Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

КОНКУРС ЗА УПИС НА ПРВУ ГОДИНУ
ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА 2018/19.

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Универзитет у Београду - Хемијски факултет

уписује студенте у прву годину школске 2018/19.
по програмима акредитованим у циклусу 2013-14. године,
сагласно Болоњској декларацији

[Vazno]

Ранг-листа првог уписног рока

[Info]

Општи услови уписа на основне и интегрисане академске студије
конкурс Универзитета у Београду   (PDF, 183 KB)

Политика уписа студената на Универзитет у Београду – за школску 2018/19. годину
одлука Сената Универзитета у Београду   (PDF, 301 KB)

Стручно упутство МПНТР за спровођење уписа – за школску 2018/19. годину (PDF, 3.2 MB)

[Prijava]

Електронска пријава за упис на студије
функционише 11. и 12. јула 2018.

12. јул 2018. – преостало је укупно 49 места за буџет и 7 за самофинансирање

Кандидати који су у јунском року 2018. године полагали пријемни испит из хемије или хемије и биологије на факултетима Универзитета у Београду - Медицинском, Фармацеутском, Стоматолошком, Технолошко-металуршком или Ветеринарском факултету - могу се уписати на Хемијски факултет у накнадном уписном року који се организује увек после уписа кандидата који су полагали пријемни испит на Хемијском факултету. За упис је неопходно имати потврду тог факултета о оствареном броју бодова на пријемном испиту.

Врста студија Студијски програм Буџет Самофинан-
сирање
Основне
академске студије
Хемија 21 3
Биохемија 0 0
Хемија животне средине 8 4
Интегрисане
(основне и мастер)
академске студије
Настава хемије 20
УКУПНО 49 7
[Cedjenje] [Proba]

Студије на Хемијском факултету су акредитоване од стране Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије (број 612-00-00495/2013-04 од 9. 5. 2014. године).

Студент може истовремено, у складу са Законом о високом образовању, да буде уписан на два или више студијских програма које реализују факултети у саставу Универзитета у Београду и/или друге високошколске установе у Републици Србији, али може да оствари право на финансирање студија из буџета само на једном студијском програму.

Годишња школарина за самофинансирајуће студенте износи 102.000,00 дин. Одлуком Савета Хемијског факултета омогућено је да се овај износ уплати у четири једнаке рате, и то следећом динамиком:

О преласку на студије на терет буџета видети у Статуту Хемијског факултета.

Хемијски факултет Универзитета у Београду уписује и студенте стране држављане. Школарина за студенте стране држављане износи 2500 € у динарској противвредности по години студија.

Накнадни упис

Кандидати који су полагали пријемни испит из хемије или хемије и биологије на факултетима Универзитета у Београду - Медицинском, Фармацеутском, Стоматолошком, Технолошко-металуршком или Ветеринарском факултету - могу се уписати на Хемијски факултет у накнадном уписном року који се организује увек после уписа кандидата који су полагали пријемни испит на Хемијском факултету.

Накнадни упис ће почети 11. 7. 2018. године и трајаће до попуњавања слободних места. Термини планирани за накнадни упис су 11. и 12. 7. 2018. године од 9:00 до 15:00 часова, као и 13. 7. 2018. године од 9:00 до краја дана. Хемијски факултет задржава право да по попуњавању преосталих места и пре 13. 7. 2018. године обустави накнадни упис кандидата.

Информација о броју преосталих места ће бити ажурирана на Интернет страници Хемијског факултета (www.chem.bg.ac.rs) на свака два сата током накнадног уписа.

За накнадни упис потребна су следећа документа:

 1. ПОТВРДА О ПОЛАГАЊУ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ИЗ ХЕМИЈЕ ИЛИ ХЕМИЈЕ И БИОЛОГИЈЕ од текуће године
 2. УПЛАТНИЦА од 2.500,00 дин. на жиро-рачун Хемијског факултета
  број 840-1817666-82, позив на број 750
 3. ОВЕРЕНЕ ФОТОКОПИЈЕ ДОКУМЕНАТА:
  • 4 сведочанства средње школе
  • диплома
 4. ОРИГИНАЛ ИЗВОДА ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ
 5. ПРИЈАВНИ ЛИСТ (правилно попуњен, добија се у Студентској служби)
 6. ИНДЕКС (правилно попуњен, купује се на Факултету)
 7. ДВЕ ФОТОГРАФИЈЕ димензија 3,5 × 4,5 cm (једна се лепи на индекс)
 8. ЗА САМОФИНАНСИРАЈУЋЕ СТУДЕНТЕ:
  • УГОВОР (добија се у Студентској служби ХФ)
  • ДОКАЗ О УПЛАТИ ШКОЛАРИНЕ у износу од 102.000,00 дин. (25.500,00 дин. при упису)
   на жиро-рачун Хемијског факултета број: 840-1817666-82, позив на број 700
 9. За држављане Републике Србије:   ВАЖЕЋА ЛИЧНА КАРТА (на увид)
  За иностране држављане:   ВАЖЕЋИ ПАСОШ
 10. УПЛАТА ЗПУ (по жељи)

ТРОШКОВИ УПИСА (индекс, такса за Универзитет, ЗПУ, осигурање) - плаћају се на Факултету.

Уплата накнаде за пријаву на конкурс

Уплатницу попунити на следећи начин:

Уплату можете извршити у било којој банци или пошти.

Рангирање

Кандидат може да оствари највише 100 поена: успех у средњој школи носи највише 40 поена (збир просечних оцена четири разреда средње школе множи се са два), док се резултат на пријемном испиту бодује од 0 до 60 поена. Кандидати који конкуришу за упис на студијске програме Хемија, Хемија животне средине и Настава хемије полажу пријемни испит из хемије, који носи 60 поена. За упис на студијски програм Биохемија кандидати полажу пријемне испите из хемије и биологије, при чему оба пријемна испита носе по 30 поена. Кандидати који су као ученици трећег или четвртог разреда средње школе освојили једно од прва три места на Републичком такмичењу, односно на међународном такмичењу из хемије или биологије, ослобођени су полагања пријемног испита. Овим кандидатима се пријемни испит из тог предмета вреднује са максималним бројем бодова.

Кандидат има право да истовремено конкурише за упис на два или више студијских програма. Кандидат не може да се упише на студијски програм који није навео међу својим жељама за упис.

За сваки студијски програм, Факултет утврђује јединствену ранг листу пријављених кандидата, на основу укупног броја поена стечених према наведеним критеријумима. За упис на терет буџета кандидат мора да има најмање 51 поен и да се налази на коначној листи до броја одобреног за упис студената на терет буџета, односно најмање 30 поена за упис у статусу самофинансирајућег студента и да се налази на коначној листи до броја одобреног за упис самофинаснирајућих студената. Предност приликом уписа на дати студијски програм имају кандидати који су тај студијски програм изабрали као прву жељу.

Уколико се кандидат који је остварио право уписа не упише у предвиђеном року, Факултет ће уписати наредног кандидата према редоследу на коначној ранг листи. Уколико после завршетка уписа остане слободних места, Факултет организује накнадни уписни рок, за кандидате који су полагали пријемни испит из хемије, или хемије и биологије, на другим факултетима Универзитета у Београду, уз потврду тог факултета о полагању пријемног испита са бројем остварених поена.

Учесник конкурса који сматра да пријемни испит није обављен регуларно или да редослед кандидата на јединственој ранг листи није утврђен на начин предвиђен конкурсом може да уложи жалбу.

После одлучивања по приспелим жалбама, Факултет утврђује и објављује коначну листу свих кандидата са назначеним бројем бодова. Кандидати се уписују на основу коначне ранг листе. Уколико се кандидат који је остварио право уписа не упише у предвиђеном року, Факултет ће уписати наредног кандидата према редоследу на коначној ранг листи.

НАПОМЕНА: Кандидат који је био на коначној ранг листи, а није се уписао у предвиђеном року, дефинитивно губи право на упис.


За све додатне информације на располагању је Студентска служба Факултета, на телефон 011 / 333 66 78.

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет