Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Srpski - cirilica ЋИР   English ENG

Pocetna Početna strana   Mapa Mapa sajta   Linkovi Linkovi       Portali:   Zaposleni Za zaposlene   Studenti Za studente   WebMail WebMail

NOVOSTI

O Fakultetu
Katedre i centri
Studije
Upis na Fakultet
Novosti
Zbirka velikana
srpske hemije
Studentske organizacije
Interne strane

Pretraga Pretraga sajta:

Vremenska prognoza:
[Wunderground]
Beograd, Srbija

Pretraga Tip vesti:   Godina:      

28. 3. 2017.

image Institut za transfuziju krvi Srbije redovno organizuje akcije dobrovoljnog davanja krvi na svim fakultetima Beogradskog univerziteta. Naredna akcija na Hemijskom fakultetu je planirana za utorak, 28. mart, od 11 do 18 časova.

24. 3. 2017.

image

Ambasada Francuske i Francuski institut u Srbiji dodeljuju stipendije kratkog boravka za srpske istraživače koji žele da borave u istraživačkoj laboratoriji u Francuskoj u periodu od 15. juna 2017. do 31. decembra 2017.

 1. Ciljna grupa: istraživači svih nivoa koji rade u istraživačkom timu u Srbiji (asistenti, doktoranti, post doktoranti, istraživači, predavači, profesori, informatičari, inženjeri, lekari...).
 2. Oblasti istraživanja: informatičke nauke, inženjerstvo i inovacije, primenjena medicina, e-medicina, nauka i tehnologija životne sredine, robotika, biotehnologija...

Boravak treba da bude u skladu sa istraživanjima u oblasti tehnologije i inovacije u službi stanovništva, koja traže rešenja za sledeće izazove:

 • primena novih informacionih i komunikacionih tehnologija u medicini i za dobrobit stanovništva, praćenje i prevencija bolesti, emancipacija i autonomija bolesnika i osoba sa invaliditetom (primenjena medicina, e-medicina, biotehnologija, robotika, neuronauka, kognitivne nauke...);
 • primena novih tehnologija za očuvanje klime i životne sredine, pametni i povezani gradovi (ekološki prevoz, povezani predmeti, analiza podataka, ušteda energije, prevencija rizika, održiva poljoprivreda, očuvanje ekosistema...);
 • podrška i ekspertska pomoć pri definisanju javnih politika vezanih za tehnološki razvoj i njegove posledice na društvo u celini (medicina, ekonomija, pravo, političke nauke…).

Dodatne informacije na: www.institutfrancais.rs/srp/07d.html
Tel: (011) 302 36 39
E-mail: vesna.adamovic@institutfrancais.rs

23. 3. 2017.

image

U skladu sa odredbama protokola o saradnji Univerziteta u Beogradu i Grada Beograda, otvoren je poziv studentima završnih godina za učešće u programu Univerzitetske radne prakse - BG Praksa 2017.

BG Praksa 2017. će se realizovati u javnim, javno-komunalnim preduzećima, gradskoj upravi, gradskim opštinama i ustanovama kulture grada Beograda kao tromesečna praksa uz podršku neposredno određenih mentora. Konkurs je otvoren do 17. aprila 2017. godine. Više informacija je dato u priloženim dokumentima.


21. 3. 2017.

image

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije za ocenu ispunjenosti uslova kandidata i opravdanosti predložene teme za izradu doktorske disertacije kandidta Ivane (Stojan) Đorđević, diplomiranog hemičara pod naslovom:

Računarsko modelovanje oktaedarskih kompleksa hroma(III) i kobalta(III): strukturni, elektronski i spektroskopski aspekti

Izveštaj se može pogledati u roku od deset dana od dana objavljivanja.


20. 3. 2017.

image

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije (referat) za izbor jednog saradnika u nastavi u zvanju demonstrator za užu naučnu oblast Opšta i neorganska hemija. Kandidat je Teodora Dimitrijević, master hemičar.

Izveštaj se može pogledati u roku od 30 dana od dana objavljivanja.


20. 3. 2017.

image

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije za ocenu ispunjenosti uslova kandidata i opravdanosti predložene teme za izradu doktorske disertacije kandidata Tijane (Dragomir) Milićević, mastera hemičara pod naslovom:

Integrisani pristup istraživanju potencijalno toksičnih elemenata u sistemu zemljište-biljka-vazduh: biodostupnost, biomonitoring i biomagnetizam

Izveštaj se može pogledati u roku od 10 dana od dana objavljivanja.


16. 3. 2017.

image

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije za ocenu ispunjenosti uslova kandidata i opravdanosti predložene teme za izradu doktorske disertacije kandidata Dragane (Dragan) Pavlović, diplomiranog biohemičara mastera, pod naslovom:

Hemizam toksičnih elemenata u zemljištu i njihov uticaj na funkcionisanje vrsta Betula pendula Roth., Acer pseudoplatanus L. i Acer platanoides L. u urbanim sredinama nekoliko industrijskih centara u Srbiji

Izveštaj se može pogledati u roku od 10 dana od dana objavljivanja.


15. 3. 2017.

image Raspisan je konkurs za dodelu nagrada Veselina Lučića za 2017. godinu. Jedna nagrada se dodeljuje za najbolje književno ostvarenje, a druga za najbolje naučno ostvarenje nastavnika i saradnika Univerziteta u Beogradu objavljeno u 2016. godini. U prilogu je odluka o raspisivanju konkursa sa svim detaljima. Rok za prijavljivanje je od 23. februara do 20. aprila 2017. godine.

10. 3. 2017.

image

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije referenata za izbor dr Helene Majstorović, dipl. hemičara, u zvanje naučni saradnik.

Izveštaj se može pogledati u roku od 30 dana od dana objavljivanja.


10. 3. 2017.

image

Poštovane koleginice i kolege,

Studentski parlament Hemijskog fakulteta, u okviru sportskih aktivnosti studenata, zakupio je bazen sportskog centra Tašmajdan. Termin je nedeljom od 14:00 do 15:00 časova. Ovom prilikom vas pozivamo da u što većem broju iskoristite besplatne sportske aktivnosti.

Srdačan pozdrav,
Nenad Zarić, student prodekan

10. 3. 2017.

image

Poštovane koleginice i kolege,

Već treću godinu za redom studenti Hemijskog fakulteta organizuju manifestaciju "Tamo gde nauka počinje", ove godine sa temom: Hemija u umetnosti. Prošlogodišnja manifestacija okupila je preko 4000 učenika osnovnih i srednjih škola iz cele Srbije. Posetili su nas i specijalna pomoćnica ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, dekan DIF-a, kustos Muzeja sporta, kao i mnogi drugi predstavnici relevantnih institucija. U realizaciji same manifestacije učestvovao je veliki broj volontera. Pozivamo vas da se i ove godine priključite organizaciji i pomognete realizaciji manifestacije. U prilogu se nalazi prijavni formular. Nakon popunjavanja, formular (samo prvu stranicu dokumenta) pošaljite na volonteri@chem.bg.ac.rs do 20. aprila 2017. godine.

U nadi da ćemo i ove godine imati uspešnu saradnju i druženje,
Volonterski centar HF


9. 3. 2017.

image

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije za pregled, ocenu i odbranu doktorske disertacije i doktorsku disertaciju kandidata Afje (Alag) Atoumi Baroud, master hemičara pod naslovom:

Sinteza, karakterizacija i citotoksičnost bis(bipiridin)rutenijum(II) kompleksa sa derivatima pikolinske kiseline

Synthesis, characterization and cytotoxicity of bis(bipyridine)ruthenium(II) complexes with picolinic acid derivatives

Izveštaj se može pogledati u roku od 30 dana od dana objavljivanja


7. 3. 2017.

image Na nedavno održanoj inauguracionoj svečanosti Evropske akademije nauka i umetnosti (European Academy of Sciences and Arts - Academia Scientiarum et Artium Europaea, www.euro-acad.eu) u Salcburgu (Austrija), početkom marta 2017, naš profesor Ilija Brčeski sa Katedre za opštu i neorgansku hemiju Hemijskog fakulteta inaugurisan je za člana ove akademije u odeljenju prirodnih nauka (http://www.euro-acad.eu/members?utf8=%E2%9C%93&land=Serbia&klass=4).

6. 3. 2017.

image

Francusko-srpska privredna komora i ove godine tradicionalno promoviše održivi razvoj u ustanovama visokog obrazovanja u Republici Srbiji i organizuje Studentsku nagradu 2017. Tri najbolja rada na temu "Održivi razvoj u doba digitalizacije" biće nagrađena novčanim nagradama.

Studentska nagrada namenjena je svim studentima koji će na dan 31. 12. 2017. g. imati do 25 godina starosti, a koji su upisali školsku 2016/17. pri nekoj od institucija visokog obrazovanja u Republici Srbiji. Rok za prijavu je 28. 4. 2017. godine.


6. 3. 2017.

image

Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu je raspisao konkurse za izbor:

 • jednog nastavnika u zvanju vanrednog profesora za užu naučnu oblast Analitička hemija;
 • jednog nastavnika u zvanju docenta za užu naučnu oblast Organska hemija; i
 • jednog nastavnika u zvanju docenta za užu naučnu oblast Analitička hemija.

Kandidati su:

 • dr Snežana Uskoković Marković, docent Farmaceutskog fakulteta;
 • dr Gordana Tasić, dipl. hemičar, asistent Farmaceutskog fakulteta;
 • dr Svetlana Đogo Mračević, dipl. hemičar, saradnik u nastavi Farmaceutskog fakulteta.

6. 3. 2017.

image

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije za pregled, ocenu i odbranu doktorske disertacije i doktorsku disertaciju kandidata Gordane (Miloljub) Racić, (rođ. Danilović), doplomiranog analitičara životne sredine - master, pod naslovom:

Ekološko-biohemijsko proučavanje varijabilnosti autohtonih vrsta gljiva iz roda Trichoderma u različitim tipovima zemljišta

Izveštaj se može pogledati u roku od 30 dana od dana objavljivanja.


3. 3. 2017.

image

Kandidat  mr Nataša (Vlastimir) Terzić-Jovanović, diplomirani hemičar braniće doktorsku disertaciju pod naslovom:

Derivati diaminoalkiladamantana sa supstituisanim hinolinima kao inhibitori parazita Plasmodium falciparum i botulinum neurotoksina

Dan i mesto odbrane: 8. 3. 2017. godine sa početkom u 15 časova u Sali za sednice Hemijskog fakulteta, Studentski trg 12-16, Beograd. Javna odbrana doktorske disertacije će se održati pred Komisijom u sastavu:

1. Akademik dr Bogdan Šolaja, redovni profesor Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, u penziji, mentor,

2. dr Igor Opsenica, docent Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu,

3. dr Dragana Milić, redovni profesor Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu,

4. dr Olgica Đurković-Đaković, naučni savetnik Instituta za medicinska istraživanja Univerziteta u Beogradu.

27. 2. 2017.

image

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije za pregled, ocenu i odbranu doktorske disertacije i doktorsku disertaciju kandidata Tatjane (Milorad) Tripković, master hemičara pod naslovom:

Analiza proteinskih veziva u umetničkim delima metodama masene spektrometrije

Izveštaj i disertacija se mogu pogledati u roku od 30 dana od dana objavljivanja


23. 2. 2017.

image Raspisan je konkurs za dodelu nagrada Veselina Lučića za 2017. godinu. Jedna nagrada se dodeljuje za najbolje književno ostvarenje, a druga za najbolje naučno ostvarenje nastavnika i saradnika Univerziteta u Beogradu objavljeno u 2016. godini. U prilogu je odluka o raspisivanju konkursa sa svim detaljima. Rok za prijavljivanje je od 23. februara do 20. aprila 2017. godine.

23. 2. 2017.

image

Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković", koja je depozitna za doktorske disertacije odbranjene na Univerzitetu u Beogradu, i koja održava Digitalni repozitorijum u kojem se od 2012. pohranjuju doktorati i u elektronskom obliku, pokrenula je od oktobra 2015. godine redovnu obuku doktoranada koji su pri kraju izrade doktorske disertacije (najmanje jednom mesečno).

Informacije o obuci i formular za prijavljivanje mogu se pronaći na sajtu UBSM:
www.unilib.rs/usluge/edukacija/

Za sve dodatne informacije studenti mogu da se obrate putem mejla na: info@phaidrabg.rs.

26. 1. 2017.

image International Helmholtz Research School of Biophysics and Soft Matter nudi dvomesečni program letnje prakse u Nemačkoj za studente master akademskih studija iz oblasti fizike, hemije, biologije i srodnih disciplina. Program traje od 29. jula do 29. septembra 2017, a rok za prijavljivanje je 31. mart 2017. godine. Više informacija možete naći u priloženom plakatu, kao i na adresi: www.ihrs-biosoft.de/gsp.

17. 1. 2017.

image

Razvojna agencija Srbije (RAS) vas poziva da učestvujete na Konkursu za izbor najboljih projektnih ideja koje za cilj imaju predstavljanje investicionog projekta i jednom regionu ili delu regiona u Republici Srbiji. Konkurs je namenjen visokoškolskim ustanovama, i otvoren je do 31. marta 2017. godine. RAS je za ovaj projekat izdvojio ukupno 4 miliona dinara.

Pravo učešća imaju projektni timovi, koje može činiti jedan profesor u ulozi mentora i studenti visokoškolske ustanove. Svaki projektni tim može podneti samo jedan predlog projektne ideje, a ustanova može učestvovati sa više projektnih timova.

Više informacija se može naći na internet prezentaciji RAS, a za dodatna pitanja se možete obratiti na mejl konkurs@ras.gov.rs.


14. 12. 2016.

image

Global Science Course (GSC) je novi program za dvogodišnji transfer studenata osnovnih studija. Osmišljen je da pomogne interkulturne odnose između mladih ljudi širom sveta koji se okupljaju da bi izučavali nauku. Svi GSC kursevi se drže na engleskom jeziku od strane vodećih svetskih profesora koji se bave vrhunskim istraživanjima u najsavremenijim oblastima nauke, i ujedno posvećuju pažnju studentima koji je predvoditi sledeće generacije u naučnoj zajednici.

Kroz mogućnost da se studira u inostranstvu - u Tokiju - stuentima se takođe pruža prilika da se iz prve ruke upoznaju sa japanskom kulturom i načinom života. Ovo je neprocenljiva šansa za sve koji žele da prošire svoje vidike i steknu jedinstvena iskustva tokom osnovnih studija. Osim toga, uspešnim učesnicima ovog programa se nudi velikodušna stipendija koja uključuje 150.000 jena mesečno za troškove studiranja i života, kao i plaćen smeštaj.

Rok za prijavljivanje za GSC (jesen 2017) je od 10. januara do 7. aprila 2017. godine.

Više o GSC-u možete saznati na www.s.u-tokyo.ac.jp i na društvenim mrežama: www.facebook.com/globalsciencecourse i twitter.com/GSC_UTokyo. Ako imate bilo kakvih pitanja, pišite na: gscoffice@adm.s.u-tokyo.ac.jp.

1. 10. 2016.

image Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti kalendar i raspored nastave i ispita za školsku 2016/17. godinu.

16. 9. 2016.

image Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu raspisao je konkurs za izbor jednog nastavnika u zvanju docenta za užu naučnu oblast Biohemija. Kandidat je dr Steva Lević, dipl. ing. prehrambene tehnologije, asistent Poljoprivrednog fakulteta.
© Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet