Распоред наставе за 4. годину студијског програма Настава хемије
Зимски семестар 2018/19.

  Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак  
8:00 уч. 279, 8:00-10:00
Савремене инструменталне методе у аналитичкој хемији (313H1)
Предавања
 
лаб. 508А, 9:00-13:00
Анализа реалних узорака (314H1)
Лабораторијске вежбе
Група: група 1
 
лаб. 503, 9:00-13:00
Анализа хране (315H1)
Лабораторијске вежбе
Група: Група 1
 
лаб. 550, 10:00-14:00
Савремене инструменталне методе у аналитичкој хемији (313H1)
Лабораторијске вежбе
Група: 1
        8:00
9:00 лаб. 508А, 9:00-13:00
Анализа реалних узорака (314H1)
Лабораторијске вежбе
Група: група 2
 
лаб. 240, 10:00-14:00
Хемија животне средине (519P1)
Лабораторијске вежбе
(11 термина)
 
Нова1, 11:00-13:00
Механизми неорганских реакција (133H1)
Предавања
лаб. 422, 9:00-12:00
Школски огледи у настави хемије 1 (238P1)
Лабораторијске вежбе
(10 термина)
лаб. 503, 9:00-13:00
Анализа хране (315H1)
Лабораторијске вежбе
Група: Група 2
 
лаб. 557, 10:00-14:00
Механизми неорганских реакција (133H1)
Лабораторијске вежбе
Група: Група 1
 
уч. 279, 10:00-12:00
Методика наставе органске хемије (602P1)
Предавања
 
уч. 249, 12:00-16:00
Методика наставе органске хемије (602P1)
Теоријске вежбе
Група: Група 1
РЛАБ, 9:00-13:00
Основи молекулског моделовања и хемијска информатика (235H1)
Теоријске вежбе
 
уч. 249, 12:00-14:00
Механизми неорганских реакција (133H1)
Предавања
 
лаб. 550, 12:00-16:00
Савремене инструменталне методе у аналитичкој хемији (313H1)
Лабораторијске вежбе
Група: 2
 
лаб. 503, 12:30-13:30
Анализа хране (315H1)
Предавања
 
РЛАБ, 13:00-15:00
Основи молекулског моделовања и хемијска информатика (235H1)
Предавања
 
РЛАБ, 15:00-19:00
Механизми неорганских реакција (133H1)
Лабораторијске вежбе
 
лаб. 557, 15:00-19:00
Механизми неорганских реакција (133H1)
Лабораторијске вежбе
Група: Група 2
9:00
10:00 10:00
11:00 11:00
12:00   12:00
13:00   13:00
14:00   лаб. 422, 14:00-19:00
Школски огледи у настави хемије 1 (238P1)
Лабораторијске вежбе
(10 термина)
  14:00
15:00     15:00
16:00   Нова1, 16:00-17:00
Анализа реалних узорака (314H1)
Предавања
уч. 249, 16:00-19:00
Анализа хране (315H1)
Предавања
 
Нова1, 16:00-18:00
Савремене инструменталне методе у аналитичкој хемији (313H1)
Предавања
 
уч. 316, 16:00-19:00
Анализа реалних узорака (314H1)
Предавања
 
уч. 282, 17:00-19:00
Основи молекулског моделовања и хемијска информатика (235H1)
Предавања
16:00
17:00 ВХА, 17:00-19:00
Школски огледи у настави хемије 1 (238P1)
Предавања
ВХА, 17:00-19:00
Хемија животне средине (519P1)
Предавања
17:00
18:00 18:00
19:00           19:00
20:00           20:00

Генерисано: 15. 11. 2018. у 16:18:36