Конкурс:   Хемијски факултет, основне и интегрисане студије 2017/2018.
Фаза:   Септембар 2017.

КОНАЧНА РАНГ-ЛИСТА
по првој жељи

Студијски програм ОАС: Хемија

Ред. бр. Бр. пријаве Презиме (име родитеља) и име Поени
школа хемија укупно
1. 261 Јовановић (Небојша) Јелена 37.36 50.00 87.36
2. 252 Драшковић (Зоран) Ања 33.14 46.00 79.14
3. 257 Радовановић (Драган) Милена 35.88 43.00 78.88
4. 259 кандидат за упис по афирмативној акцији:
пројекат Србија за Србе из региона
34.20 (34.20)

Кандидат под ред. бр. 1 је стекао право уписа на терет буџета.
Кандидати под ред. бр. 2 до 3 имају право уписа као самофинансирајући студенти.
Кандидат под ред. бр. 4 није остварио услов за упис.

Председник Комисије за упис ХФ

___________________________________
В. проф. др Ксенија А. Стојановић
Београд, 12. 9. 2017.

Конкурс:   Хемијски факултет, основне и интегрисане студије 2017/2018.
Фаза:   Септембар 2017.

КОНАЧНА РАНГ-ЛИСТА
по првој жељи

Студијски програм ОАС: Биохемија

Ред. бр. Бр. пријаве Презиме (име родитеља) и име Поени
школа хемија биологија укупно
1. 258 кандидат за упис по афирмативној акцији:
завршена средња школа у иностранству
38.42 30.00 (68.42)

Кандидат под ред. бр. 1 није остварио услов за упис.

Председник Комисије за упис ХФ

___________________________________
В. проф. др Ксенија А. Стојановић
Београд, 12. 9. 2017.

Конкурс:   Хемијски факултет, основне и интегрисане студије 2017/2018.
Фаза:   Септембар 2017.

КОНАЧНА РАНГ-ЛИСТА
по првој жељи

Студијски програм ОАС: Хемија животне средине

Ред. бр. Бр. пријаве Презиме (име родитеља) и име Поени
школа хемија укупно
1. 253 Симић (Милинко) Огњен 38.24 53.00 91.24
2. 254 Милосављевић (Саша) Небојша 36.70 49.00 85.70

Кандидат под ред. бр. 1 је стекао право уписа на терет буџета.
Кандидат под ред. бр. 2 има право уписа као самофинансирајући студент.

Председник Комисије за упис ХФ

___________________________________
В. проф. др Ксенија А. Стојановић
Београд, 12. 9. 2017.

Конкурс:   Хемијски факултет, основне и интегрисане студије 2017/2018.
Фаза:   Септембар 2017.

КОНАЧНА РАНГ-ЛИСТА
по првој жељи

Студијски програм ИАС: Настава хемије

Ред. бр. Бр. пријаве Презиме (име родитеља) и име Поени
школа хемија укупно
1. 260 Вељовић (Микица) Тијана 39.34 51.00 90.34
2. 256 Лекић (Дејан) Станислава Сташа 31.12 27.00 58.12

Сви кандидати су стекли право уписа на терет буџета.

Председник Комисије за упис ХФ

___________________________________
В. проф. др Ксенија А. Стојановић
Београд, 12. 9. 2017.