Распоред наставе за 4. годину студијског програма Хемија животне средине
Зимски семестар 2018/19.

  Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак  
8:00           8:00
9:00 Нова1, 9:00-11:00
Хемија вода и отпадних вода (513S1)
Предавања
Нова1, 9:00-11:00
Хемија вода и отпадних вода (513S1)
Предавања
лаб. 240, 9:00-15:00
Хемија вода и отпадних вода (513S1)
Лабораторијске вежбе
Група: 1, примарни термин, 12 студената
    9:00
10:00 уч. 282, 10:00-12:00
Загађивачи хране (514S1)
Предавања
  10:00
11:00 уч. 282, 11:00-14:00
Биотехнологије у животној средини (415B1)
Предавања
уч. 282, 11:00-13:00
Загађивачи хране (514S1)
Предавања
  11:00
12:00     12:00
13:00       13:00
14:00 лаб. 240, 14:00-20:00
Хемија вода и отпадних вода (513S1)
Лабораторијске вежбе
Група: 2-додатни термин у случају већег броја студената
      14:00
15:00 лаб. 401, 15:00-20:00
Загађивачи хране (514S1)
Лабораторијске вежбе
(вежбе се одржавају у блоку у договору са наставником)
 
лаб. 401, 15:00-19:00
Биотехнологије у животној средини (415B1)
Лабораторијске вежбе
(6 лабораторијских вежби)
      15:00
16:00       16:00
17:00       17:00
18:00       18:00
19:00       19:00
20:00           20:00

Генерисано: 15. 11. 2018. у 16:18:36