Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Srpski - cirilica ЋИР   English ENG

Pocetna Početna strana   Mapa Mapa sajta   Linkovi Linkovi       Portali:   Zaposleni Za zaposlene   Studenti Za studente   WebMail WebMail

NOVOSTI

O Fakultetu
Katedre i centri
Studije
Upis na Fakultet
Novosti
Zbirka velikana
srpske hemije
Studentske organizacije
Interne strane

Pretraga Pretraga sajta:

Vremenska prognoza:
[Wunderground]
Beograd, Srbija

Pretraga Tip vesti:   Godina:      

8. 7. 2020.

image

Poštovane koleginice i kolege studenti,

U prilogu se nalazi dokument koji detaljno opisuje bezbednosne mere koje se moraju poštovati tokom rada Fakulteta. Molimo vas da se upoznate sa predviđenim merama i da ih se dosledno pridržavate.

Takođe, u prilogu se nalazi kratko uputstvo koje opisuje pravilno ponašanje tokom realizacije on-line nastave i sve ono što iz toga proističe.

Ukoliko ste pozitivni na virus SARS-CoV-2 ili ste u samoizolaciji po nalogu epidemiološke službe ili nadležnih lekara, neophodno je da odmah obavestite Prodekana za nastavu na e-mail nastava@chem.bg.ac.rs. Budite odgovorni prema sebi i prema drugima.

Molimo vas da pratite vesti na sajtu i studentskom portalu HF!

Srdačan pozdrav,
Uprava HF


31. 12. 2020.

image

Poštovani studenti,

Zbog trenutne epidemiološke situacije, od 09.11. termini za razgovor sa Prodekanom za nastavu su on-line, na platformi MsTeams (Tim (javni): Prodekan_Nastava). Termini kada možete da se priključite sastanku su ponedeljak u 15:00 i sreda u 12:00. U sastanak ću studente uključivati pojedinačno, izuzev u slučaju kada studenti traže da razgovaraju sa mnom u grupi. Pored toga, kao i do sada, možete da mi pišete na nastava@chem.bg.ac.rs (sa vaše studentske adrese HF).

Prodekan za nastavu

8. 12. 2020.

image

British Council je otvorio poziv za mlade i talentovane studente i studentkinje osnovnih i master studija (između 18 i 30 godina) da kreiraju predloge praktičnih politika u vezi sa izazovima nastalim usled pandemije virusa COVID-19.

Pet najuspešnijih timova ili samostalnih kandidata učestvovaće u onlajn finalu takmičenja, i dobiće priliku za pohađanje onlajn kursa koji organizuju univerziteti u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Na takmičenje se studenti i studentkinje mogu prijaviti i samostalno i kao deo tima od najviše tri člana. Posebno se ohrabruju prijave timova koji uključuju studente iz više različitih akademskih oblasti. Jednako će biti tretirane individualne i timske prijave.

Studentsko takmičenje: Izazov COVID-19 organizuje British Council u okviru programa “Unapređenje uloge nauke u društvu”. Više informacija o programu možete pronaći ovde.

30. 11. 2020.

image

Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet stavlja na uvid javnosti dokumentaciju za prijavu teme doktorske disertacije kandidata Sanje (Branko) Marković, master hemičara.

Dokumenta se mogu pogledati u roku od 10 dana od dana objavljivanja.


30. 11. 2020.

image

Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet stavlja na uvid javnosti dokumentaciju za prijavu teme doktorske disertacije kandidata Jovane (Branislav) Araškov, master hemičara.

Dokumenta se mogu pogledati u roku od 10 dana od dana objavljivanja.


30. 11. 2020.

image

Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet stavlja na uvid javnosti dokumentaciju za prijavu teme doktorske disertacije kandidata Aleksandre (Milan) Đurđević Đelmaš, master biohemičara.

Dokumenta se mogu pogledati u roku od 10 dana od dana objavljivanja.


30. 11. 2020.

image

Kandidat Maja (Voja) Krstić Ristivojević, master biohemičar braniće doktorsku disertaciju pod naslovom:

Monitoring of in vitro bioavailability and uptake of glycosylated food allergens using cell-based models

Praćenje in vitro biousvojivosti i preuzimanja glikozilovanih alergena hrane upotrebom ćelijskih modela

Dan i mesto odbrane: 04.12.2020. godine u 13:00 časova u Sali za sednice Hemijskog fakulteta, Studentski trg 12-16, Beograd.

Odbrana disertacije održaće se pred komisijom u sastavu:

 • dr Tanja Ćirković Veličković, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Hemijski fakultet, dopisni član SANU,
 • dr Marianne van Hage, redovni profesor, Karolinska Institut, Katedra za medicinu Solna, Odeljenje za imunologiju i alergiju, prisustvuje putem video-konferencijske linije,
 • dr Marija Stojadinović, docent, Univerzitet u Beogradu –Hemijski fakultet,
 • dr Vesna Jovanović, viši naučni saradnik, Univerzitet u Beogradu – Hemijski fakultet,
 • dr Lidija Burazer, viši naučni saradnik, Institut za virusologiju, vakcine i serume "Torlak".

30. 11. 2020.

image

Univerzitet u Beogradu  Hemijski fakultet stavlja na uvid javnosti Izveštaj komisije o oceni naučne zasnovanosti i opravdanosti teme kandidata Ljubice (Žarko) Ivanović, diplomiranog biohemičara, pod naslovom: 

„Nutritivna vrijednost i osnovne fitohemijske osobine blitve (Beta vulgaris ssp. cicla L.) gajene u različitim uslovima navodnjavanja i prihranjivanja”

Izveštaj  se može pogledati u roku od 10 dana od dana objavljivanja.


27. 11. 2020.

image

Hemijski Fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije za ocenu naučne zasnovanosti i opravdanosti predložene teme za izradu doktorske disertacije kandidata Aleksandra (Slavko) Malešević, master hemičara, pod naslovom:

„Svojstva visokotemperaturnih protonskih provodnika na bazi barijum-cerijum-indijum oksida“

Izveštaj se može pogledati u roku od 10 dana od dana objavljivanja.


26. 11. 2020.

image

Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet stavlja na uvid javnosti dokumentaciju za prijavu teme doktorske disertacije kandidata Snežane (Drago) Vojvodić, master biologa.

Dokumenta se mogu pogledati u roku od 10 dana od dana objavljivanja.


26. 11. 2020.

image

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja POZIVA talentovane mlade istraživače-studente doktorskih akademskih studija za uključivanje u naučnoistraživački rad u akreditovanim naučnoistraživačkim organizacijama.

Kroz ovaj poziv uključiće se do 100 mladih istraživača, od kojih će se do 20 mladih istraživača iz oblasti umetnosti uključiti u akreditovane naučnoistraživačke organizacije iz oblasti umetnosti.

Na ovaj poziv prijavljuju se mladi istraživači koji imaju titulu diplomirani-master i prvi put upisanu prvu godinu doktorskih akademskih studija za školsku 2020/2021. godinu na akreditovanoj visokoškolskoj ustanovi u Republici Srbiji.

Tekst Poziva sa obrascem Prijave preuzimaju se na sajtu Ministarstva: www.mpn.gov.rs, u kojima su navedeni uslovi učešća, način prijave, kao i potrebna dokumentacija.

Rok za podnošenje prijave je 28. decembar 2020. godine.

Preuzeti Četvrti poziv talentovanim mladim istraživačima

Preuzeti Obaveštenje za NIO

Preuzeti Izjava

25. 11. 2020.

image

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije za izbor jednog saradnika u zvanju asistenta za užu naučnu oblast Analitička hemija. Kandidati su:

 • Aleksandra Dramićanin, master hemičar, asistent HF; i
 • Mirjana Cvijović, dipl. fizikohemičar, naučni saradnik - trenutno nezaposlena.

Komisija predlaže izbor Aleksandre Dramićanin.

Izveštaj se može pogledati u roku od 15 dana od dana objavljivanja.


24. 11. 2020.

image

Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije za ocenu rezultata naučnog i stručnog rada dr Tanje Ćirković Veličković, redovnog profesora HF, kandidata za izbor u zvanje naučni savetnik.

Izveštaj se može pogledati u roku od 30 dana od dana objavljivanja.


24. 11. 2020.

image

Univerzitet u Beograd - Hemijski fakultet stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije za izbor jednog saradnika u zvanju asistenta za užu naučnu oblast Primenjena hemija. Kandidati su:

 • Slađana Savić, master hemičar, istraživač-pripravnik Inovacionog centra Hemijskog fakulteta,
 • Marija Simić, master profesor hemije, nastavnik hemije u SŠ "Sveti Sava" u Beogradu,
 • dr Mirjana Cvijović, diplomirani fizikohemičar, naučni saradnik - trenutno nezaposlena.

Komisija predlaže izbor Slađane Savić.

Izveštaj se može pogledati u roku od 15 dana od dana objavljivanja.


9. 11. 2020.

image

Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet je raspisao konkurs za izbor jednog nastavnika u zvanju vanrednog profesora za užu naučnu oblast Hemija. Kandidat je dr Nebojša Pantelić, docent Univerziteta u Beogradu - Poljoprivrednog fakulteta.

Izveštaj se može pogledati u roku od 30 dana.


9. 11. 2020.

image

MUZEJI ZA 10

Od 9. do 15. novembra očekuje nas nacionalna manifestacija "Muzeji za 10". Tokom ove nedelje muzeji u Srbiji vam otvaraju svoja vrata, a ulaz je slobodan.

Više o manifestaciji možete pronaći ovde: https://www.muzejisrbije.rs/

Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet ima muzejsku zbirku u kojoj se čuvaju zanimljivi predmeti iz istorije hemije u Srbiji. Zbog pandemije, Hemijski fakultet vam virtuelno pokazuje ovo blago koje čuva u Zbirci velikana srpske hemije.

Ove godine je tema "Muzeji za jednakost: raznolikost i inkluzija". Pitali smo naše studente da odaberu svoje najdraže predmete. Otišli su korak dalje i za vas pripremili video priloge koje ćemo objavljivati svakog dana manifestacije na društvenim mrežama Hemijskog fakulteta.

Pratite nas!
https://www.facebook.com/hemijskifakultetbg/
https://www.instagram.com/hemijskifakultet/

[Muzeji za 10 - plakat

9. 11. 2020.

image

"Fondacija Koste Migrića" raspisuje Konkurs za dodelu 6 (šest) stipendija najboljim studentima Univerziteta u Beogradu, za školsku 2020/21 godinu.

Na Konkurs se mogu prijaviti studenti upisani prvi put u tekućoj školskoj godini na osnovne studije Univerziteta u Beogradu, čije se školovanje u školskoj 2020/21 godini finansira iz budžeta Republike Srbije i koji nisu gubili nijednu godinu tokom studija, uz maksimalnu efikasnost tokom studiranja.

Na konkurs se mogu prijaviti studenti od druge godine osnovnih studija. Detaljne informacije su dostupne na:
www.bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/zaduzbine/Migric-stipendije.pdf

9. 11. 2020.

image

Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet stavlja na uvid javnosti Izveštaj Komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije i doktorsku disertaciju kandidata Mladena (Milovan) Lakića, diplomiranog hemičara, pod naslovom:

Sinteza i karakterizacija feritnih nanomaterijala karakterističnih fizičko-hemijskih svojstava pogodnih za primenu u analitičke svrhe

Izveštaj i doktorska disertacija se mogu pogledati u roku od 30 dana.


16. 10. 2020.

image

Poštovane kolege studenti,

Ukoliko ste pozitivni na virus SARS-CoV-2 ili ste u samoizolaciji po nalogu epidemiološke službe ili nadležnih lekara, neophodno je da odmah obavestite Prodekana za nastavu na e-mail nastava@chem.bg.ac.rs. Budite odgovorni prema sebi i prema drugima.

Prodekan za nastavu

1. 10. 2020.

image Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti kalendar i raspored nastave i ispita za školsku 2020/21. godinu.

29. 9. 2020.

image Poštovani/a,
Obaveštavamo Vas da je Fond za inovacionu delatnost danas, 29. septembra 2020. godine, raspisao novi javni poziv za dodelu inovacionih vaučera, koji su namenjeni mikro, malim i srednjim preduzećima da koriste usluge akademskog sektora kako bi poboljšali svoje proizvode, procese i usluge i time podigli nivo inovativnosti svojih proizvoda i postali konkurentniji na tržištu.

Inovacionim vaučerom se finansira do 60% ukupnih troškova usluga, maksimalno do 800.000 dinara, koje pruža naučnoistraživačka organizacija za razvoj novix ili poboljšanje postojećih proizvoda, izradu demonstracionog prototipa ili različite vidove ispitivanja. Jednom podnosiocu prijave mogu biti odobrena najviše dva inovaciona vaučera, u maksimalnom iznosu od 1.200.000 dinara. Odobreni inovacioni vaučer se mora iskoristiti u roku od šest meseci.

Javni poziv je otvoren sve do utroška opredeljenih sredstava, a prijave se podnose preko portala Fonda. Inovacioni vaučeri će se dodeljivati po redosledu pristiglih prijava, u roku od sedam dana od dana dostavljanja prijave od strane preduzeća.

Finansiranje kroz Program inovacionih vaučera je usklađeno sa Strategijom pametne specijalizacije.

Za ovaj javni poziv obezbeđena su sredstva u iznosu od 60 miliona dinara u okviru budžeta Republike Srbije, sa razdela Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a kroz „Projekat za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja“ (po osnovu Sporazuma o zajmu između Republike Srbije i Svetske banke).

Za sva dodatna pitanja, možete nam pisati na ivauceri@inovacionifond.rs.

Želimo Vam puno uspeha!

 

Srdačan pozdrav,

Tim Fonda za inovacionu delatnost

29. 9. 2020.

image

Novi broj studentskog časopisa "Pozitron" je na sajtu!

Ističemo:

 • Vesti sa Hemijskog fakulteta
 • Diplomac i pandemija
 • Alumnisti Hemijskog fakulteta
 • KOVID projekat na Hemijskom fakultetu

Pratite nas na Instagramu i Fejsbuku.
Postojimo zbog vas, pišite nam na pozitron@chem.bg.ac.rs.
Cherry - digitalni repozitorijum Hemijskog fakulteta

Redakcija časopisa "Pozitron"

[Pozitron, broj 20]

17. 9. 2020.

image

Poštovane koleginice i kolege,

Ukoliko prilikom renoviranja vaših laboratorija i kabineta naiđete na knjige i predmete koji su vredni, a nisu vam potrebni, molimo vas da pozovete osoblje Biblioteke i Zbirke velikana srpske hemije radi procene.

Na ovaj način će neki od naslova i predmeta obogatiti Biblioteku i Zbirku. Za knjige koje ne uđu u fond, Biblioteka ima praksu da iste pokloni svojim studentima.

Ukoliko posuđe, aparature ili hemikalije nisu za naše fondove, potrudićemo se da nađemo institucije koje imaju odgovarajuće zbirke.

Pošaljite vaš predlog na: biblioteka@chem.bg.ac.rs i zbirka@chem.bg.ac.rs.

Srdačno,
Osoblje Biblioteke Hemijskog fakulteta i Zbirke velikana srpske hemije
www.chem.bg.ac.rs/fakultet/biblioteka.html
www.chem.bg.ac.rs/muzej/index.html

[Knjige iz Zbirke velikana srpske hemije / foto Ana Djordjevic]

19. 6. 2020.

image

Drage koleginice i kolege,

U cilju razvoja preduzetničkog duha i omogućavanja uspešnog kreiranja i transfera inovacija iz akademije u privredu, kreirani su inovativni alati za pružanje podrške studentima, nastavnicima i istraživačima u procesu indentifikacije, razvoja, i komercijalizacije poslovnih prilika.

Alati namenjeni samoproceni, razvoju, i razradi poslovnih prilika su dostupni na otvorenoj, višejezičnoj veb platformi (BOSS platformi), i upotpunjeni su raznovrsnim edukativnim materijalom dostupnim u video i pdf formatu.

Korišćenje alata i materijala je besplatno, a dostupni su na srpskom, engleskom, italijanskom, i francuskom jeziku.

Kako je upotreba platforme sastavni deo procedura vezanih za postupak komercijalizacije rezultata naučno-istraživačkog rada zaposlenih na članicama Univerziteta u Beogradu, molimo vas da se regisrujete na platformi dostupnoj na https://bossplatform.rect.bg.ac.rs/, testirate i razvijate vaše ideje na istoj.

Za sve dodatne informacije, kao i organizaciju konsultacija i radionica za razvoj poslovnih prilika se možete obratiti timu Centra za transfer tehnologije Univerziteta u Beogradu, na e-mail ctt@rect.bg.ac.rs.

BOSS platforma je razvijena od strane Univerziteta u Beogradu, Univerziteta u Liježu, i META Grupe u okviru projekta "Business Opportunity Support System upgrade for strengthening European innovation ecosystem" koji se finansira kroz Erazmus+ program Evropske unije. Više informacija o samom projektu možete pronaći na http://www.boss.rect.bg.ac.rs/.

1. 4. 2020.

image

Na osnovu UGOVORA O REALIZACIJI I FINANSIRANjU NAUČNOISTRAŽIVAČKOG RADA NIO U 2020. GODINI koji je potpisan između Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i našeg fakulteta (evidencioni broj ugovora 451-03-68/2020-14/200168) u obavezi smo da za sve naše publikacije koje će biti finansirane od strane MPNTR za 2020. godinu u delu zahvalnice koristimo sledeću formu teksta, na srpskom ili englenskom jeziku:

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije
Evidencioni broj: 451-03-68/2020-14/200168

Ministry of Education, Science and Technological Development of Republic of Serbia
Contract number: 451-03-68/2020-14/200168

Za Inovacioni centar Hemijskog fakulteta evidencioni broj je 451-03-68/2020-14/200288.

Srdačan pozdrav,
Uprava HF

25. 6. 2018.

image

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije za pregled, ocenu i odbranu doktorske disertacije i doktorsku disertaciju kandidata Nikole (Jovan) Gligorijevića, mastera biohemičara pod naslovom:

Uticaj posttranslacionih modifikacija fibrinogena na njegovu reaktivnost i funkciju

Izveštaj se može pogledati u roku od 30 dana od dana objavljivanja.


© Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet