Распоред наставе за 3. годину студијског програма Хемија животне средине
Летњи семестар 2018/19.

  Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак  
8:00   лаб. 240, 8:00-12:00
Индустријска хемија - најбоље расположиве технике (501S1)
Лабораторијске вежбе
Група: алтернативни термин у случају већег броја студената
(11 термина, део групе - алтернативни термин у случају већег броја студената)
    лаб. 401, 8:00-14:00
Биохемија (409A1)
Лабораторијске вежбе
Група: 2
(7 термина)
 
Нова1, 13:00-14:00
Биохемија (409A1)
Предавања
8:00
9:00 СЗС, 9:00-10:00
Биохемија (409A1)
Колоквијуми
уч. 282, 9:00-10:00
Индустријска хемија - најбоље расположиве технике (501S1)
Предавања
уч. 316, 9:00-10:00
Биохемија (409A1)
Предавања
9:00
10:00 лаб. 240, 10:00-14:00
Хемодинамика загађујућих супстанци (515S1)
Лабораторијске вежбе
Група: 1
уч. 282, 10:00-13:00
Неорганске загађујуће супстанце (521S1)
Предавања
 
уч. 249, 10:00-13:00
Органске загађујуће супстанце (522S1)
Предавања
уч. 282, 10:00-12:00
Индустријска хемија - најбоље расположиве технике (501S1)
Предавања
10:00
11:00 11:00
12:00 уч. 282, 12:00-14:00
Индустријска хемија - најбоље расположиве технике (501S1)
Предавања
лаб. 401, 12:00-18:00
Биохемија (409A1)
Лабораторијске вежбе
Група: 1
(7 термина)
 
лаб. 240, 13:00-17:00
Индустријска хемија - најбоље расположиве технике (501S1)
Лабораторијске вежбе
Група: алтернативни термин у случају већег броја студената
(11 термина, део групе - алтернативни термин у случају већег броја студената)
12:00
13:00   13:00
14:00 лаб. 240, 14:00-19:00
Неорганске загађујуће супстанце (521S1)
Лабораторијске вежбе
МХА, 14:00-16:00
Биохемија (409A1)
Предавања
лаб. 632, 14:00-19:00
Органске загађујуће супстанце (522S1)
Лабораторијске вежбе
(Уколико не буде термин Хемодинамика загађујућих супстанци у среду у лаб.240, вежбе ће се одржавати у том термину у лаб.240)
 
лаб. 240, 14:00-18:00
Хемодинамика загађујућих супстанци (515S1)
Лабораторијске вежбе
Група: 2
(Алтернативни термин у случају већег броја студената)
уч. 279, 14:00-17:00
Хемодинамика загађујућих супстанци (515S1)
Предавања
14:00
15:00 15:00
16:00 лаб. 240, 16:00-20:00
Индустријска хемија - најбоље расположиве технике (501S1)
Лабораторијске вежбе
(11 термина)
 
СЗС, 17:00-19:00
Биохемија (409A1)
Теоријске вежбе
Група: стари студенти
16:00
17:00   17:00
18:00     18:00
19:00         19:00
20:00           20:00

Генерисано: 03. 04. 2019. у 14:47:50