Распоред наставе за 3. годину студијског програма Настава хемије
Зимски семестар 2018/19.

  Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак  
8:00     лаб. 516, 8:00-12:00
Хемија природних производа (411A1)
Лабораторијске вежбе
Група: Ц, Д
(5 лабораторијских вежби од по 8 сати, наизменично, сваке друге недеље)
    8:00
9:00 уч. 282, 9:00-11:00
Виши курс органске хемије (203P1)
Предавања
уч. 279, 9:00-10:00
Виши курс органске хемије (203P1)
Теоријске вежбе
лаб. 516, 9:00-13:00
Хемија природних производа (411A1)
Лабораторијске вежбе
Група: Ц, Д
(5 лабораторијских вежби од по 8 сати, наизменично, сваке друге недеље)
уч. 282, 9:00-11:00
Неорганска хемија 2 (103P1)
Предавања
9:00
10:00 уч. 282, 10:00-11:00
Неорганска хемија 2 (103P1)
Предавања
10:00
11:00 Нова1, 11:00-13:00
Структурне инструменталне методе (221K1)
Предавања
уч. 279, 11:00-13:00
Виши курс органске хемије (203P1)
Предавања
уч. 282, 11:00-13:00
Структурне инструменталне методе (221K1)
Предавања
11:00
12:00   12:00
13:00     уч. 279, 13:00-15:00
Структурне инструменталне методе (221K1)
Теоријске вежбе
лаб. 422, 13:00-18:00
Виши курс органске хемије (203P1)
Лабораторијске вежбе
  13:00
14:00 ВХА, 14:00-16:00
Хемија природних производа (411A1)
Предавања
    14:00
15:00       15:00
16:00 лаб. 557, 16:00-19:00
Неорганска хемија 2 (103P1)
Лабораторијске вежбе
  ВХА, 16:00-17:00
Хемија природних производа (411A1)
Предавања
  16:00
17:00       17:00
18:00         18:00
19:00       ВХА, 19:00-21:00
Хемија природних производа (411A1)
Колоквијуми
(колоквијум)
  19:00
20:00         20:00

Генерисано: 15. 11. 2018. у 16:18:36