Испитни рок:   Јун 2017/2018.
Студијски програм:   Хемија животне средине

11. 6. 2018 - 24. 6. 2018.

Предмет (шифра) Група и
врста испита
Датум Време Место Напомене
1. година
Аналитичка хемија 1 (301A1) Писмени испит (завршни) 18. 6. 09:00 ВХА  
Екологија (051S1) Усмени испит (завршни) 19. 6. 13:00 уч. 316  
Енглески језик (031A1) Писмени испит 15. 6. 09:00 ВХА  
Математика (001A1) Писмени испит (завршни) 20. 6. 09:00 ВХА  
Неорганска хемија (102S1) Писмени испит 14. 6. 09:00 МХА  
Усмени испит (завршни) 19. 6. 10:00 лаб. 501  
Одабрана поглавља математике (002A1) Усмени испит (завршни) 19. 6. 10:00 МФ  
Одабрана поглавља физике (012A1) Усмени испит (завршни) 11. 6. 14:00 уч. 750  
Усмени испит (завршни) 22. 6. 09:00 750  
Општа хемија (101A1) Група 1: Писмени испит (завршни) 13. 6. 09:00 ВХА ХЕ, НХ
Група 2: Писмени испит (завршни) 13. 6. 12:00 ВХА БХ, ХЖС
Основи геометријске кристалографије (131A1) Писмени испит (завршни) 21. 6. 09:00 ВХА  
Практикум из аналитичке хемије 1 (301E1) Писмени испит (завршни) 22. 6. 15:00 ВХА  
Практикум из неорганске хемије (102T1) Писмени испит (завршни) 12. 6. 09:00 МХА  
Практикум из опште хемије (101E1) Група 1: Писмени испит (завршни) 11. 6. 09:00 ВХА ХЕ, НХ
Група 2: Писмени испит (завршни) 11. 6. 11:00 ВХА БХ, ХЖС
Психологија (042P1) Усмени испит (завршни) 20. 6. 15:00 МХА  
Увод у биохемију (408A1) Писмени испит (завршни) 19. 6. 16:00 МХА  
Физика (011A1) Писмени испит 12. 6. 17:00 ВХА  
Усмени испит (завршни) 15. 6. 11:00 уч. 750  
2. година
Аналитичка хемија 2 (302A1) Писмени испит 20. 6. 09:00 МХА  
Усмени испит (завршни) 22. 6. 09:00 лаб. 503  
Инструментална аналитичка хемија (303A1) Писмени испит 19. 6. 10:00 МХА  
Усмени испит (завршни) 21. 6. 10:00 лаб. 550  
Метеорологија (052S1) Усмени испит (завршни) 18. 6. 10:00 уч. 249  
Органска хемија (200A1) Писмени испит (завршни) 15. 6. 14:00 ВХА  
Основи хемије атмосфере и загађујуће супстанце у ваздуху (511S1) Усмени испит (завршни) 11. 6. 10:00 уч. 282  
Практикум из органске хемије (200E1) Писмени испит (завршни) 12. 6. 11:00 ВХА  
Физичка хемија 1 (021A1) Писмени испит 18. 6. 15:00 ВХА  
Усмени испит (завршни) 20. 6. 12:00 лаб. 276  
Физичка хемија 2 (022A1) Писмени испит 11. 6. 08:00 МХА  
Усмени испит (завршни) 19. 6. 13:00 лаб. 276  
3. година
Биохемија (409A1) Писмени испит 15. 6. 12:00 МХА  
Усмени испит (завршни) 18. 6. 10:00 лаб. 402  
Виши курс органске хемије (203S1) Усмени испит (завршни) 18. 6. 13:00 уч. 316  
Геохемија и загађујуће супстанце у земљишту (512S1) Усмени испит (завршни) 19. 6. 14:00 лаб. 240  
Индустријска хемија - најбоље расположиве технике (501S1) Писмени испит 11. 6. 12:00 уч. 316  
Усмени испит (завршни) 20. 6. 10:00 лаб. 240  
Неорганске загађујуће супстанце (521S1) Усмени испит (завршни) 14. 6. 10:00 лаб.  
Органске загађујуће супстанце (522S1) Усмени испит (завршни) 14. 6. 10:00 лаб.  
Структурне инструменталне методе (221A1) Писмени испит 13. 6. 15:00 ВХА  
Усмени испит (завршни) 21. 6. 10:00 уч. 316  
Хемија природних производа (411A1) Писмени испит 12. 6. 14:00 ВХА  
Усмени испит (завршни) 15. 6. 10:00 лаб. 401  
Усмени испит (завршни) 18. 6. 10:00 лаб. 516  
Усмени испит (завршни) 19. 6. 10:00 лаб. 516  
Хемодинамика загађујућих супстанци (515S1) Писмени испит (завршни) 14. 6. 15:00 МХА  
4. година
Биоиндикатори (523S1) Писмени испит (завршни) 21. 6. 12:00 МХА  
Биотехнологије у животној средини (415B1) Писмени испит (завршни) 20. 6. 12:00 уч. 316  
Загађивачи хране (514S1) Усмени испит (завршни) 18. 6. 10:00 лаб.  
Моделовање загађења у атмосфери (053S1) Усмени испит (завршни) 15. 6. 10:00 лаб.  
Обрада резултата мерења (311A1) Писмени испит (завршни) 14. 6. 09:00 РЛАБ  
Одабране области аналитичке хемије (349A1) Усмени испит (завршни) 14. 6. 10:00 лаб. 485  
Одабране области неорганске хемије (149A1) Усмени испит (завршни) 14. 6. 10:00 ВПШ 11  
Одабране области органске хемије (249A1) Усмени испит (завршни) 14. 6. 10:00 уч. 279  
Одабране области примењене хемије (549A1) Усмени испит (завршни) 14. 6. 10:00 лаб. 240  
Основи супрамолекулске хемије и нанохемије (236A1) Усмени испит (завршни) 14. 6. 10:00 уч. 249  
Природни ресурси (524S1) Писмени испит 11. 6. 15:00 уч. 316  
Усмени испит (завршни) 21. 6. 10:00 лаб.  
Управљање квалитетом и законска регулатива (054S1) Усмени испит (завршни) 15. 6. 10:00 лаб.  
Хемија вода и отпадних вода (513S1) Усмени испит (завршни) 12. 6. 10:00 лаб.  

Генерисано: 28. 09. 2018. у 13:13:01