Распоред наставе за просторију: Учионица 279
Зимски семестар 2018/19.

  Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак  
8:00 8:00-10:00
Савремене инструменталне методе у аналитичкој хемији (313H1)
Предавања
  8:00-10:00
технологија заштите животне средине
8:00-10:00
Аналитичка хемија у форензици (316H1)
Предавања
8:00-10:00
Физичка органска хемија (252H1)
Предавања
Студ. прог: Х2
8:00
9:00 9:00-10:00
Виши курс органске хемије (203P1)
Теоријске вежбе
9:00
10:00 10:00-12:00
Молекулска алергологија (458B1)
Предавања
10:00-11:00
Виши курс органске хемије (203S1)
Предавања
10:00-12:00
Метеорологија (052S1)
Предавања
10:00-12:00
Методика наставе органске хемије (602P1)
Предавања
10:00-12:00
Виши курс органске хемије (203S1)
Предавања
10:00
11:00 11:00-13:00
Виши курс органске хемије (203P1)
Предавања
11:00
12:00 12:00-14:00
Синтезе комплексних органских молекула (255H1)
Предавања
Студ. прог: Х2
12:00-13:00
Токсиколошка биохемија (424B1)
(консултације)
12:00-14:00
Резервисан термин
12:00-15:00
Геохемија и загађујуће супстанце у земљишту (512S1)
Предавања
12:00
13:00   13:00-15:00
Структурне инструменталне методе (221K1)
Теоријске вежбе
Студ. прог: НХ
13:00
14:00 14:00-16:00
Одабране методе инструменталне анализе (351H1)
Предавања
Студ. прог: Х2, С2
    14:00
15:00 15:00-17:00
Процена ризика по људско здравље и животну средину (553S1)
Предавања
15:00-17:00
Процена ризика по људско здравље и животну средину (553S1)
Предавања
    15:00
16:00 16:00-19:00
Токсиколошка биохемија (424B1)
Предавања
16:00-18:00
Биоорганска хемија (251H1)
Предавања
Студ. прог: Х2
  16:00
17:00 17:00-19:00
Ремедијација (554S1)
Предавања
17:00-19:00
Процена ризика по људско здравље и животну средину (553S1)
Теоријске вежбе
  17:00
18:00 18:00-19:00
Геохемија и загађујуће супстанце у земљишту (512S1)
Колоквијуми
(колоквијуми се одржавају у 3 термина)
  18:00
19:00           19:00
20:00           20:00

Генерисано: 15. 11. 2018. у 16:18:36