Распоред наставе за 1. годину студијског програма Хемија животне средине
Летњи семестар 2018/19.

  Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак  
8:00           8:00
9:00   уч. 316, 9:00-12:00
Савремене структурне методе (256H1)
Лабораторијске вежбе
(Део вежби се одржава у лабораторијама Одељења за инструменталну анализу)
      9:00
10:00     уч. 316, 10:00-12:00
Савремене структурне методе (256H1)
Предавања
уч. 316, 10:00-12:00
Савремене структурне методе (256H1)
Предавања
10:00
11:00     11:00
12:00       РЛАБ, 12:00-14:00
Савремене структурне методе (256H1)
Теоријске вежбе
(од четврте недеље)
  12:00
13:00         13:00
14:00           14:00
15:00           15:00
16:00           16:00
17:00           17:00
18:00           18:00
19:00           19:00
20:00           20:00

Генерисано: 03. 04. 2019. у 14:47:50