Распоред наставе за 1. годину студијског програма Биохемија
Летњи семестар 2018/19.

  Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак  
8:00   ВХА, 8:00-09:00
Енглески језик (031A1)
Предавања
Група: ХЕ3, ХЕ4 и БХ
ВХА, 8:00-09:00
Увод у биохемију (408A1)
Теоријске вежбе
Група: 2
ВХА, 8:00-10:00
Енглески језик (031A1)
Предавања
Група: БХ, ХЕ3 и ХЕ4
МХА, 8:00-10:00
Органска хемија 1 (201B1)
Предавања
8:00
9:00 МХА, 9:00-11:00
Неорганска хемија (102B1)
Предавања
МХА, 9:00-11:00
Органска хемија 1 (201B1)
Предавања
ВХА, 9:00-10:00
Увод у биохемију (408A1)
Теоријске вежбе
Група: 3
9:00
10:00 лаб. 501, 10:00-13:00
Практикум из неорганске хемије (102D1)
Лабораторијске вежбе
Група: БХ3
лаб. 503, 10:00-14:00
Аналитичка хемија 1 (301B1)
Лабораторијске вежбе
Група: БХ1
 
лаб. 501, 13:00-16:00
Практикум из неорганске хемије (102D1)
Лабораторијске вежбе
Група: БХ2
 
РЛАБ, 15:00-17:00
Основи геометријске кристалографије (131A1)
Теоријске вежбе
(Од 4. до 15. недеље семестра)
 
ВХА, 16:00-19:00
Екологија (051S1)
Предавања
(Изборни предмет 1, обавезан за ХЖС)
лаб. 501, 10:00-13:00
Практикум из неорганске хемије (102D1)
Лабораторијске вежбе
Група: БХ1
 
лаб. 503, 10:00-14:00
Аналитичка хемија 1 (301B1)
Лабораторијске вежбе
Група: БХ2
10:00
11:00 лаб. 417, 11:00-15:00
Органска хемија 1 (201B1)
Лабораторијске вежбе
Група: БХ1
 
лаб. 422, 11:00-15:00
Органска хемија 1 (201B1)
Лабораторијске вежбе
Група: БХ2
МХА, 11:00-12:00
Неорганска хемија (102B1)
Предавања
11:00
12:00 МХА, 12:00-14:00
Аналитичка хемија 1 (301B1)
Предавања
12:00
13:00   13:00
14:00   уч. 279, 14:00-15:00
Увод у биохемију (408A1)
Теоријске вежбе
Група: 1
  14:00
15:00 лаб. 417, 15:00-16:00
Органска хемија 1 (201B1)
Теоријске вежбе
Група: БХ1
 
лаб. 422, 15:00-16:00
Органска хемија 1 (201B1)
Теоријске вежбе
Група: БХ2
ВХА, 15:00-17:00
Основи геометријске кристалографије (131A1)
Предавања
 
5. спрат, 16:00-19:00
Одабрана поглавља математике (002A1)
Предавања
ВХА, 15:00-17:00
Органска хемија 1 (201B1)
Теоријске вежбе
СЗС, 15:00-17:00
Увод у биохемију (408A1)
Предавања
(предавања сваке друге недеље)
 
СЗС, 15:00-17:00
Увод у биохемију (408A1)
Теоријске вежбе
(сваке друге недеље)
15:00
16:00 МХА, 16:00-19:00
Психологија (042P1)
Предавања
 
лаб. 516, 16:00-20:00
Увод у биохемију (408A1)
Лабораторијске вежбе
Група: 1, 2
(по једна група наизменично сваке друге недеље)
16:00
17:00 лаб. 501, 17:00-20:00
Практикум из неорганске хемије (102D1)
Лабораторијске вежбе
Група: БХ4
лаб. 516, 17:00-19:00
Увод у биохемију (408A1)
Лабораторијске вежбе
17:00
18:00 18:00
19:00       19:00
20:00           20:00

Генерисано: 03. 04. 2019. у 14:47:50