Конкурс:   Хемијски факултет, мастер и докторске студије 2016/2017.
Фаза:   Новембар 2016.

ПРИВРЕМЕНА РАНГ-ЛИСТА
по првој жељи

Студијски програм ДАС: Хемија

Ред. бр. Бр. пријаве Презиме (име родитеља) и име Поени
просек ефикасност предмети укупно
1. 119 Миленковић (Вукадин) Милена 54.43 12.00 25.00 91.43
2. 120 Радивојевић (Бранислав) Јелена 49.09 12.00 25.00 86.09

Сви кандидати су стекли право уписа на терет буџета.

Председник Комисије за упис ХФ

___________________________________
Проф. др Душанка Милојковић-Опсеница
Београд, 2. 11. 2016.