Распоред наставе за просторију: Рачунарска лабораторија
Зимски семестар 2018/19.

  Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак  
8:00     8:00-09:00
Информационо-комуникационе технологије (661P1)
Предавања
    8:00
9:00 9:00-11:00
Статистичка обрада резултата у аналитичкој хемији (353H1)
Теоријске вежбе
Студ. прог: Х2, С2
9:00-12:00
Рачунарска хемија (112H1)
Теоријске вежбе
Група: Ц
9:00-12:00
Информационо-комуникационе технологије (661P1)
Теоријске вежбе
9:00-12:00
Рачунарска хемија (112H1)
Теоријске вежбе
Група: Б
9:00-13:00
Основи молекулског моделовања и хемијска информатика (235H1)
Теоријске вежбе
9:00
10:00 10:00
11:00 11:00-14:00
Статистичка обрада резултата у аналитичкој хемији (353H1)
Лабораторијске вежбе
Студ. прог: Х2, С2
11:00
12:00 12:00-14:00
Механизми дејства физиолошки активних супстанци (454B1)
Предавања
 
12:00-14:00
Хроматографске методе (352H1)
Предавања
Студ. прог: Х2, С2
12:00-15:00
Рачунарска хемија (112H1)
Теоријске вежбе
Група: А
12:00-14:00
Информационо-комуникационе технологије (661P1)
Теоријске вежбе
12:00
13:00 13:00-15:00
Основи молекулског моделовања и хемијска информатика (235H1)
Предавања
13:00
14:00   14:00-16:00
Хемија чврстог стања (151H1)
Теоријске вежбе
Студ. прог: Х2
14:00-17:00
Хемија чврстог стања (151H1)
Лабораторијске вежбе
Студ. прог: Х2
 
14:00-19:00
Конформациона анализа (253H1)
Теоријске вежбе
Студ. прог: Х2
14:00
15:00   15:00-16:00
Биоинформатика (451B1)
Предавања
15:00-19:00
Механизми неорганских реакција (133H1)
Лабораторијске вежбе
15:00
16:00   16:00-19:00
Рачунарска хемија (112H1)
Теоријске вежбе
Група: Д
16:00-19:00
Биоинформатика (451B1)
Теоријске вежбе
16:00
17:00   17:00
18:00   18:00
19:00           19:00
20:00           20:00

Генерисано: 15. 11. 2018. у 16:18:36