Распоред наставе за просторију: Велики хемијски амфитеатар
Зимски семестар 2018/19.

  Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак  
8:00 8:00-10:00
Математика (001A1)
Предавања
8:00-11:00
Аналитичка хемија 2 (302H1)
Предавања
8:00-10:00
Физика (011A1)
Предавања
8:00-10:00
Физика (011A1)
Предавања
8:00-10:00
Општа хемија (101A1)
Предавања
Студ. прог: ХЕ, НХ
8:00
9:00 9:00
10:00 10:00-11:00
Општа хемија (101A1)
Предавања
Студ. прог: ХЕ, НХ
10:00-12:00
Математика (001A1)
Предавања
10:00-12:00
Општа хемија (101A1)
Предавања
Студ. прог: БХ, ХЖС
10:00-12:00
Општа хемија (101A1)
Предавања
Студ. прог: БХ, ХЖС
10:00
11:00 11:00-13:00
Органска хемија (200A1)
Предавања
11:00-13:00
Општа хемија (101A1)
Предавања
Студ. прог: ХЕ, НХ
11:00
12:00 12:00-14:00
Општа хемија (101A1)
Теоријске вежбе
Студ. прог: ХЕ
Група: XE3, стари студенти
12:00-14:00
Хемија за биологе
12:00-15:00
Биолози
12:00
13:00 13:00-14:00
Општа хемија (101A1)
Предавања
Студ. прог: БХ, ХЖС
13:00-15:00
Органска хемија (200A1)
Предавања
13:00
14:00 14:00-16:00
Хемија природних производа (411A1)
Предавања
14:00-15:00
Структурне инструменталне методе (221A1)
Колоквијуми
(4 недеље током семестра)
14:00-19:00
Биолошки факултет
14:00
15:00   15:00-16:00
Биохемија (409H1)
Предавања
15:00-17:00
Биохемија протеина и нуклеинских киселина (401B1)
Предавања
15:00
16:00   16:00-18:00
Органска хемија 2 (202B1)
Предавања
16:00-17:00
Хемија природних производа (411A1)
Предавања
16:00
17:00 17:00-19:00
Школски огледи у настави хемије 1 (238P1)
Предавања
Студ. прог: НХ
17:00-19:00
Хемија животне средине (519P1)
Предавања
 
17:00-20:00
Хемија животне средине (519H1)
Предавања
17:00-19:00
Биолошки факултет
17:00
18:00   18:00
19:00 19:00-21:00
Аналитичка хемија 2 (302H1)
Колоквијуми
Студ. прог: ХЕ, ХЖС, НХ
  19:00-21:00
Хемија природних производа (411A1)
Колоквијуми
(колоквијум)
19:00-21:00
Биохемија (409H1)
Колоквијуми
19:00
20:00     20:00

Генерисано: 15. 11. 2018. у 16:18:36