Распоред наставе за просторију: Сала за седнице
Зимски семестар 2018/19.

  Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак  
8:00           8:00
9:00   9:00-11:00
Биохемија метаболизма (402B1)
Предавања
9:00-10:00
FoodEnTwin семинар
9:00-10:00
FoodEnTwin састанак управе пројекта
9:00-10:00
Органска хемија (200A1)
Колоквијуми
Студ. прог: ХЕ
Група: ХЕ2, ХЕ4
(четири пута у току семестра)
9:00
10:00   10:00-12:00
Рачунарска хемија (112H1)
Предавања
    10:00
11:00   11:00-13:00
Општа хемија (101A1)
Теоријске вежбе
Студ. прог: БХ
    11:00
12:00     12:00-14:00
Научно-наставно веће (Управа Хемијског факултета)-13-14 Д.Опсеница
(сваког четвртка у месецу!)
12:00-14:00
Храна и функција (456B1)
Предавања
12:00
13:00 13:00-14:00
Органска хемија (200A1)
Колоквијуми
Студ. прог: ХЕ
Група: ХЕ1, ХЕ3
(четири пута у току семестра)
13:00-15:00
Општа хемија (101A1)
Теоријске вежбе
Студ. прог: ХЕ, НХ
Група: XE1, XE2, НХ
  13:00
14:00 14:00-16:00
Основи физике (019B1)
Предавања
Студ. прог: БХ, БХ
14:00-16:00
Семинари
 
14:00-15:00
Органска хемија (200A1)
Колоквијуми
Студ. прог: ХЖС, НХ
Група: НХ, ХЖС, стари студенти
(четири пута у току семестра)
14:00-16:00
Рачунарска хемија (112H1)
Предавања
14:00-15:00
Експериментална биохемија (404B1)
Предавања
(Вежбе ће се одржати у блоку на крају семестра.)
14:00
15:00 15:00-17:00
Општа хемија (101A1)
Теоријске вежбе
Студ. прог: ХЖС
Група: ХЖС
15:00-17:00
Биохемија метаболизма (402B1)
Предавања
15:00
16:00       16:00
17:00         17:00-19:00
Ензимологија (431B1)
Теоријске вежбе
17:00
18:00         18:00
19:00           19:00
20:00   19:30-21:00
Наставна секција
Предавања
(сваки први уторак у месецу)
      20:00

Генерисано: 15. 11. 2018. у 16:18:36