Испитни рок:   Август 2018/2019.
Студијски програм:   Настава хемије

19. 8. 2019 - 1. 9. 2019.

Предмет (шифра) Група и
врста испита
Датум Време Место Напомене
1. година
Аналитичка хемија 1 (301A1) Писмени испит 30. 8. 09:00–11:00 ВХА  
Екологија (051S1) Усмени испит (завршни) 22. 8. 12:00–18:00 уч. 316  
Енглески језик (031A1) Писмени испит (завршни) 27. 8. 15:00–17:00 ВХА  
Математика (001A1) Писмени испит (завршни) 28. 8. 09:00–12:00 ВХА  
Неорганска хемија 1 (102A1) Писмени испит (завршни) 27. 8. 09:00–12:00 ВХА  
Одабрана поглавља математике (002A1) Усмени испит (завршни) 27. 8. 14:00–20:00 МФ  
Одабрана поглавља физике (012A1) Усмени испит 19. 8. 14:00–20:00 учионица 750  
Општа хемија (101A1) Писмени испит (завршни) 21. 8. 09:00–12:00 ВХА  
Писмени испит (завршни) 21. 8. 12:00–15:00 ВХА  
Основи геометријске кристалографије (131A1) Писмени испит (завршни) 19. 8. 13:00–16:00 ВХА  
Практикум из аналитичке хемије 1 (301E1) Писмени испит (завршни) 26. 8. 09:00–11:00 ВХА  
Практикум из неорганске хемије 1 (102E1) Писмени испит (завршни) 20. 8. 15:00–17:00 ВХА  
Практикум из опште хемије (101E1) Писмени испит (завршни) 19. 8. 11:00–13:00 ВХА  
Писмени испит (завршни) 19. 8. 09:00–11:00 ВХА  
Психологија (042P1) Усмени испит (завршни) 29. 8. 12:30–18:30 уч. 279  
Физика (011A1) Писмени испит 20. 8. 17:00–20:00 ВХА  
Усмени испит (завршни) 23. 8. 11:00–17:00 учионица 750  
2. година
Аналитичка хемија 2 (302A1) Писмени испит 28. 8. 13:00–16:00 СЗС  
Усмени испит (завршни) 30. 8. 10:00–16:00 лаб. 508А  
Инструментална аналитичка хемија (303A1) Писмени испит 19. 8. 13:00–16:00 ВХА  
Усмени испит 26. 8. 10:00–16:00 лаб. 485  
Номенклатура у хемији (233A1) Писмени испит (завршни) 21. 8. 09:00–11:00 уч. 282  
Обрада резултата мерења (311A1) Писмени испит (завршни) 21. 8. 09:00–11:00 РЛАБ  
Органска хемија (200A1) Писмени испит (завршни) 26. 8. 14:00–17:00 ВХА  
Основи координационе хемије (121A1) Писмени испит (завршни) 23. 8. 09:00–11:00 ВХА  
Педагогија (043P1) Усмени испит (завршни) 21. 8. 12:00–18:00 Географски факултет  
Практикум из органске хемије (200E1) Писмени испит (завршни) 20. 8. 12:00–15:00 ВХА  
Писмени испит (завршни) 29. 8. 09:00–12:00 ВХА  
Увод у биохемију (408A1) Писмени испит (завршни) 23. 8. 12:00–14:00 ВХА  
Физичка хемија 1 (021A1) Писмени испит 19. 8. 16:00–19:00 СЗС  
Усмени испит (завршни) 23. 8. 10:00–16:00 лабораторија 276  
Физичка хемија 2 (022A1) Писмени испит 23. 8. 17:00–20:00 ВХА  
Усмени испит (завршни) 28. 8. 10:00–16:00 лабораторија 276  
3. година
Биохемија (409A1) Писмени испит 23. 8. 09:00–12:00 СЗС  
Усмени испит (завршни) 29. 8. 10:00–16:00 лаб. 402  
Виши курс органске хемије (203P1) Писмени испит 22. 8. 09:00–12:00 ВХА  
Усмени испит (завршни) 30. 8. 10:00–16:00 уч. 249  
Индустријска хемија (501A1) Усмени испит (завршни) 27. 8. 10:00–18:00 лаб. 240  
Методе одвајања (312A1) Усмени испит (завршни) 19. 8. 12:00–18:00 лаб. 508А  
Методика наставе опште и неорганске хемије (601P1) Усмени испит (завршни) 22. 8. 13:00–19:00 уч. 249  
Неорганска хемија 2 (103P1) Писмени испит (завршни) 28. 8. 09:00–12:00 лаб. 557  
Примењена органска хемија (234A1) Писмени испит (завршни) 19. 8. 12:00–15:00 лаб. 460  
Структурне инструменталне методе (221K1) Писмени испит 19. 8. 09:00–11:00 СЗС  
Усмени испит (завршни) 21. 8. 12:00–18:00 Нова1  
Усмени испит (завршни) 24. 8. 10:00–14:00 уч. 316  
Филозофија природних наука (041P1) Усмени испит (завршни) 28. 8. 13:00–19:00 ВПШ 53  
Хемија биоелемената (132A1) Писмени испит (завршни) 19. 8. 11:00–13:00 ВХА  
Хемија природних производа (411A1) Писмени испит 20. 8. 09:00–12:00 ВХА  
Усмени испит (завршни) 23. 8. 10:00–18:00 уч. 316  
Усмени испит (завршни) 26. 8. 10:00–18:00 лаб. 516  
4. година
Анализа реалних узорака (314H1) Усмени испит (завршни) 19. 8. 09:00–15:00 лаб. 562  
Анализа хране (315H1) Усмени испит (завршни) 19. 8. 09:00–15:00 лаб. 503  
Историја хемије (611P1) Писмени испит (завршни) 21. 8. 11:00–14:00 уч. 282  
Методика наставе органске хемије (602P1) Усмени испит (завршни) 23. 8. 10:00–16:00 уч. 279  
Механизми неорганских реакција (133H1) Усмени испит (завршни) 19. 8. 09:00–15:00 лаб. 557  
Одабране области аналитичке хемије (349A1) Усмени испит (завршни) 22. 8. 09:00–15:00 лаб. 485  
Одабране области неорганске хемије (149A1) Усмени испит (завршни) 22. 8. 09:00–15:00 лаб. 501  
Одабране области органске хемије (249A1) Усмени испит (завршни) 22. 8. 09:00–15:00 уч. 279  
Одабране области примењене хемије (549A1) Усмени испит (завршни) 22. 8. 09:00–15:00 лаб. 240  
Основи молекулског моделовања и хемијска информатика (235H1) Писмени испит (завршни) 19. 8. 09:00–12:00 РЛАБ  
Основи супрамолекулске хемије и нанохемије (236A1) Усмени испит (завршни) 22. 8. 09:00–15:00 уч. 282  
Савремене инструменталне методе у аналитичкој хемији (313H1) Усмени испит (завршни) 19. 8. 09:00–15:00 лаб. 550  
Хемија животне средине (519P1) Писмени испит 29. 8. 12:00–15:00 ВХА  
Школски огледи у настави хемије 1 (238P1) Усмени испит (завршни) 26. 8. 10:00–16:00 уч. 249  
Школски огледи у настави хемије 2 (239P1) Усмени испит (завршни) 27. 8. 10:00–16:00 уч. 249  
5. година
Бионеорганска хемија (152H1)          
Биоорганска хемија (251H1)          
Евалуација у образовању (663P1) Усмени испит (завршни) 20. 8. 12:00–18:00 Географски факултет  
Зелена хемија (751H1)          
Инклузивни приступ (662P1) Писмени испит (завршни) 20. 8. 12:00–18:00 Географски факултет  
Информационо-комуникационе технологије (661P1) Практични испит (завршни) 20. 8. 10:00–13:00 РЛАБ  
Конформациона анализа (253H1)          
Координациона хемија (153H1)          
Методика наставе хемије 1 (653P1) Усмени испит (завршни) 22. 8. 10:00–16:00 кабинет 472  
Методика наставе хемије 2 (654P1) Усмени испит (завршни) 29. 8. 10:00–16:00 кабинет 472  
Одабране методе инструменталне анализе (351H1)          
Одабране области супрамолекулске хемије и нанохемије (254H1)          
Органска геохемија и нафтне загађујуће супстанце (551H1)          
Савремене структурне методе (256H1)          
Синтезе комплексних органских молекула (255H1)          
Статистичка обрада резултата у аналитичкој хемији (353H1)          
Токсиколошка хемија (460H1)          
Физичка органска хемија (252H1)          
Хемија чврстог стања (151H1)          
Хроматографске методе (352H1)          

Генерисано: 30. 09. 2019. у 13:13:01