Испитни рок:   Август 2017/2018.
Студијски програм:   Хемија

20. 8. 2018 - 2. 9. 2018.

Предмет (шифра) Група и
врста испита
Датум Време Место Напомене
1. година
Аналитичка хемија 1 (301H1) Писмени испит (завршни) 27. 8. 09:00 ВХА  
Екологија (051S1) Усмени испит (завршни) 28. 8. 13:00 уч. 316  
Енглески језик (031A1) Писмени испит 24. 8. 09:00 ВХА  
Математика (001A1) Писмени испит (завршни) 29. 8. 09:00 ВХА  
Неорганска хемија 1 (102A1) Писмени испит (завршни) 23. 8. 09:00 ВХА  
Одабрана поглавља математике (002A1) Усмени испит (завршни) 28. 8. 10:00 МФ  
Одабрана поглавља физике (012A1) Усмени испит (завршни) 20. 8. 14:00 уч. 750  
Усмени испит (завршни) 31. 8. 09:00 750  
Општа хемија (101A1) Група 1: Писмени испит (завршни) 22. 8. 09:00 ВХА ХЕ, НХ
Група 2: Писмени испит (завршни) 22. 8. 12:00 ВХА БХ, ХЖС
Основи геометријске кристалографије (131A1) Писмени испит (завршни) 30. 8. 09:00 ВХА  
Основи примене рачунара у хемији (111H1) Писмени испит (завршни) 30. 8. 12:00 ВХА  
Практикум из аналитичке хемије 1 (301L1) Писмени испит (завршни) 31. 8. 15:00 ВХА  
Практикум из неорганске хемије 1 (102E1) Писмени испит (завршни) 21. 8. 09:00 ВХА  
Практикум из опште хемије (101E1) Група 1: Писмени испит (завршни) 20. 8. 09:00 ВХА ХЕ, НХ
Група 2: Писмени испит (завршни) 20. 8. 11:00 ВХА БХ, ХЖС
Психологија (042P1) Усмени испит (завршни) 29. 8. 15:00 МХА  
Физика (011A1) Писмени испит 21. 8. 17:00 ВХА  
Усмени испит (завршни) 24. 8. 11:00 уч. 750  
2. година
Аналитичка хемија 2 (302H1) Писмени испит 24. 8. 11:00 ВХА  
Усмени испит (завршни) 27. 8. 09:00 лаб. 503  
Аналитичка хемија 3 (303H1) Писмени испит 24. 8. 17:00 ВХА  
Усмени испит (завршни) 30. 8. 10:00 каб.  
Номенклатура у хемији (233A1) Писмени испит (завршни) 23. 8. 09:00 уч. 316  
Обрада резултата мерења (311A1) Писмени испит (завршни) 23. 8. 09:00 РЛАБ  
Органска хемија (200A1) Писмени испит (завршни) 24. 8. 14:00 ВХА  
Основи координационе хемије (121A1) Писмени испит (завршни) 28. 8. 10:00 ВХА  
Педагогија (043P1) Усмени испит (завршни) 31. 8. 10:00 ГФ  
Практикум из органске хемије (200E1) Писмени испит (завршни) 21. 8. 11:00 ВХА  
Увод у биохемију (408A1) Писмени испит (завршни) 28. 8. 16:00 МХА  
Физичка хемија 1 (021H1) Писмени испит 20. 8. 16:00 ВХА  
Усмени испит (завршни) 23. 8. 10:00 лаб. 263  
Физичка хемија 2 (022H1) Писмени испит 23. 8. 12:00 ВХА  
Усмени испит (завршни) 29. 8. 12:00 лаб. 263  
Хемија животне средине (519H1) Писмени испит (завршни) 29. 8. 15:30 ВХА  
3. година
Индустријска хемија (501A1) Усмени испит (завршни) 23. 8. 10:00 лаб. 240  
Методе одвајања (312A1) Усмени испит (завршни) 22. 8. 12:00 лаб. 508А  
Неорганска хемија 2 (103H1) Писмени испит (завршни) 28. 8. 13:00 ВХА  
Органске синтезе 1 (211H1) Писмени испит (завршни) 31. 8. 10:00 ВХА  
Примењена биокатализа (436B1) Усмени испит (завршни) 29. 8. 12:00 МХА  
Примењена органска хемија (234A1) Писмени испит (завршни) 24. 8. 15:00 уч. 316  
Стереохемија (232H1) Писмени испит (завршни) 30. 8. 15:00 ВХА  
Структурне инструменталне методе (221A1) Писмени испит 22. 8. 15:00 ВХА  
Усмени испит (завршни) 30. 8. 10:00 уч. 316  
Теорија хемијске везе (231H1) Писмени испит (завршни) 20. 8. 12:00 МХА  
Хемија биоелемената (132A1) Писмени испит (завршни) 22. 8. 09:00 ВХА  
Хемија природних производа (411A1) Писмени испит 21. 8. 14:00 ВХА  
Усмени испит (завршни) 24. 8. 10:00 лаб. 401  
Усмени испит (завршни) 27. 8. 10:00 лаб. 516  
Усмени испит (завршни) 28. 8. 10:00 лаб. 516  
Хемија хетероцикличних једињења (237H1) Писмени испит 28. 8. 16:00 ВХА  
Усмени испит (завршни) 31. 8. 12:00 уч. 316  
4. година
Анализа реалних узорака (314H1) Усмени испит (завршни) 28. 8. 13:00 лаб. 508А  
Анализа хране (315H1) Усмени испит (завршни) 28. 8. 10:00 уч. 316  
Аналитичка хемија у форензици (316H1) Усмени испит (завршни) 28. 8. 10:00 лаб. 516  
Биохемија (409H1) Писмени испит 27. 8. 12:00 ВХА  
Усмени испит (завршни) 30. 8. 10:00 лаб. 402  
Изборни предмет Д (321H1) Усмени испит (завршни) 27. 8. 10:00 каб. 518  
Механизми неорганских реакција (133H1) Усмени испит (завршни) 28. 8. 10:00 лаб. 557  
Одабране области аналитичке хемије (349A1) Усмени испит (завршни) 23. 8. 10:00 лаб. 485  
Одабране области неорганске хемије (149A1) Усмени испит (завршни) 23. 8. 10:00 ВПШ 11  
Одабране области органске хемије (249A1) Усмени испит (завршни) 23. 8. 10:00 уч. 279  
Одабране области примењене хемије (549A1) Усмени испит (завршни) 23. 8. 10:00 лаб. 240  
Органске синтезе 2 (212H1) Писмени испит (завршни) 31. 8. 13:00 ВХА  
Основи молекулског моделовања и хемијска информатика (235H1) Писмени испит (завршни) 28. 8. 10:00 РЛАБ  
Основи супрамолекулске хемије и нанохемије (236A1) Усмени испит (завршни) 23. 8. 10:00 уч. 249  
Рачунарска хемија (112H1) Писмени испит (завршни) 20. 8. 13:00 ВХА  
Савремене инструменталне методе у аналитичкој хемији (313H1) Усмени испит (завршни) 28. 8. 10:00 лаб. 550  
Школски огледи у настави хемије 1 (238P1) Усмени испит (завршни) 22. 8. 10:00 уч. 249  

Генерисано: 28. 09. 2018. у 13:13:01