Распоред наставе за 3. годину студијског програма Хемија
Летњи семестар 2018/19.

  Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак  
8:00   лаб. 240, 8:00-12:00
Индустријска хемија (501A1)
Лабораторијске вежбе
Група: 1
(11 термина)
 
лаб. 557, 9:00-15:00
Неорганска хемија 2 (103H1)
Лабораторијске вежбе
Група: 3
 
лаб. 417, 12:00-16:00
Органске синтезе 1 (211H1)
Лабораторијске вежбе
Група: 2
 
лаб. 422, 12:00-16:00
Органске синтезе 1 (211H1)
Лабораторијске вежбе
Група: 5
 
лаб. 240, 12:00-16:00
Индустријска хемија (501A1)
Лабораторијске вежбе
Група: 4
(11 термина)
МХА, 8:00-10:00
Хемија биоелемената (132A1)
Предавања
 
уч. 316, 8:00-10:00
Методе одвајања (312A1)
Предавања
    8:00
9:00   лаб. 557, 9:00-15:00
Неорганска хемија 2 (103H1)
Лабораторијске вежбе
Група: 1
 
лаб. 240, 9:00-13:00
Индустријска хемија (501A1)
Лабораторијске вежбе
Група: 2
(11 термина)
 
лаб. 417, 13:00-17:00
Органске синтезе 1 (211H1)
Лабораторијске вежбе
Група: 4
 
лаб. 240, 13:00-17:00
Индустријска хемија (501A1)
Лабораторијске вежбе
Група: 3
(11 термина)
  9:00
10:00   ВХА, 10:00-12:00
Неорганска хемија 2 (103H1)
Предавања
ВХА, 10:00-12:00
Индустријска хемија (501A1)
Предавања
10:00
11:00 ВХА, 11:00-13:00
Органске синтезе 1 (211H1)
Предавања
11:00
12:00 лаб. 417, 12:00-16:00
Органске синтезе 1 (211H1)
Лабораторијске вежбе
Група: 1
 
лаб. 557, 13:00-19:00
Неорганска хемија 2 (103H1)
Лабораторијске вежбе
Група: 2
ВХА, 12:00-13:00
Индустријска хемија (501A1)
Колоквијуми
(4 термина)
12:00
13:00 ВХА, 13:00-14:00
Индустријска хемија (501A1)
Предавања
лаб. 422, 13:00-17:00
Органске синтезе 1 (211H1)
Лабораторијске вежбе
Група: 3
 
лаб. 557, 13:00-19:00
Неорганска хемија 2 (103H1)
Лабораторијске вежбе
Група: 4
 
лаб. 417, 14:00-18:00
Органске синтезе 1 (211H1)
Лабораторијске вежбе
Група: 6
(додатни термин у случају већег броја студената)
 
уч. 249, 17:00-19:00
Примењена биокатализа (436B1)
Предавања
 
уч. 316, 17:00-19:00
Примењена органска хемија (234A1)
Предавања
13:00
14:00 ВХА, 14:00-16:00
Хемија биоелемената (132A1)
Предавања
 
Нова1, 14:00-17:00
Примењена органска хемија (234A1)
Предавања
 
уч. 316, 14:00-16:00
Методе одвајања (312A1)
Предавања
14:00
15:00 15:00
16:00   16:00
17:00   ВХА, 17:00-19:00
Неорганска хемија 2 (103H1)
Предавања
лаб. 240, 17:00-21:00
Индустријска хемија (501A1)
Лабораторијске вежбе
Група: 5
(11 термина - алтернативни термин у случају већег броја студената)
 
уч. 279, 17:00-19:00
Примењена биокатализа (436B1)
Предавања
17:00
18:00   18:00
19:00         19:00
20:00         20:00

Генерисано: 03. 04. 2019. у 14:47:50