Испитни рок:   Јун 2018/2019.
Студијски програм:   Биохемија

10. 6. 2019 - 23. 6. 2019.

Предмет (шифра) Група и
врста испита
Датум Време Место Напомене
1. година
Аналитичка хемија 1 (301B1) Писмени испит (завршни) 17. 6. 09:00–11:00 ВХА  
Биологија ћелије (061B1) Усмени испит (завршни) 21. 6. 09:00–15:00 Институт за зоологију, БФ  
Екологија (051S1) Усмени испит (завршни) 13. 6. 12:00–18:00 уч. 316  
Енглески језик (031A1) Писмени испит (завршни) 18. 6. 15:00–17:00 ВХА  
Математика (001A1) Писмени испит (завршни) 19. 6. 09:00–12:00 ВХА  
Неорганска хемија (102B1) Писмени испит (завршни) 14. 6. 14:00–16:00 МХА  
Одабрана поглавља математике (002A1) Усмени испит (завршни) 18. 6. 14:00–20:00 МФ  
Општа хемија (101A1) Писмени испит (завршни) 12. 6. 12:00–15:00 ВХА  
Писмени испит (завршни) 12. 6. 09:00–12:00 ВХА  
Органска хемија 1 (201B1) Писмени испит (завршни) 19. 6. 12:00–15:00 ВХА  
Основи геометријске кристалографије (131A1) Писмени испит (завршни) 10. 6. 13:00–16:00 ВХА  
Основи физике (019B1) Усмени испит (завршни) 17. 6. 11:00–17:00 учионица 644  
Практикум из неорганске хемије (102D1) Писмени испит (завршни) 11. 6. 09:00–11:00 МХА  
Практикум из опште хемије (101E1) Писмени испит (завршни) 10. 6. 11:00–13:00 ВХА  
Писмени испит (завршни) 10. 6. 09:00–11:00 ВХА  
Психологија (042P1) Усмени испит (завршни) 20. 6. 12:30–18:30 уч. 279  
Увод у биохемију (408A1) Писмени испит (завршни) 14. 6. 12:00–14:00 ВХА  
2. година
Аналитичка хемија 2 (302B1) Писмени испит 11. 6. 13:00–16:00 МХА  
Усмени испит (завршни) 14. 6. 10:00–16:00 лаб. 508А  
Биохемија протеина и нуклеинских киселина (401B1) Писмени испит 12. 6. 12:00–15:00 МХА  
Усмени испит (завршни) 18. 6. 10:00–16:00 лаб. 402  
Израчунавања у биохемији и молекуларној биологији (405B1) Писмени испит (завршни) 14. 6. 12:00–14:00 ВХА  
Номенклатура у хемији (233A1) Писмени испит (завршни) 12. 6. 09:00–11:00 уч. 282  
Обрада резултата мерења (311A1) Писмени испит (завршни) 12. 6. 09:00–11:00 РЛАБ  
Органска хемија 2 (202B1) Писмени испит (завршни) 19. 6. 12:00–15:00 ВХА  
Основи координационе хемије (121A1) Писмени испит (завршни) 14. 6. 09:00–11:00 ВХА  
Основи молекуларне биологије (062B1) Усмени испит (завршни) 20. 6. 11:00–17:00 Институт за физиологију, БФ  
Педагогија (043P1) Усмени испит (завршни) 19. 6. 16:00–20:00 МХА могућ договор са наставником око алтернативног термина
Физичка хемија (029B1) Писмени испит (завршни) 10. 6. 09:00–12:00 уч. 316  
Хемија природних производа (411B1) Писмени испит 13. 6. 15:00–18:00 ВХА  
Усмени испит (завршни) 17. 6. 10:00–16:00 уч. 316  
3. година
Биохемија метаболизма (402B1) Усмени испит (завршни) 11. 6. 12:00–15:00 лаб. 516  
Виши курс органске хемије (203B1) Писмени испит (завршни) 13. 6. 09:00–12:00 ВХА  
Експериментална биохемија (404B1) Писмени испит 13. 6. 15:00–18:00 ВХА  
Усмени испит (завршни) 20. 6. 12:00–18:00 лаб. 516  
Ензимологија (431B1) Писмени испит 14. 6. 09:00–12:00 МХА  
Усмени испит (завршни) 19. 6. 10:00–16:00 лаб. 402 договорити се са предметним наставником око сатнице због евентуалног преклапања
Методе одвајања (312A1) Усмени испит (завршни) 10. 6. 12:00–18:00 лаб. 508А  
Микробиологија са микробиолошком хемијом (412B1) Писмени испит 12. 6. 09:00–12:00 МХА  
Усмени испит (завршни) 14. 6. 12:00–18:00 лаб. 516  
Молекулска генетика (064B1) Усмени испит (завршни) 21. 6. 10:00–16:00 Институт за физиологију, БФ  
Примењена биокатализа (436B1) Усмени испит (завршни) 10. 6. 12:00–18:00 лаб. 401  
Примењена органска хемија (234A1) Писмени испит (завршни) 10. 6. 12:00–15:00 лаб. 460  
Регулација биохемијских процеса (403B1) Писмени испит 17. 6. 10:00–12:00 МХА  
Усмени испит (завршни) 19. 6. 10:00–16:00 лаб. 401 договорити се са предметним наставником око сатнице због евентуалног преклапања
Структурне инструменталне методе (221K1) Писмени испит 10. 6. 09:00–11:00 МХА  
Усмени испит (завршни) 12. 6. 12:00–18:00 Нова1  
Физиологија (063B1) Усмени испит (завршни) 18. 6. 10:00–16:00 Завод за физиологију, БФ  
Хемија биоелемената (132A1) Писмени испит (завршни) 10. 6. 11:00–13:00 ВХА  
4. година
Биоаналитичка хемија (341B1) Усмени испит (завршни) 11. 6. 10:00–16:00 лаб. 550  
Бионеорганска хемија (141B1) Писмени испит (завршни) 11. 6. 11:00–13:00 МХА  
Биоорганска хемија (241B1) Усмени испит (завршни) 11. 6. 11:00–17:00 каб. 475  
Биотехнолошка и индустријска биохемија (414B1) Усмени испит (завршни) 19. 6. 10:00–16:00 лаб. 516  
Биохемија хране и исхране (432B1) Усмени испит (завршни) 12. 6. 10:00–16:00 лаб. 402  
Имунохемија (421B1) Усмени испит (завршни) 21. 6. 10:00–16:00 лаб. 402  
Инструменталне методе у биохемији (434B1) Усмени испит (завршни) 14. 6. 10:00–16:00 Каб. 410  
Методе у клиничкој хемији (423B1) Усмени испит (завршни) 18. 6. 10:00–16:00 лаб. 401  
Огледи у настави биохемије (435B1) Усмени испит (завршни) 11. 6. 10:00–16:00 лаб. 401  
Основи биотехнологије (413B1) Усмени испит 10. 6. 10:00–16:00 лаб. 402  
Патобиохемија (422B1) Усмени испит (завршни) 17. 6. 10:00–16:00 лаб. 402  
Протеински терапеутици са основама биоинформатике (433B1) Усмени испит (завршни) 12. 6. 10:00–16:00 лаб. 516  
Токсиколошка биохемија (424B1) Усмени испит (завршни) 12. 6. 10:00–16:00 лаб. 401  

Генерисано: 30. 09. 2019. у 13:13:01