Распоред наставе за просторију: Велики хемијски амфитеатар
Летњи семестар 2018/19.

  Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак  
8:00   8:00-09:00
Енглески језик (031A1)
Предавања
Студ. прог: ХЕ, БХ
Група: ХЕ3, ХЕ4 и БХ
8:00-09:00
Увод у биохемију (408A1)
Теоријске вежбе
Група: 2
8:00-10:00
Енглески језик (031A1)
Предавања
Студ. прог: ХЕ, БХ
Група: БХ, ХЕ3 и ХЕ4
8:00-10:00
Биолошки факултет
8:00
9:00 9:00-11:00
Органска хемија (200A1)
Предавања
9:00-10:00
Енглески језик (031A1)
Предавања
Студ. прог: ХЕ, ХЖС, НХ
Група: ХЕ1, ХЕ2, ПХ и ХЖС
9:00-10:00
Увод у биохемију (408A1)
Теоријске вежбе
Група: 3
9:00
10:00 10:00-12:00
Неорганска хемија (102A1)
Предавања
10:00-12:00
Неорганска хемија 2 (103H1)
Предавања
10:00-12:00
Неорганска хемија (102A1)
Предавања
10:00-12:00
Индустријска хемија (501A1)
Предавања
10:00
11:00 11:00-13:00
Органске синтезе 1 (211H1)
Предавања
11:00
12:00 12:00-14:00
Аналитичка хемија 1 (301A1)
Предавања
 
12:00-14:00
Аналитичка хемија 1 (301H1)
Предавања
12:00-14:00
Органска хемија (200A1)
Предавања
12:00-14:00
Енглески језик (031A1)
Предавања
Студ. прог: ХЕ, ХЖС, НХ
Група: ХЕ1, ХЕ2, ПХ и ХЖС
12:00-14:00
Практикум из неорганске хемије 1 (102E1)
Колоквијуми
Студ. прог: ХЕ
(12.04, 31.05.)
 
12:00-13:00
Индустријска хемија (501A1)
Колоквијуми
(4 термина)
12:00
13:00 13:00-14:00
Индустријска хемија (501A1)
Предавања
13:00
14:00 14:00-16:00
Хемија биоелемената (132A1)
Предавања
14:00-15:00
Аналитичка хемија 3 (303H1)
Предавања
14:00-15:00
Аналитичка хемија 1 (301H1)
Теоријске вежбе
Група: ХЕ3 и ХЕ4
14:00-16:00
Неорганска хемија 1 (102A1)
Теоријске вежбе
Група: ПХ, ХЕ3 и ХЕ4
14:00-16:00
Одабране области аналитичке хемије (349A1)
Предавања
14:00
15:00 15:00-17:00
Основи геометријске кристалографије (131A1)
Предавања
15:00-17:00
Органска хемија 1 (201B1)
Теоријске вежбе
15:00
16:00 16:00-19:00
Основи координационе хемије (121A1)
Предавања
16:00-19:00
Екологија (051S1)
Предавања
(Изборни предмет 1, обавезан за ХЖС)
16:00-18:00
Органска хемија - Биолошки факултет
Предавања
16:00
17:00 17:00-19:00
Неорганска хемија 2 (103H1)
Предавања
17:00-19:00
Школски огледи у настави хемије 2 (239P1)
Предавања
17:00
18:00 18:00-21:00
Биолошки факултет
18:00
19:00 19:00-21:00
Нулти курс из Органске хемије - Биолошки факултет
19:00-20:00
Koлоквијум из Органске хемије - Биолошки факултет
  19:00-21:00
Биолошки факултет
19:00
20:00 20:00-21:00
Нулти курс из Органске хемије - Биолошки факултет
  20:00

Генерисано: 03. 04. 2019. у 14:47:50