Конкурс:   Хемијски факултет, мастер и докторске студије 2018/2019.
Фаза:   Октобар 2018 - трећи рок

КОНАЧНА РАНГ-ЛИСТА
по првој жељи

Студијски програм ДАС: Хемија

Ред. бр. Бр. пријаве Презиме (име родитеља) и име Поени
просек ефикасност предмети укупно
1. 104 Марковић (Првослав) Јелена 59.04 15.00 25.00 99.04
2. 103 Станимировић (Добривоје) Бојана 52.48 15.00 25.00 92.48
3. 107 Радуловић (Милорад) Весна 51.20 15.00 25.00 91.20
4. 106 Милићевић (Драгослав) Зоран 48.36 15.00 25.00 88.36
5. 109 Божић (Томислав) Татјана 57.44 5.00 25.00 87.44

Кандидати под ред. бр. 1 до 5 имају право уписа као самофинансирајући студенти.

Председник Комисије за мастер и докторске студије ХФ

___________________________________
Проф. др Душанка Милојковић Опсеница
Београд, 30. 10. 2018.

Конкурс:   Хемијски факултет, мастер и докторске студије 2018/2019.
Фаза:   Октобар 2018 - трећи рок

КОНАЧНА РАНГ-ЛИСТА
по првој жељи

Студијски програм ДАС: Биохемија

Ред. бр. Бр. пријаве Презиме (име родитеља) и име Поени
просек ефикасност предмети укупно
1. 105 Илић (Ненад) Катарина 52.69 15.00 25.00 92.69
2. 108 Милорадовић (Мирослав) Зоран 52.00 15.00 25.00 92.00

Кандидати под ред. бр. 1 до 2 имају право уписа као самофинансирајући студенти.

Председник Комисије за мастер и докторске студије ХФ

___________________________________
Проф. др Душанка Милојковић Опсеница
Београд, 30. 10. 2018.