Испитни рок:   Август 2017/2018.
Студијски програм:   Настава хемије

20. 8. 2018 - 2. 9. 2018.

Предмет (шифра) Група и
врста испита
Датум Време Место Напомене
1. година
Аналитичка хемија 1 (301A1) Писмени испит (завршни) 27. 8. 09:00 ВХА  
Екологија (051S1) Усмени испит (завршни) 28. 8. 13:00 уч. 316  
Енглески језик (031A1) Писмени испит 24. 8. 09:00 ВХА  
Математика (001A1) Писмени испит (завршни) 29. 8. 09:00 ВХА  
Неорганска хемија 1 (102A1) Писмени испит (завршни) 23. 8. 09:00 ВХА  
Одабрана поглавља математике (002A1) Усмени испит (завршни) 28. 8. 10:00 МФ  
Одабрана поглавља физике (012A1) Усмени испит (завршни) 20. 8. 14:00 уч. 750  
Усмени испит (завршни) 31. 8. 09:00 750  
Општа хемија (101A1) Група 1: Писмени испит (завршни) 22. 8. 09:00 ВХА ХЕ, НХ
Група 2: Писмени испит (завршни) 22. 8. 12:00 ВХА БХ, ХЖС
Основи геометријске кристалографије (131A1) Писмени испит (завршни) 30. 8. 09:00 ВХА  
Практикум из аналитичке хемије 1 (301E1) Писмени испит (завршни) 31. 8. 15:00 ВХА  
Практикум из неорганске хемије 1 (102E1) Писмени испит (завршни) 21. 8. 09:00 ВХА  
Практикум из опште хемије (101E1) Група 1: Писмени испит (завршни) 20. 8. 09:00 ВХА ХЕ, НХ
Група 2: Писмени испит (завршни) 20. 8. 11:00 ВХА БХ, ХЖС
Психологија (042P1) Усмени испит (завршни) 29. 8. 15:00 МХА  
Физика (011A1) Писмени испит 21. 8. 17:00 ВХА  
Усмени испит (завршни) 24. 8. 11:00 уч. 750  
2. година
Аналитичка хемија 2 (302A1) Писмени испит 29. 8. 09:00 МХА  
Усмени испит (завршни) 31. 8. 09:00 лаб. 503  
Инструментална аналитичка хемија (303A1) Писмени испит 28. 8. 10:00 МХА  
Усмени испит (завршни) 30. 8. 10:00 лаб. 550  
Номенклатура у хемији (233A1) Писмени испит (завршни) 23. 8. 09:00 уч. 316  
Обрада резултата мерења (311A1) Писмени испит (завршни) 23. 8. 09:00 РЛАБ  
Органска хемија (200A1) Писмени испит (завршни) 24. 8. 14:00 ВХА  
Основи координационе хемије (121A1) Писмени испит (завршни) 28. 8. 10:00 ВХА  
Педагогија (043P1) Усмени испит (завршни) 31. 8. 10:00 ГФ  
Практикум из органске хемије (200E1) Писмени испит (завршни) 21. 8. 11:00 ВХА  
Увод у биохемију (408A1) Писмени испит (завршни) 28. 8. 16:00 МХА  
Физичка хемија 1 (021A1) Писмени испит 27. 8. 15:00 ВХА  
Усмени испит (завршни) 29. 8. 12:00 лаб. 276  
Физичка хемија 2 (022A1) Писмени испит 20. 8. 08:00 МХА  
Усмени испит (завршни) 28. 8. 13:00 лаб. 276  
3. година
Биохемија (409A1) Писмени испит 24. 8. 12:00 МХА  
Усмени испит (завршни) 27. 8. 10:00 лаб. 402  
Виши курс органске хемије (203P1) Писмени испит 28. 8. 12:00 уч. 279  
Усмени испит (завршни) 30. 8. 10:00 уч. 249  
Индустријска хемија (501A1) Усмени испит (завршни) 23. 8. 10:00 лаб. 240  
Методе одвајања (312A1) Усмени испит (завршни) 22. 8. 12:00 лаб. 508А  
Методика наставе опште и неорганске хемије (601P1) Усмени испит (завршни) 20. 8. 10:00 уч. 249  
Неорганска хемија 2 (103P1) Писмени испит (завршни) 30. 8. 14:00 уч. 316  
Примењена органска хемија (234A1) Писмени испит (завршни) 24. 8. 15:00 уч. 316  
Структурне инструменталне методе (221K1) Писмени испит 21. 8. 12:00 МХА  
Усмени испит (завршни) 27. 8. 10:00 МХА  
Филозофија природних наука (041P1) Усмени испит (завршни) 29. 8. 08:00 ВПШ 53  
Хемија биоелемената (132A1) Писмени испит (завршни) 22. 8. 09:00 ВХА  
Хемија природних производа (411A1) Писмени испит 21. 8. 14:00 ВХА  
Усмени испит (завршни) 24. 8. 10:00 лаб. 401  
Усмени испит (завршни) 27. 8. 10:00 лаб. 516  
Усмени испит (завршни) 28. 8. 10:00 лаб. 516  
4. година
Анализа реалних узорака (314H1) Усмени испит (завршни) 28. 8. 13:00 лаб. 508А  
Анализа хране (315H1) Усмени испит (завршни) 28. 8. 10:00 уч. 316  
Историја хемије (611P1) Писмени испит (завршни) 20. 8. 10:00 каб.  
Методика наставе органске хемије (602P1) Усмени испит (завршни) 31. 8. 10:00 уч. 279  
Механизми неорганских реакција (133H1) Усмени испит (завршни) 28. 8. 10:00 лаб. 557  
Одабране области аналитичке хемије (349A1) Усмени испит (завршни) 23. 8. 10:00 лаб. 485  
Одабране области неорганске хемије (149A1) Усмени испит (завршни) 23. 8. 10:00 ВПШ 11  
Одабране области органске хемије (249A1) Усмени испит (завршни) 23. 8. 10:00 уч. 279  
Одабране области примењене хемије (549A1) Усмени испит (завршни) 23. 8. 10:00 лаб. 240  
Основи молекулског моделовања и хемијска информатика (235H1) Писмени испит (завршни) 28. 8. 10:00 РЛАБ  
Основи супрамолекулске хемије и нанохемије (236A1) Усмени испит (завршни) 23. 8. 10:00 уч. 249  
Савремене инструменталне методе у аналитичкој хемији (313H1) Усмени испит (завршни) 28. 8. 10:00 лаб. 550  
Хемија животне средине (519P1) Писмени испит (завршни) 29. 8. 15:30 ВХА  
Школски огледи у настави хемије 1 (238P1) Усмени испит (завршни) 22. 8. 10:00 уч. 249  
Школски огледи у настави хемије 2 (239P1) Усмени испит (завршни) 24. 8. 10:00 уч. 249  
5. година
Бионеорганска хемија (152H1)          
Биоорганска хемија (251H1)          
Евалуација у образовању (663P1) Усмени испит (завршни) 21. 8. 10:00 каб.  
Зелена хемија (751H1)          
Инклузивни приступ (662P1) Усмени испит (завршни) 21. 8. 10:00 каб.  
Информационо-комуникационе технологије (661P1) Усмени испит (завршни) 21. 8. 10:00 РЛАБ  
Конформациона анализа (253H1)          
Координациона хемија (153H1)          
Методика наставе хемије 1 (653P1) Усмени испит (завршни) 30. 8. 15:00 каб. 472  
Методика наставе хемије 2 (654P1) Усмени испит (завршни) 20. 8. 15:00 каб. 472  
Одабране методе инструменталне анализе (351H1)          
Одабране области супрамолекулске хемије и нанохемије (254H1)          
Органска геохемија и нафтне загађујуће супстанце (551H1)          
Савремене структурне методе (256H1)          
Синтезе комплексних органских молекула (255H1)          
Статистичка обрада резултата у аналитичкој хемији (353H1) Писмени испит 31. 8. 09:00 РЛАБ  
Токсиколошка хемија (460H1)          
Физичка органска хемија (252H1)          
Хемија чврстог стања (151H1)          
Хроматографске методе (352H1)          

Генерисано: 28. 09. 2018. у 13:13:01