Распоред наставе за 2. годину студијског програма Биохемија
Летњи семестар 2018/19.

  Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак  
8:00     лаб. 550, 8:00-12:00
Аналитичка хемија 2 (302B1)
Лабораторијске вежбе
Група: БХ2
лаб. 550, 8:00-12:00
Аналитичка хемија 2 (302B1)
Лабораторијске вежбе
Група: БХ1
  8:00
9:00     СЗС, 9:00-10:00
Аналитичка хемија 2 (302B1)
Теоријске вежбе
Група: 2
9:00
10:00       10:00
11:00 СЗС, 11:00-13:00
Хемија природних производа (411B1)
Теоријске вежбе
лаб. на БФ, 11:00-14:00
Основи молекуларне биологије (062B1)
Лабораторијске вежбе
  11:00
12:00 МХА, 12:00-14:00
Хемија природних производа (411B1)
Предавања
МХА, 12:00-14:00
Основи молекуларне биологије (062B1)
Предавања
МХА, 12:00-14:00
Аналитичка хемија 2 (302B1)
Предавања
12:00
13:00 СЗС, 13:00-14:00
Аналитичка хемија 2 (302B1)
Теоријске вежбе
Група: 2
13:00
14:00 МХА, 14:00-16:00
Хемија природних производа (411B1)
Предавања
лаб. 516, 14:15-19:00
Хемија природних производа (411B1)
Лабораторијске вежбе
Група: 1
 
лаб. 402, 14:15-19:00
Хемија природних производа (411B1)
Лабораторијске вежбе
Група: 2
РЛАБ, 14:00-17:00
Обрада резултата мерења (311A1)
Предавања
Група: 1
 
лаб. 516, 14:15-19:00
Хемија природних производа (411B1)
Лабораторијске вежбе
Група: 1
 
лаб. 402, 15:15-20:00
Хемија природних производа (411B1)
Лабораторијске вежбе
Група: 2
ВПШ 11, 14:00-17:00
Педагогија (043P1)
Предавања
лаб. на БФ, 14:00-17:00
Основи молекуларне биологије (062B1)
Лабораторијске вежбе
14:00
15:00 15:00
16:00 ВХА, 16:00-19:00
Основи координационе хемије (121A1)
Предавања
 
уч. 282, 16:00-20:00
Израчунавања у биохемији и молекуларној биологији (405B1)
Теоријске вежбе
 
уч. 249, 16:00-19:00
Номенклатура у хемији (233A1)
Предавања
 
РЛАБ, 16:00-19:00
Обрада резултата мерења (311A1)
Предавања
Група: 2
(Због ограниченог броја места у РЛАБ студенти су подељени у две групе за предавања)
16:00
17:00 МХА, 17:00-19:00
Хемија природних производа (411B1)
Колоквијуми
  17:00
18:00   18:00
19:00       19:00
20:00           20:00

Генерисано: 03. 04. 2019. у 14:47:50