Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Srpski - cirilica ЋИР   English ENG

Pocetna Početna strana   Mapa Mapa sajta   Linkovi Linkovi       Portali:   Zaposleni Za zaposlene   Studenti Za studente   WebMail WebMail

KONKURS ZA UPIS NA PRVU GODINU
OSNOVNIH I INTEGRISANIH AKADEMSKIH STUDIJA 2017/18.

O Fakultetu
Katedre i centri
Studije
Upis na Fakultet
Novosti
Zbirka velikana
srpske hemije
Studentske organizacije
Interne strane

Pretraga Pretraga sajta:

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu

upisuje studente u prvu godinu školske 2017/18.
po programima akreditovanim u ciklusu 2013-14. godine,
saglasno Bolonjskoj deklaraciji

[Info]

Opšti uslovi upisa na osnovne i integrisane akademske studije
konkurs Univerziteta u Beogradu (PDF, 209 KB)

Politika upisa studenata na Univerzitet u Beogradu – za školsku 2017/18. godinu
odluka Senata Univerziteta u Beogradu (PDF, 255 MB)

[Prijava]

Elektronska prijava za upis na studije

Izjava o pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini (PDF, 37 KB)
Preporuka Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine (PDF, 39 KB) – za učešće u Programu afirmativnih mera upisa pripadnika romske nacionalne manjine u visokoškolske ustanove u statusu studenata koji se finansiraju iz budžeta RS za 2017/18.

Izjava o pripadnosti srpskoj nacionalnoj manjini iz susednih zemalja – za učešće u Programu upisa pripadnika srpske nacionalne manjine iz susednih zemalja u visokoškolske ustanove.
(PDF, 38 KB)


Posle septembarskog upisnog roka, na Hemijskom fakultetu su ostala sledeća raspoloživa mesta:

Vrsta studija Studijski program Budžet Samofinan-
siranje
Osnovne
akademske studije
Hemija 3
Hemija životne sredine 4
Integrisane
(osnovne i diplomske)
akademske studije
Nastava hemije 9
UKUPNO 9 7
[Cedjenje] [Proba]

Studije na Hemijskom fakultetu su akreditovane od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije (broj 612-00-00495/2013-04 od 9. 5. 2014. godine).

Student može istovremeno, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, da bude upisan na dva ili više studijskih programa koje realizuju fakulteti u sastavu Univerziteta u Beogradu i/ili druge visokoškolske ustanove u Republici Srbiji, ali može da ostvari pravo na finansiranje studija iz budžeta samo na jednom studijskom programu.

Školarina za samofinansirajuće studente iznosi 102.000,00 din. Odlukom Saveta Hemijskog fakulteta omogućeno je da se ovaj iznos uplati u četiri jednake rate, i to sledećom dinamikom:

O prelasku na studije na teret budžeta videti u Statutu.

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu upisuje i studente strane državljane. Školarina za studente strane državljane iznosi 2500 € u dinarskoj protivvrednosti.

Naknadni upis

Naknadni upis će se sprovesti 15. 9. 2017. godine, od 9:00 do 15:00 časova, u Studentskoj službi Hemijskog fakulteta (prizemlje, soba 327), i trajaće do popunjavanja slobodnih mesta.

NAPOMENA:   Kandidati koji konkurišu za naknadni upis moraju doneti originalna dokumenta ili overene fotokopije dokumenata neophodnih za upis. Kandidati koji ne budu imali potrebna dokumenta neće moći da se prijave za naknadni upis!

Informacija o broju preostalih mesta će biti ažurirana na Internet stranici Hemijskog fakulteta (www.chem.bg.ac.rs) na svaka dva sata tokom naknadnog upisa.

Za naknadni upis potrebna su sledeća dokumenta:

 1. POTVRDA O POLAGANjU PRIJEMNOG ISPITA IZ HEMIJE ILI HEMIJE I BIOLOGIJE iz septembra tekuće godine
 2. UPLATNICA od 2.500,00 din. na žiro-račun Hemijskog fakulteta
  broj 840-1817666-82, poziv na broj 750
 3. OVERENE FOTOKOPIJE ili ORIGINALNA DOKUMENTA:
  • 4 svedočanstva srednje škole
  • diploma
 4. ORIGINAL IZVODA IZ MATIČNE KNjIGE ROĐENIH
 5. PRIJAVNI LIST (pravilno popunjen, dobija se u Studentskoj službi)
 6. INDEKS (pravilno popunjen, kupuje se na Fakultetu)
 7. DVE FOTOGRAFIJE dimenzija 3,5 × 4,5 cm (jedna se lepi na indeks)
 8. ZA SAMOFINANSIRAJUĆE STUDENTE:
  • UGOVOR (dobija se u Studentskoj službi HF)
  • DOKAZ O UPLATI ŠKOLARINE u iznosu od 102.000,00 din. (25.500,00 din. pri upisu)
   na žiro-račun Hemijskog fakulteta broj: 840-1817666-82, poziv na broj 700
 9. Za državljane Republike Srbije:   VAŽEĆA LIČNA KARTA (na uvid)
  Za inostrane državljane:   VAŽEĆI PASOŠ
 10. UPLATA ZPU (po želji)

TROŠKOVI UPISA (indeks, taksa za Univerzitet, ZPU, osiguranje) - plaćaju se na Fakultetu.

Uplata naknade za prijavu na konkurs

Uplatnicu popuniti na sledeći način:

Uplata može da se izvrši u bilo kojoj banci ili pošti.


Dodatne informacije na telefon:   (011) 333-6678   (Studentska služba Hemijskog fakulteta)
ili na e-mail:   studentska_sluzba@chem.bg.ac.rs

© Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet