Испитни рок:   Фебруар 2018/2019.
Студијски програм:   Хемија животне средине

4. 2. 2019 - 18. 2. 2019.

Предмет (шифра) Група и
врста испита
Датум Време Место Напомене
1. година
Аналитичка хемија 1 (301A1) Писмени испит 18. 2. 09:00–11:00 ВХА  
Екологија (051S1) Усмени испит (завршни) 7. 2. 12:00–18:00 уч. 316  
Енглески језик (031A1) Писмени испит (завршни) 12. 2. 15:00–17:00 уч. 316  
Математика (001A1) Писмени испит (завршни) 13. 2. 09:00–12:00 ВХА  
Неорганска хемија (102S1) Писмени испит 12. 2. 09:00–12:00 Нова1  
Усмени испит (завршни) 14. 2. 10:00–16:00 уч. 282  
Одабрана поглавља математике (002A1) Усмени испит (завршни) 12. 2. 14:00–20:00 МФ  
Одабрана поглавља физике (012A1) Усмени испит 4. 2. 14:00–20:00 учионица 750  
Општа хемија (101A1) Писмени испит (завршни) 6. 2. 09:00–12:00 ВХА  
Писмени испит (завршни) 6. 2. 12:00–15:00 ВХА  
Основи геометријске кристалографије (131A1) Писмени испит (завршни) 4. 2. 14:00–17:00 лаб. 577  
Практикум из аналитичке хемије 1 (301E1) Писмени испит (завршни) 11. 2. 09:00–11:00 ВХА  
Практикум из неорганске хемије (102T1) Писмени испит (завршни) 5. 2. 09:00–11:00 МХА  
Практикум из опште хемије (101E1) Писмени испит (завршни) 4. 2. 11:00–13:00 ВХА  
Писмени испит (завршни) 4. 2. 09:00–11:00 ВХА  
Психологија (042P1) Усмени испит (завршни) 14. 2. 12:30–18:30 уч. 279  
Увод у биохемију (408A1) Писмени испит (завршни) 8. 2. 12:00–14:00 ВХА  
Физика (011A1) Писмени испит 5. 2. 17:00–20:00 ВХА  
Усмени испит (завршни) 8. 2. 11:00–17:00 учионица 750  
2. година
Аналитичка хемија 2 (302A1) Писмени испит 13. 2. 13:00–16:00 МХА  
Усмени испит (завршни) 18. 2. 10:00–16:00 лаб. 508А  
Инструментална аналитичка хемија (303A1) Писмени испит 4. 2. 13:00–16:00 ВХА  
Усмени испит 11. 2. 10:00–16:00 лаб. 485  
Метеорологија (052S1) Усмени испит (завршни) 6. 2. 12:00–18:00 уч. 249  
Органска хемија (200A1)          
Основи хемије атмосфере и загађујуће супстанце у ваздуху (511S1) Усмени испит (завршни) 14. 2. 12:00–18:00 лаб. 240  
Практикум из органске хемије (200E1)          
Физичка хемија 1 (021A1) Писмени испит 4. 2. 16:00–19:00 ВХА  
Усмени испит (завршни) 8. 2. 10:00–16:00 лабораторија 276  
Физичка хемија 2 (022A1) Писмени испит 8. 2. 17:00–20:00 МХА  
Усмени испит (завршни) 13. 2. 10:00–16:00 лабораторија 276  
3. година
Биохемија (409A1) Писмени испит 8. 2. 09:00–12:00 МХА  
Усмени испит (завршни) 14. 2. 10:00–16:00 лаб. 402  
Виши курс органске хемије (203S1) Усмени испит (завршни) 12. 2. 10:00–16:00 уч. 279  
Геохемија и загађујуће супстанце у земљишту (512S1) Усмени испит (завршни) 13. 2. 14:00–20:00 кабинет 633а  
Индустријска хемија - најбоље расположиве технике (501S1) Писмени испит 6. 2. 09:00–12:00 уч. 279  
Усмени испит (завршни) 18. 2. 10:00–16:00 лаб. 240  
Неорганске загађујуће супстанце (521S1) Усмени испит (завршни) 4. 2. 10:00–16:00 лаб. 240  
Органске загађујуће супстанце (522S1) Усмени испит (завршни) 4. 2. 10:00–16:00 кабинет 633  
Структурне инструменталне методе (221A1) Писмени испит 6. 2. 15:00–17:00 ВХА  
Усмени испит (завршни) 8. 2. 12:00–18:00 Нова1  
Хемија природних производа (411A1) Писмени испит 5. 2. 09:00–12:00 ВХА  
Усмени испит (завршни) 8. 2. 10:00–18:00 уч. 316  
Усмени испит (завршни) 11. 2. 10:00–18:00 лаб. 516  
Хемодинамика загађујућих супстанци (515S1) Писмени испит (завршни) 7. 2. 10:00–13:00 Нова1  
4. година
Биоиндикатори (523S1) Писмени испит (завршни) 4. 2. 12:00–15:00 Нова1  
Биотехнологије у животној средини (415B1) Писмени испит (завршни) 12. 2. 12:00–15:00 Нова1  
Загађивачи хране (514S1) Усмени испит (завршни) 5. 2. 10:00–16:00 уч. 279  
Моделовање загађења у атмосфери (053S1) Усмени испит (завршни) 8. 2. 10:00–16:00 лаб. 240  
Обрада резултата мерења (311A1) Писмени испит (завршни) 6. 2. 09:00–11:00 РЛАБ  
Одабране области аналитичке хемије (349A1) Усмени испит (завршни) 7. 2. 09:00–15:00 лаб. 485  
Одабране области неорганске хемије (149A1) Усмени испит (завршни) 7. 2. 09:00–15:00 лаб. 501  
Одабране области органске хемије (249A1) Усмени испит (завршни) 7. 2. 09:00–15:00 уч. 279  
Одабране области примењене хемије (549A1) Усмени испит (завршни) 7. 2. 09:00–15:00 лаб. 240  
Основи супрамолекулске хемије и нанохемије (236A1) Усмени испит (завршни) 7. 2. 09:00–15:00 уч. 282  
Природни ресурси (524S1) Писмени испит (завршни) 4. 2. 09:00–12:00 Нова1  
Усмени испит (завршни) 11. 2. 10:00–16:00 лаб. 501  
Управљање квалитетом и законска регулатива (054S1) Усмени испит (завршни) 8. 2. 10:00–16:00 уч. 282  
Хемија вода и отпадних вода (513S1) Усмени испит (завршни) 13. 2. 10:00–16:00 лаб. 240  

Генерисано: 30. 09. 2019. у 13:13:01