Распоред наставе за 1. годину студијског програма Хемија
Летњи семестар 2018/19.

  Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак  
8:00 РЛАБ, 8:00-10:00
Основи примене рачунара у хемији (111H1)
Теоријске вежбе
Група: ХЕ4
 
лаб. 577, 8:00-12:00
Практикум из неорганске хемије 1 (102E1)
Лабораторијске вежбе
Група: ХЕ3
 
лаб. 503, 8:00-12:00
Практикум из аналитичке хемије 1 (301L1)
Лабораторијске вежбе
Група: ХЕ1
 
лаб. 562, 8:00-12:00
Практикум из аналитичке хемије 1 (301L1)
Лабораторијске вежбе
Група: ХЕ2
 
РЛАБ, 10:00-12:00
Основи геометријске кристалографије (131A1)
Теоријске вежбе
Група: ХЕ4, НХ
(Од 4. до 15. недеље семестра)
ВХА, 8:00-09:00
Енглески језик (031A1)
Предавања
Група: ХЕ3, ХЕ4 и БХ
лаб. 503, 8:00-12:00
Практикум из аналитичке хемије 1 (301L1)
Лабораторијске вежбе
Група: ХЕ3
 
лаб. 562, 8:00-12:00
Практикум из аналитичке хемије 1 (301L1)
Лабораторијске вежбе
Група: ХЕ4
 
лаб. 577, 9:00-13:00
Практикум из неорганске хемије 1 (102E1)
Лабораторијске вежбе
Група: ХЕ1
 
РЛАБ, 10:00-12:00
Основи примене рачунара у хемији (111H1)
Теоријске вежбе
Група: ХЕ2
 
РЛАБ, 12:00-14:00
Основи геометријске кристалографије (131A1)
Теоријске вежбе
Група: ХЕ2
(Од 4. до 15. недеље семестра)
ВХА, 8:00-10:00
Енглески језик (031A1)
Предавања
Група: БХ, ХЕ3 и ХЕ4
лаб. 577, 8:00-12:00
Практикум из неорганске хемије 1 (102E1)
Лабораторијске вежбе
Група: ХЕ4
 
МХА, 10:00-12:00
Неорганска хемија 1 (102A1)
Теоријске вежбе
Група: ХЕ1 и ХЕ2
 
РЛАБ, 10:00-12:00
Основи примене рачунара у хемији (111H1)
Теоријске вежбе
Група: ХЕ3
8:00
9:00 ВХА, 9:00-10:00
Енглески језик (031A1)
Предавања
Група: ХЕ1, ХЕ2, ПХ и ХЖС
9:00
10:00 ВХА, 10:00-12:00
Неорганска хемија (102A1)
Предавања
ВХА, 10:00-12:00
Неорганска хемија (102A1)
Предавања
10:00
11:00 11:00
12:00 РЛАБ, 12:00-14:00
Основи примене рачунара у хемији (111H1)
Теоријске вежбе
Група: ХЕ1
 
лаб. 577, 12:00-16:00
Практикум из неорганске хемије 1 (102E1)
Лабораторијске вежбе
Група: ХЕ2, НХ
 
лаб. 503, 12:00-16:00
Практикум из аналитичке хемије 1 (301L1)
Лабораторијске вежбе
Група: ХЕ3
 
лаб. 562, 12:00-16:00
Практикум из аналитичке хемије 1 (301L1)
Лабораторијске вежбе
Група: ХЕ4
ВХА, 12:00-14:00
Аналитичка хемија 1 (301H1)
Предавања
ВХА, 12:00-14:00
Енглески језик (031A1)
Предавања
Група: ХЕ1, ХЕ2, ПХ и ХЖС
ВХА, 12:00-14:00
Практикум из неорганске хемије 1 (102E1)
Колоквијуми
(12.04, 31.05.)
 
РЛАБ, 12:00-14:00
Основи геометријске кристалографије (131A1)
Теоријске вежбе
Група: ХЕ3
(Од 4. до 15. недеље семестра)
12:00
13:00 13:00
14:00   ВХА, 14:00-15:00
Аналитичка хемија 1 (301H1)
Теоријске вежбе
Група: ХЕ3 и ХЕ4
 
лаб. 503, 14:00-18:00
Практикум из аналитичке хемије 1 (301L1)
Лабораторијске вежбе
Група: ХЕ1
 
лаб. 562, 14:00-18:00
Практикум из аналитичке хемије 1 (301L1)
Лабораторијске вежбе
Група: ХЕ2
ВХА, 14:00-16:00
Неорганска хемија 1 (102A1)
Теоријске вежбе
Група: ПХ, ХЕ3 и ХЕ4
 
МХА, 14:00-15:00
Аналитичка хемија 1 (301H1)
Теоријске вежбе
Група: ХЕ1 и ХЕ2
 
РЛАБ, 15:00-17:00
Основи геометријске кристалографије (131A1)
Теоријске вежбе
Група: ХЕ1
(Од 4. до 15. недеље семестра)
 
ВХА, 16:00-19:00
Екологија (051S1)
Предавања
(Изборни предмет 1, обавезан за ХЖС)
  14:00
15:00 ВХА, 15:00-17:00
Основи геометријске кристалографије (131A1)
Предавања
 
ВПШ 11, 15:00-18:00
Одабрана поглавља физике (012A1)
Предавања
 
5. спрат, 16:00-19:00
Одабрана поглавља математике (002A1)
Предавања
  15:00
16:00 МХА, 16:00-19:00
Психологија (042P1)
Предавања
  16:00
17:00   17:00
18:00     18:00
19:00           19:00
20:00           20:00

Генерисано: 03. 04. 2019. у 14:47:50