Распоред наставе за 4. годину студијског програма Хемија
Летњи семестар 2018/19.

  Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак  
8:00 лаб. 485, 8:00-14:00
Одабране области аналитичке хемије (349A1)
Лабораторијске вежбе
Група: 1
(од 4. недеље до краја семестра)
лаб. 538, 8:00-14:00
Одабране области примењене хемије (549A1)
Лабораторијске вежбе
Група: 2
 
лаб. 485, 8:00-14:00
Одабране области аналитичке хемије (349A1)
Лабораторијске вежбе
Група: 3
(од 4. недеље до краја семестра)
 
лаб. 501, 8:00-14:00
Одабране области неорганске хемије (149A1)
Лабораторијске вежбе
 
РЛАБ, 11:00-17:00
Одабране области аналитичке хемије (349A1)
Лабораторијске вежбе
Група: 2
(прве три недеље семестра)
 
РЛАБ, 11:00-17:00
Одабране области неорганске хемије (149A1)
Лабораторијске вежбе
(од 4 недеље до краја семестра)
  лаб. 485, 8:00-14:00
Одабране области аналитичке хемије (349A1)
Лабораторијске вежбе
Група: 4
(од 4. недеље до краја семестра)
 
лаб. 538, 9:00-15:00
Одабране области примењене хемије (549A1)
Лабораторијске вежбе
Група: 1
 
РЛАБ, 9:00-15:00
Одабране области аналитичке хемије (349A1)
Лабораторијске вежбе
Група: 3
(прве три недеље семестра)
 
уч. 316, 12:00-14:00
Одабране области неорганске хемије (149A1)
Предавања
 
лаб. 485, 14:00-20:00
Одабране области аналитичке хемије (349A1)
Лабораторијске вежбе
Група: 5
(од 4. недеље до краја семестра)
 
СЗС, 15:00-17:00
Одабране области органске хемије (249A1)
Предавања
лаб. 417, 8:00-14:00
Основи супрамолекулске хемије и нанохемије (236A1)
Лабораторијске вежбе
 
СЗС, 10:00-12:00
Одабране области органске хемије (249A1)
Предавања
8:00
9:00 лаб. 432, 9:00-13:00
Одабране области органске хемије (249A1)
Лабораторијске вежбе
9:00
10:00 10:00
11:00 11:00
12:00 12:00
13:00 уч. 249, 13:00-15:00
Основи супрамолекулске хемије и нанохемије (236A1)
Предавања
13:00
14:00 РЛАБ, 14:00-20:00
Одабране области аналитичке хемије (349A1)
Лабораторијске вежбе
Група: 1
(прве три недеље семестра)
 
лаб. 485, 14:00-20:00
Одабране области аналитичке хемије (349A1)
Лабораторијске вежбе
Група: 2
(од 4. недеље до краја семестра)
ВХА, 14:00-16:00
Одабране области аналитичке хемије (349A1)
Предавања
 
МХА, 14:00-16:00
Одабране области примењене хемије (549A1)
Предавања
 
уч. 282, 14:00-16:00
Одабране области органске хемије (249A1)
Предавања
 
уч. 249, 14:00-16:00
Основи супрамолекулске хемије и нанохемије (236A1)
Предавања
 
уч. 316, 14:00-16:00
Одабране области неорганске хемије (149A1)
Предавања
14:00
15:00 СЗС, 15:00-17:00
Одабране области аналитичке хемије (349A1)
Предавања
 
уч. 316, 15:00-17:00
Одабране области примењене хемије (549A1)
Предавања
15:00
16:00 МХА, 16:00-19:00
Изборни предмет Д (321H1)
Предавања
16:00
17:00     17:00
18:00     18:00
19:00       19:00
20:00           20:00

Генерисано: 03. 04. 2019. у 14:47:50