Распоред наставе за 1. годину студијског програма Настава хемије
Летњи семестар 2018/19.

  Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак  
8:00           8:00
9:00   ВХА, 9:00-10:00
Енглески језик (031A1)
Предавања
Група: ХЕ1, ХЕ2, ПХ и ХЖС
    лаб. 562, 9:00-15:00
Практикум из аналитичке хемије 1 (301E1)
Лабораторијске вежбе
Група: ХЖС1
9:00
10:00 РЛАБ, 10:00-12:00
Основи геометријске кристалографије (131A1)
Теоријске вежбе
Група: ХЕ4, НХ
(Од 4. до 15. недеље семестра)
ВХА, 10:00-12:00
Неорганска хемија (102A1)
Предавања
  ВХА, 10:00-12:00
Неорганска хемија (102A1)
Предавања
10:00
11:00   11:00
12:00 лаб. 577, 12:00-16:00
Практикум из неорганске хемије 1 (102E1)
Лабораторијске вежбе
Група: ХЕ2, НХ
ВХА, 12:00-14:00
Аналитичка хемија 1 (301A1)
Предавања
  ВХА, 12:00-14:00
Енглески језик (031A1)
Предавања
Група: ХЕ1, ХЕ2, ПХ и ХЖС
12:00
13:00 лаб. 577, 13:00-15:00
Практикум из неорганске хемије 1 (102E1)
Колоквијуми
(10. 4. и 29. 4.)
13:00
14:00 уч. 316, 14:00-15:00
Аналитичка хемија 1 (301A1)
Теоријске вежбе
Група: ПХ, ХЖС
ВХА, 14:00-16:00
Неорганска хемија 1 (102A1)
Теоријске вежбе
Група: ПХ, ХЕ3 и ХЕ4
14:00
15:00 ВХА, 15:00-17:00
Основи геометријске кристалографије (131A1)
Предавања
 
ВПШ 11, 15:00-18:00
Одабрана поглавља физике (012A1)
Предавања
 
5. спрат, 16:00-19:00
Одабрана поглавља математике (002A1)
Предавања
    15:00
16:00 МХА, 16:00-19:00
Психологија (042P1)
Предавања
  ВХА, 16:00-19:00
Екологија (051S1)
Предавања
(Изборни предмет 1, обавезан за ХЖС)
  16:00
17:00     17:00
18:00     18:00
19:00           19:00
20:00           20:00

Генерисано: 03. 04. 2019. у 14:47:50