Испитни рок:   Јун 2018/2019.
Студијски програм:   Хемија

10. 6. 2019 - 23. 6. 2019.

Предмет (шифра) Група и
врста испита
Датум Време Место Напомене
1. година
Аналитичка хемија 1 (301H1) Писмени испит (завршни) 21. 6. 09:00–11:00 ВХА  
Екологија (051S1) Усмени испит (завршни) 13. 6. 12:00–18:00 уч. 316  
Енглески језик (031A1) Писмени испит (завршни) 18. 6. 15:00–17:00 ВХА  
Математика (001A1) Писмени испит (завршни) 19. 6. 09:00–12:00 ВХА  
Неорганска хемија 1 (102A1) Писмени испит (завршни) 18. 6. 09:00–12:00 ВХА  
Одабрана поглавља математике (002A1) Усмени испит (завршни) 18. 6. 14:00–20:00 МФ  
Одабрана поглавља физике (012A1) Усмени испит 10. 6. 14:00–20:00 учионица 750  
Општа хемија (101A1) Писмени испит (завршни) 12. 6. 12:00–15:00 ВХА  
Писмени испит (завршни) 12. 6. 09:00–12:00 ВХА  
Основи геометријске кристалографије (131A1) Писмени испит (завршни) 10. 6. 13:00–16:00 ВХА  
Основи примене рачунара у хемији (111H1) Практични испит 17. 6. 11:00–19:00 РЛАБ 4 групе по 2 сата
Писмени испит (завршни) 20. 6. 15:00–16:00 ВХА  
Практикум из аналитичке хемије 1 (301L1) Писмени испит (завршни) 17. 6. 09:00–11:00 ВХА  
Практикум из неорганске хемије 1 (102E1) Писмени испит (завршни) 11. 6. 15:00–17:00 ВХА  
Практикум из опште хемије (101E1) Писмени испит (завршни) 10. 6. 11:00–13:00 ВХА  
Писмени испит (завршни) 10. 6. 09:00–11:00 ВХА  
Психологија (042P1) Усмени испит (завршни) 20. 6. 12:30–18:30 уч. 279  
Физика (011A1) Писмени испит 11. 6. 17:00–20:00 ВХА  
Усмени испит (завршни) 14. 6. 11:00–17:00 учионица 750  
2. година
Аналитичка хемија 2 (302H1) Писмени испит 13. 6. 12:00–15:00 ВХА  
Усмени испит (завршни) 18. 6. 10:00–16:00 лаб. 508А  
Аналитичка хемија 3 (303H1) Писмени испит 10. 6. 13:00–16:00 ВХА  
Усмени испит (завршни) 17. 6. 10:00–16:00 лаб. 550  
Номенклатура у хемији (233A1) Писмени испит (завршни) 12. 6. 09:00–11:00 уч. 282  
Обрада резултата мерења (311A1) Писмени испит (завршни) 12. 6. 09:00–11:00 РЛАБ  
Органска хемија (200A1) Писмени испит (завршни) 17. 6. 14:00–17:00 ВХА  
Основи координационе хемије (121A1) Писмени испит (завршни) 14. 6. 09:00–11:00 ВХА  
Педагогија (043P1) Усмени испит (завршни) 19. 6. 16:00–20:00 МХА могућ договор са наставником око алтернативног термина
Практикум из органске хемије (200E1) Писмени испит (завршни) 11. 6. 12:00–15:00 ВХА  
Писмени испит (завршни) 20. 6. 09:00–12:00 ВХА  
Увод у биохемију (408A1) Писмени испит (завршни) 14. 6. 12:00–14:00 ВХА  
Физичка хемија 1 (021H1) Писмени испит 10. 6. 16:00–19:00 МХА  
Усмени испит (завршни) 14. 6. 10:00–16:00 лабораторија 263  
Физичка хемија 2 (022H1) Писмени испит 14. 6. 17:00–20:00 ВХА  
Усмени испит (завршни) 19. 6. 10:00–16:00 лабораторија 263  
Хемија животне средине (519H1) Писмени испит (завршни) 20. 6. 12:00–15:00 ВХА  
3. година
Индустријска хемија (501A1) Усмени испит (завршни) 18. 6. 10:00–18:00 лаб. 240  
Методе одвајања (312A1) Усмени испит (завршни) 10. 6. 12:00–18:00 лаб. 508А  
Неорганска хемија 2 (103H1) Писмени испит (завршни) 19. 6. 15:00–18:00 ВХА  
Органске синтезе 1 (211H1) Писмени испит (завршни) 21. 6. 11:00–12:30 ВХА  
Примењена биокатализа (436B1) Усмени испит (завршни) 10. 6. 12:00–18:00 лаб. 401  
Примењена органска хемија (234A1) Писмени испит (завршни) 10. 6. 12:00–15:00 лаб. 460  
Стереохемија (232H1) Писмени испит (завршни) 13. 6. 09:00–12:00 ВХА  
Структурне инструменталне методе (221A1) Писмени испит 12. 6. 15:00–17:00 ВХА  
Усмени испит (завршни) 14. 6. 12:00–18:00 Нова1  
Теорија хемијске везе (231H1) Писмени испит (завршни) 18. 6. 09:00–12:00 уч. 316  
Хемија биоелемената (132A1) Писмени испит (завршни) 10. 6. 11:00–13:00 ВХА  
Хемија природних производа (411A1) Писмени испит 11. 6. 09:00–12:00 ВХА  
Усмени испит (завршни) 14. 6. 10:00–18:00 уч. 316  
Усмени испит (завршни) 17. 6. 10:00–18:00 лаб. 516  
Хемија хетероцикличних једињења (237H1) Писмени испит 17. 6. 12:00–14:00 ВХА  
Усмени испит (завршни) 20. 6. 12:00–18:00 уч. 316  
4. година
Анализа реалних узорака (314H1) Усмени испит (завршни) 10. 6. 09:00–15:00 лаб. 562  
Анализа хране (315H1) Усмени испит (завршни) 10. 6. 09:00–15:00 лаб. 503  
Аналитичка хемија у форензици (316H1) Усмени испит (завршни) 10. 6. 09:00–16:00 лаб. 550  
Биохемија (409H1) Писмени испит 14. 6. 14:00–17:00 ВХА  
Усмени испит (завршни) 19. 6. 10:00–16:00 уч. 282 група 2
Усмени испит (завршни) 19. 6. 10:00–16:00 уч. 279 група 1
Изборни предмет Д (321H1) Усмени испит (завршни) 11. 6. 12:00–18:00 уч. 316  
Механизми неорганских реакција (133H1) Усмени испит (завршни) 10. 6. 09:00–15:00 лаб. 557  
Одабране области аналитичке хемије (349A1) Усмени испит (завршни) 13. 6. 09:00–15:00 лаб. 485  
Одабране области неорганске хемије (149A1) Усмени испит (завршни) 13. 6. 09:00–15:00 лаб. 501  
Одабране области органске хемије (249A1) Усмени испит (завршни) 13. 6. 09:00–15:00 уч. 279  
Одабране области примењене хемије (549A1) Усмени испит (завршни) 13. 6. 09:00–15:00 лаб. 240  
Органске синтезе 2 (212H1) Писмени испит (завршни) 21. 6. 14:00–16:00 ВХА  
Основи молекулског моделовања и хемијска информатика (235H1) Писмени испит (завршни) 10. 6. 09:00–12:00 РЛАБ  
Основи супрамолекулске хемије и нанохемије (236A1) Усмени испит (завршни) 13. 6. 09:00–15:00 уч. 282  
Рачунарска хемија (112H1) Писмени испит (завршни) 18. 6. 09:00–12:00 МХА  
Савремене инструменталне методе у аналитичкој хемији (313H1) Усмени испит (завршни) 10. 6. 09:00–15:00 лаб. 550  
Школски огледи у настави хемије 1 (238P1) Усмени испит (завршни) 17. 6. 10:00–16:00 уч. 249  

Генерисано: 30. 09. 2019. у 13:13:01