularnija i upečatljivija postavka našeg Fakulteta na pomenutoj manifestaciji. Stoga vas pozivamo da se prijavite i svojim prisustvom uveličate ovaj događaj.

Vaša prijava bi trebalo da sadrži:

  • ime i prezime,
  • broj indeksa,
  • kontakt telefon, kao i
  • prethodna iskustva vezana za učešće na manifestacijama "Festival nauke", "Tamo gde nauka počinje" i "Noć muzeja".

Prijave nam šaljite na e-mail: volonteri@chem.bg.ac.rs.

Srdačno,
Volonterski centar Hemijskog fakulteta

2. 8. 2017.

image

Fondacija "Docent Dr Milena Dalmacija" dodeljuje nagradu za doktorsku disertaciju koja je dala najveći naučni doprinos iz oblasti zaštite životne sredine na univerzitetima u Republici Srbiji za period od 1. 10. 2014. do 30. 9. 2017. godine.

Rok za prijavu na konkurs je 1. oktobar 2017. godine. Celokupan tekst konkursa sa prijavnim obrascem dat je u prilogu. Sve dodatne informacije možete dobiti na kontakt adresi:
fondacija.dr.milena.dalmacija@dh.uns.ac.rs.


25. 7. 2017.

image

U okviru regionalne saradnje, putem Programa za naučnu i tehnološku saradnju (WTZ Programme) Republike Austrije i Republike Srbije, pod pokroviteljstvom odgovarajućih ministarstava, raspisan je konkurs za "Travel grants".

Cilj programa je podrška mobilnosti naučnika, posebno mlađih i žena, u periodu od 2018-20. godine.

Poslednji dan za apliciranje je 30. 9. 2017. godine.

Poziv možete naći na sajtu:
http://mailchi.mp/ff42dfac87bd/extended-deadline-st-austria-france-1637169?e=9030608749

Detaljnije informacije i uslove konkursa možete naći na:
https://oead.at/fileadmin/Dokumente/oead.at/ICM/WTZ/AT-SRB_Call_Guidelines.pdf

Ukoliko vam je potrebna pomoć, možete se obratiti
Tanji Božić

2. 6. 2017.

image

Fondacija "Docent dr Milena Dalmacija" će ove godine omogućiti učešće studenata na Seminaru "Kvalitet voda" koji se organizuje tradicionalno (21. put) u okviru jesenje "Škole za zaštitu životne sredine" od 20. do 22. septembra 2017. godine.

Ove godine planira se uključivanje studenata u sve aktivnosti škole, što će omogućiti neposredan kontakt sa privrednim subjektima i potencijalnim poslodavcima. Na Seminaru je planirano učešće oko 40 studenata osnovnih (II, III i IV godina), master i doktorskih studija.

Više detalja o samom konkursu i načinu prijave možete naći na linku:
http://www.dh.uns.ac.rs/newversion/nastava/konkursi.php?ID=5

1. 10. 2016.

image Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti kalendar i raspored nastave i ispita za školsku 2016/17. godinu.
© Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet