Распоред наставе за 1. годину студијског програма Хемија
Летњи семестар 2018/19.

  Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак  
8:00           8:00
9:00   уч. 316, 9:00-12:00
Савремене структурне методе (256H1)
Лабораторијске вежбе
(Део вежби се одржава у лабораторијама Одељења за инструменталну анализу)
      9:00
10:00 уч. 249, 10:00-12:00
Бионеорганска хемија (152H1)
Теоријске вежбе
  уч. 316, 10:00-12:00
Савремене структурне методе (256H1)
Предавања
уч. 316, 10:00-12:00
Савремене структурне методе (256H1)
Предавања
10:00
11:00   11:00
12:00   Нова1, 12:00-14:00
Бионеорганска хемија (152H1)
Предавања
  РЛАБ, 12:00-14:00
Савремене структурне методе (256H1)
Теоријске вежбе
(од четврте недеље)
уч. 316, 12:00-14:00
Бионеорганска хемија (152H1)
Предавања
12:00
13:00     13:00
14:00   лаб. 501, 14:00-20:00
Бионеорганска хемија (152H1)
Лабораторијске вежбе
Група: 2
(7 термина)
    лаб. 501, 14:00-20:00
Бионеорганска хемија (152H1)
Лабораторијске вежбе
Група: 1
(7 термина)
14:00
15:00       15:00
16:00       16:00
17:00       17:00
18:00       18:00
19:00       19:00
20:00           20:00

Генерисано: 03. 04. 2019. у 14:47:50