Распоред наставе за просторију: Мали хемијски амфитеатар
Летњи семестар 2018/19.

  Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак  
8:00 8:00-09:00
Органска хемија (200A1)
Теоријске вежбе
Студ. прог: ХЖС, НХ
  8:00-10:00
Хемија биоелемената (132A1)
Предавања
  8:00-10:00
Органска хемија 1 (201B1)
Предавања
8:00
9:00 9:00-11:00
Неорганска хемија (102B1)
Предавања
9:00-11:00
Органска хемија 1 (201B1)
Предавања
9:00-11:00
Аналитичка хемија 3 (303H1)
Предавања
9:00
10:00 10:00-12:00
Физичка хемија 2 (022H1)
Предавања
10:00-12:00
Неорганска хемија 1 (102A1)
Теоријске вежбе
Студ. прог: ХЕ
Група: ХЕ1 и ХЕ2
10:00
11:00 11:00-13:00
Инструментална аналитичка хемија (303A1)
Предавања
11:00-12:00
Неорганска хемија (102B1)
Предавања
11:00-12:00
Физичка хемија 2 (022H1)
Предавања
11:00
12:00 12:00-14:00
Аналитичка хемија 1 (301B1)
Предавања
12:00-14:00
Хемија природних производа (411B1)
Предавања
12:00-14:00
Основи молекуларне биологије (062B1)
Предавања
12:00-14:00
Аналитичка хемија 2 (302B1)
Предавања
12:00
13:00   13:00
14:00 14:00-16:00
Хемија природних производа (411B1)
Предавања
14:00-16:00
Биохемија (409A1)
Предавања
14:00-16:00
Молекулска генетика (064B1)
Предавања
(вежбе ће се организовати у договору са предметним наставником)
14:00-15:00
Аналитичка хемија 1 (301H1)
Теоријске вежбе
Група: ХЕ1 и ХЕ2
14:00-16:00
Одабране области примењене хемије (549A1)
Предавања
14:00
15:00 15:00-17:00
Молекулска генетика (064B1)
Предавања
15:00
16:00 16:00-19:00
Психологија (042P1)
Предавања
  16:00-18:00
Патобиохемија (422B1)
Предавања
16:00-19:00
Изборни предмет Д (321H1)
Предавања
16:00
17:00   17:00-19:00
Хемија природних производа (411B1)
Колоквијуми
17:00
18:00     18:00
19:00           19:00
20:00           20:00

Генерисано: 03. 04. 2019. у 14:47:50