Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Srpski - cirilica ЋИР   English ENG

Pocetna Početna strana   Mapa Mapa sajta   Linkovi Linkovi       Portali:   Zaposleni Za zaposlene   Studenti Za studente   WebMail WebMail

NOVOSTI

O Fakultetu
Katedre i centri
Studije
Upis na Fakultet
Novosti
Zbirka velikana
srpske hemije
Studentske organizacije
Interne strane

Pretraga Pretraga sajta:

Vremenska prognoza:
[Wunderground]
Beograd, Srbija

Pretraga Tip vesti:   Godina:      

22. 11. 2018.

image

U četvrtak, 29. novembra 2018. godine, u Sali za sednice Hemijskog fakulteta, s početkom u 11 časova, dr Aleksandra Mitrović će održati pristupno docentsko predavanje pod naslovom:

Kovalentna funkcionalizacija crnog fosfora

Predavanje se održava pred Komisijom u sastavu:

  • dr Dragana Milić, redovni profesor Hemijskog fakulteta;
  • dr Veselin Maslak, vanredni profesor Hemijskog fakulteta;
  • dr Mira Bjelaković, naučni savetnik IHTM.

20. 11. 2018.

image

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije za ocenu rezultata naučnoistraživačkog rada Tamare Uzelac, master hemičara, kandidata za izbor u zvanje istraživač-pripravnik.

Izveštaj se može pogledati u roku od 30 dana od dana objavljivanja.


19. 11. 2018.

image

Hemijski fakultet, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju i Institut za nuklearne nauke "Vinča" organizuju seminar i radionicu pod nazivom "Zaštita životne sredine - prevencija, monitoring i remedijacija - svetska i naša iskustva". Seminar se održava 19. i 20. novembra 2018. godine u prostorijama Hemijskog fakulteta i Instituta "Vinča", a radionica 21-23. novembra.

Više informacija možete naći na sajtu ovog projekta.

19. 11. 2018.

image Dr Bojana Gligorijević, profesor bioinženjeringa na Temple Univerzitetu u Filadelfiji, održaće seriju predavanja pod nazivom "Nauka i umetnost mikroskopije" i organizovati prateću izložbu u Muzeju primenjene umetnosti. Prof. Gligorijević je diplomac Hemijskog fakulteta, sa Centra za instrumentalnu analizu. Spisak predavanja se nalazi u prilogu, a Internet prezentacija njene grupe se nalazi na www.gligorijeviclab.org. Rezime prof. Gligorijević možete pogledati ovde.

16. 11. 2018.

image

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije za ocenu naučnoistraživačkog rada Igora Kodranova, master hemičara, kandidata za izbor u zvanje istraživač-pripravnik.

Izveštaj se može pogledati u roku od 30 dana od dana objavljivanja.


16. 11. 2018.

image

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije za pregled, ocenu i odbranu doktorske disertacije i doktorsku disertaciju kandidata Sanje (Miroslav) Živković, master hemičara, pod naslovom:

Primena spektroskopije plazme indukovane impulsnim ugljendioksidnim laserskim zračenjem za kvalitativnu i kvantitativnu analizu čvrstih uzoraka

Izveštaj se može pogledati u roku od 30 dana od dana objavljivanja.


16. 11. 2018.

image

Fondacija Koste Migrića raspisuje konkurs za dodelu tri stipendije najboljim studentima Univerziteta u Beogradu, za školsku 2018/19. godinu. Na Konkurs se mogu prijaviti studenti osnovnih akademskih studija koji se u 2018/19. finansiraju iz budžeta Republike Srbije. Kriterijumi za dobijanje stipendije su: redovno upisivanje školske godine i visina prosečne ocene svih položenih predmeta tokom studiranja (najmanje 9,00).

Stipendija se dodeljuje deset meseci u mesečnom iznosu od 10.000,00 dinara. Rok za podnošenje prijava je od 19. 11. do 19. 12. 2018. godine. Dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti od Sektora za investicije i upravljanje imovinom Univerziteta zadužbina i fondova, na telefon 011/3207-426, i na internet stranici Univerziteta www.bg.ac.rs - Konkursi Univerziteta.


14. 11. 2018.

image

Zadužbina Ljubice M. Zdravković raspisuje konkurs za dodelu jedne stipendije studentima Univerziteta u Beogradu za školsku 2018/19. godinu. Na konkurs se mogu prijaviti studenti osnovnih akademskih studija koji se u 2018/19. finansiraju iz budžeta Republike Srbije. Stipendija se dodeljuje tokom deset meseci u mesečnom iznosu od 6.000 din. Kriterijumi za dobijanje stipendije su: redovno upisivanje školske godine; prosečna ocena najmanje 9,00; drugi postignuti rezultati (naučni i stručni radovi, značajni uspesi na domaćim i međunarodnim takmičenjima studenata i sl).

Više informacija se može naći u priloženoj odluci, kao i na Internet stranici Univerziteta u Beogradu.


13. 11. 2018.

image

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije za izbor jednog saradnika u zvanju asistenta za užu naučnu oblast Organska hemija. Kandidat je Gordana Krstić, master hemičar.

Izveštaj se može pogledati u roku od 30 dana od dana objavljivanja.


13. 11. 2018.

image

Fondacija Milana Stefanovića-Smederevca i supruge Darinke je raspisala konkurs za dodelu nagrada za najbolje naučno-istraživačke radove studenata iz oblasti menadžmenta i trgovine na Univerzitetu u Beogradu za školsku 2018/19. godinu.


13. 11. 2018.

image

Fondacija "Novi dobrotvori Univerziteta u Beogradu" raspisuje konkurs za dodelu četiri stipendije najboljim studentima Univerziteta u Beogradu, za školsku 2018/19. godinu. Na Konkurs se mogu prijaviti studenti osnovnih i master akademskih studija čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije. Po jedna stipendija se dodeljuje za studente sa svake grupacije (prirodno-matematičke, tehničko-tehnološke, medicinske i društveno-humanističke nauke). Kriterijumi za dobijanje stipendije su: redovno upisivanje školske godine; prosečna ocena najmanje 9,00; drugi postignuti rezultati (naučni i stručni radovi, značajni uspesi na domaćim i međunarodnim takmičenjima studenata i sl). Stipendija se dodeljuje za vremenski period od deset meseci u mesečnom neto iznosu od 10.000,00 dinara.

Više informacija se može naći u priloženoj odluci, kao i na Internet stranici Univerziteta u Beogradu.


13. 11. 2018.

image

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije za ocenu rezultata naučnoistraživačkog rada Teodore Đukić, master biohemičara, kandidata za izbor u zvanje istraživač-pripravnik.

Izveštaj se može pogledati u roku od 30 dana od dana objavljivanja.


13. 11. 2018.

image

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije za ocenu rezultata naučnoistraživačkog rada Maje Mladenović, master biohemičara, kandidata za izbor u zvanje istraživač-pripravnik.

Izveštaj se može pogledati u roku od 30 dana od dana objavljivanja.


13. 11. 2018.

image

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije za ocenu rezultata naučnoistraživačkog rada Snežane Selaković, master hemičara, kandidata za izbor u zvanje istraživač-pripravnik.

Izveštaj se može pogledati u roku od 30 dana od dana objavljivanja.


13. 11. 2018.

image

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije za izbor jednog nastavnika u zvanju vanrednog profesora za užu naučnu oblast Analitička hemija. Kandidat je dr Tatjana Verbić, dipl. hemičar, docent HF.

Izveštaj se može pogledati u roku od 30 dana od dana objavljivanja.


13. 11. 2018.

image

Na poslednjem zasedanju Skupštine Srpske akademije nauka i umetnosti održanom 8. 11. 2018. godine, tri profesora Hemijskog fakulteta su izabrani u članstvo.

Redovni članovi Odeljenja hemijskih i bioloških nauka postali su dr Slobodan Milosavljević, profesor emeritus (dopisni član SANU od 5. 11. 2009) i dr Radomir Saičić, redovni profesor HF (dopisni član SANU od 1. 11. 2012).

Dr Tanja Ćirković Veličković, redovni profesor HF, izabrana je za dopisnog člana Odeljenja hemijskih i bioloških nauka.

9. 11. 2018.

image

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije za ocenu rezultata naučnoistraživačkog rada Marka Stojičkova, master hemičara, kandidata za izbor u zvanje istraživač-pripravnik.

Izveštaj se može pogledati u roku od 30 dana od dana objavljivanja.


9. 11. 2018.

image

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije za ocenu rezultata naučnoistraživačkog rada Darinke Darmanović, master hemičara, kandidata za izbor u zvanje istraživač-pripravnik.

Izveštaj se može pogledati u roku od 30 dana od dana objavljivanja.


9. 11. 2018.

image

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije za ocenu rezultata naučnoistraživačkog rada dr Tatjane Tripković, dipl. hemičara, zaposlene u Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture, kandidata za izbor u zvanje naučni saradnik.

Izveštaj se može pogledati u roku od 30 dana od dana objavljivanja.


9. 11. 2018.

image

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije za ocenu rezultata naučnoistraživačkog rada Slađane Savić, master hemičara, kandidata za izbor u zvanje istraživač-pripravnik.

Izveštaj se može pogledati u roku od 30 dana od dana objavljivanja.


9. 11. 2018.

image

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije za ocenu rezultata naučnog i stručnog rada dr Mirjane Mačvanin, kandidata za izbor u zvanje naučni saradnik.

Izveštaj se može pogledati u roku od 30 dana od dana objavljivanja.


9. 11. 2018.

image

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije za ocenu rezultata naučnoistraživačkog rada Lidije Vrhovac, master biohemičara, kandidata za izbor u zvanje istraživač-pripravnik.

Izveštaj se može pogledati u roku od 30 dana od dana objavljivanja.


9. 11. 2018.

image

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije za ocenu rezultata naučnoistraživačkog rada Dragane Jovanović, master hemičara, kandidata za izbor u zvanje istraživač-pripravnik.

Izveštaj se može pogledati u roku od 30 dana od dana objavljivanja.

9. 11. 2018.

image

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije za ocenu rezultata naučnoistraživačkog rada Nevene Stevanović, master hemičara, kandidata za izbor u zvanje istraživač-pripravnik.

Izveštaj se može pogledati u roku od 30 dana od dana objavljivanja.


9. 11. 2018.

image

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije za ocenu rezultata naučnoistraživačkog rada Slobodana Bugarskog, master hemičara, kandidata za izbor u zvanje istraživač-pripravnik.

Izveštaj se može pogledati u roku od 30 dana od dana objavljivanja.

8. 11. 2018.

image

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije za ocenu rezultata naučnoistraživačkog rada Nataše Đoković, master hemičara, kandidata za izbor u zvanje istraživač-saradnik.

Izveštaj se može pogledati u roku od 30 dana od dana objavljivanja.


8. 11. 2018.

image

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije za ocenu rezultata naučnog i stručnog rada dr Gordane Kovačević, dipl. biohemičara, istraživača-saradnika Inovacionog centra HF, kandidata za izbor u zvanje naučni saradnik.

Izveštaj se može pogledati u roku od 30 dana od dana objavljivanja.


8. 11. 2018.

image

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije za ocenu ispunjenosti uslova kandidata i opravdanosti predložene teme za izradu doktorske disertacije kandidata Maje (Milorad) Poznanović Spahić, mastera hemičara pod naslovom:

Toksični i potencijalno toksični mikroelementi kao pokazatelji različitih izvora zagađenja u zemljištu

Izveštaj se može pogledati u roku od 10 dana od dana objavljivanja.


6. 11. 2018.

image

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije za ocenu rezultata naučnog i stručnog rada dr Marka Jeremića, dipl. hemičara, istraživača-saradnika Inovacionog centra HF, kandidata za izbor u zvanje naučni saradnik.

Izveštaj se može pogledati u roku od 30 dana od dana objavljivanja.


6. 11. 2018.

image

Da li završavaš osnovne studije ili si počeo sa master studijama? Želiš da primeniš svoje znanje na konkretnim problemima u dinamičnim i internacionalnim laboratorijama?

Federalni Politehnički Univerzitet u Lozani (EPFL), u okviru E3 programa, organizuje letnje prakse za studente iz domena prirodnih nauka i inženjerstva u trajanju od 3 meseca. Prakse su namenjene studentima završnih godina osnovnih studija i studentima master studija. U okviru E3 programa učestvuje oko 100 laboratorija i većina projekata je interdisciplinarnog karaktera sa ciljem da pripremi studente za doktorske studije i nezavisno istraživanje.

Sve informacije možete naći na sajtu eee.epfl.ch. Studenti će biti rangirani i odabrani na osnovu nekoliko kriterijuma: prosek ocena, kvalitet biografije, i kvalitet motivacionog pisma. U toku prakse, E3 program će pružiti finansijsku kompenzaciju studentima koja će im omogućiti da pokriju troškove života i smeštaja. Od kandidata se očekuje da odaberu tri laboratorije (lista je data ovde: bit.ly/e3programepfl) i komisija će odabrati laboratoriju na osnovu interesovanja i obrazovanja kandidata. Rok za prijave je 1. februar.

Ukoliko imate imate dodatna pitanja, kontaktirati Sebastiana Gautša (Sebastian Gautsch).


2. 11. 2018.

image

Sa zadovoljstvom obaveštavamo javnost da je dr Branimir Jovančićević, redovni profesor Hemijskog fakulteta, na sednici Upravog odbora održanoj 15. oktobra 2018. godine izabran za redovnog člana Matice srpske, najstarije kulturne i naučne institucije u Srbiji.

1. 11. 2018.

image InovaLab - Laboratorija za ispitivanje autentičnosti hrane Inovacionog centra HF je 23. 10. 2018. akreditovana od strane Akreditacionog tela Srbije u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2006.

31. 10. 2018.

image

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije za izbor jednog nastavnika u zvanju vanrednog profesora za užu naučnu oblast Organska hemija. Kandidat je dr Zorana Ferjančić, dipl. hemičar.

Izveštaj se može pogledati u roku od 30 dana od dana objavljivanja.


31. 10. 2018.

image

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije za ocenu rezultata naučnoistraživačkog rada Aleksandra Đorđevića, master hemičara, kandidata za izbor u zvanje istraživač-pripravnik.

Izveštaj se može pogledati u roku od 30 dana od dana objavljivanja.


31. 10. 2018.

image

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije za ocenu rezultata naučnoistraživačkog rada Lidije Ralević, master profesora hemije, kandidata za izbor u zvanje istraživač-pripravnik.

Izveštaj se može pogledati u roku od 30 dana od dana objavljivanja.


26. 10. 2018.

image

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije za ocenu rezultata naučnoistraživačkog rada Dubravke Vojislavljević-Vasilev, dipl. hemičara, kandidata za izbor u zvanje istraživač-saradnik.

Izveštaj se može pogledati u roku od 30 dana od dana objavljivanja.


23. 10. 2018.

image

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije za izbor jednog saradnika u zvanju asistenta za užu naučnu oblast Biohemija. Kandidat je Jelica Milošević, master biohemičar, student doktorskih studija na HF.

Izveštaj se može pogledati u roku od 30 dana od dana objavljivanja.


22. 10. 2018.

image

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije za ocenu rezultata naučnoistraživačkog rada Isidore Protić-Rosić, master biohemičara, kandidata za izbor u zvanje istraživač-pripravnik.

Izveštaj se može pogledati u roku od 30 dana od dana objavljivanja.


22. 10. 2018.

image

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije za ocenu rezultata naučnoistraživačkog rada Zorane Lopandić, master biohemičara, kandidata za izbor u zvanje istraživač-pripravnik.

Izveštaj se može pogledati u roku od 30 dana od dana objavljivanja.


22. 10. 2018.

image

Univerzitet u Beogradu organizuje program "Dani podrške brucošima" sa ciljem da podrži studente prve godine u snalaženju na fakultetu, prilagođavanju i organizovanju u skladu sa novim obavezama, kao i da ih upozna sa sistemima podrške koje mogu koristiti tokom studiranja.

Cilj je da kroz različite radionice okupimo studente prve godine, poželimo im dobrodošlicu, informišemo ih, pomognemo im u snalaženju na fakultetu i upoznamo sa sistemima podrške koje mogu koristiti tokom studiranja na Univerzitetu u Beogradu.

Prvi dan podrške brucošima će biti realizovan 23. oktobra 2018. u zgradi rektorata Univerziteta u Beogradu. "Dani podrške brucošima" biće organizovani u periodu od 22. oktobra do 22. decembra 2018. na različitim fakultetima i u rektoratu Univerziteta u Beogradu.


12. 10. 2018.

image

Dragi studenti,

U zimskom semestru 2018/19. godine termini za razgovor sa dr Tamarom Todorović, Prodekanom za nastavu, su: svaki ponedeljak i petak u 11:00 časova u sekretarijatu Hemijskog fakulteta.

9. 10. 2018.

image

Fond za inovacionu delatnost objavio je dva poziva u programu saradnje nauke i privrede:

Javni poziv za Program saradnje nauke i privrede (Collaborative Grant Scheme for R&D Organizations and Private Sector Enterprises)
PRIJAVA do 28. decembra
http://www.inovacionifond.rs/cgs-javni-poziv/

i

Javni poziv za dodeljivanje inovacionih vaučera
PRIJAVA počev od 3. oktobra DO UTROŠKA SREDSTAVA
www.inovacionifond.rs/javni-poziv-za-dodeljivanje-inovacionih-vaucera/

1. 10. 2018.

image Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti kalendar i raspored nastave i ispita za školsku 2018/19. godinu.

25. 6. 2018.

image

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije za pregled, ocenu i odbranu doktorske disertacije i doktorsku disertaciju kandidata Nikole (Jovan) Gligorijevića, mastera biohemičara pod naslovom:

Uticaj posttranslacionih modifikacija fibrinogena na njegovu reaktivnost i funkciju

Izveštaj se može pogledati u roku od 30 dana od dana objavljivanja.


© Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet