Распоред наставе за просторију: Учионица Нова 1
Зимски семестар 2018/19.

  Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак  
8:00     8:00-10:00
Физичка хемија 1 (021A1)
Предавања
8:00-10:00
Физичка хемија 1 (021A1)
Предавања
  8:00
9:00 9:00-11:00
Хемија вода и отпадних вода (513S1)
Предавања
9:00-11:00
Хемија вода и отпадних вода (513S1)
Предавања
  9:00
10:00   10:00-12:00
Аналитичка хемија 2 (302H1)
Теоријске вежбе
Група: ХЕ1, ХЕ3
10:00-12:00
Аналитичка хемија 2 (302H1)
Теоријске вежбе
Група: ХЕ2, ХЕ4
10:00
11:00 11:00-13:00
Структурне инструменталне методе (221K1)
Предавања
Студ. прог: НХ
11:00-13:00
Механизми неорганских реакција (133H1)
Предавања
11:00-12:00
Аналитичка хемија 2 (302A1)
Теоријске вежбе
Студ. прог: НХ
11:00
12:00 12:00-14:00
Структурне инструменталне методе (221A1)
Теоријске вежбе
Група: стари студенти (ХЕ, ХЖС)
12:00-13:00
Органска хемија (200A1)
Теоријске вежбе
Група: Стари студенти
  12:00
13:00 13:00-14:00
Органска хемија (200A1)
Теоријске вежбе
Студ. прог: ХЕ
Група: ХЕ1, ХЕ3
13:00-16:00
Биохемија протеина и нуклеинских киселина (401B1)
Лабораторијске вежбе
Група: БХ1, БХ2
(наизменично, сваке друге недеље)
13:00-15:00
Одабране методе инструменталне анализе (351H1)
Предавања
Студ. прог: Х2, С2
13:00-14:00
Биолошки факултет
13:00
14:00   14:00-15:00
Органска хемија (200A1)
Теоријске вежбе
Студ. прог: ХЖС, НХ
Група: НХ, ХЖС, Стари студенти
14:00-16:00
Хроматографске методе (352H1)
Предавања
Студ. прог: Х2, С2
14:00
15:00 15:00-16:00
Биоорганска хемија (251H1)
Предавања
    15:00
16:00 16:00-18:00
Теорија хемијске везе (231H1)
Теоријске вежбе
Група: Ц, Д
  16:00-17:00
Анализа реалних узорака (314H1)
Предавања
16:00-18:00
Савремене инструменталне методе у аналитичкој хемији (313H1)
Предавања
  16:00
17:00 17:00-19:00
Молекуларна биотехнологија (452B1)
Теоријске вежбе
(Лабораторијске вежбе ће се организовати у блоку у договору са предметним наставником)
    17:00
18:00         18:00
19:00           19:00
20:00           20:00

Генерисано: 15. 11. 2018. у 16:18:36