Распоред наставе за 2. годину студијског програма Хемија
Зимски семестар 2018/19.

  Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак  
8:00   ВХА, 8:00-11:00
Аналитичка хемија 2 (302H1)
Предавања
МХА, 8:00-10:00
Физичка хемија 1 (021H1)
Предавања
МХА, 8:00-10:00
Физичка хемија 1 (021H1)
Предавања
лаб. 263, 8:00-11:00
Физичка хемија 1 (021H1)
Лабораторијске вежбе
Група: ХЕ3
 
уч. 316, 9:00-10:00
Органска хемија (200A1)
Теоријске вежбе
Група: ХЕ2, ХЕ4
 
СЗС, 9:00-10:00
Органска хемија (200A1)
Колоквијуми
Група: ХЕ2, ХЕ4
(четири пута у току семестра)
 
Нова1, 10:00-12:00
Аналитичка хемија 2 (302H1)
Теоријске вежбе
Група: ХЕ2, ХЕ4
 
лаб. 473, 10:00-14:00
Практикум из органске хемије (200E1)
Лабораторијске вежбе
Група: ХЕ1
 
лаб. 485, 12:00-17:00
Аналитичка хемија 2 (302H1)
Лабораторијске вежбе
Група: ХЕ4
 
лаб. 562, 12:00-17:00
Аналитичка хемија 2 (302H1)
Лабораторијске вежбе
Група: ХЕ6
8:00
9:00   9:00
10:00   лаб. 473, 10:00-14:00
Практикум из органске хемије (200E1)
Лабораторијске вежбе
Група: ХЕ5
 
лаб. 562, 10:30-15:30
Аналитичка хемија 2 (302H1)
Лабораторијске вежбе
Група: ХЕ1
 
лаб. 485, 10:30-15:30
Аналитичка хемија 2 (302H1)
Лабораторијске вежбе
Група: ХЕ3
 
уч. 316, 14:00-16:00
Аналитичка хемија 2 (302H1)
Теоријске вежбе
Група: ХЕ5, ХЕ6
лаб. 473, 10:00-14:00
Практикум из органске хемије (200E1)
Лабораторијске вежбе
Група: ХЕ2
 
Нова1, 10:00-12:00
Аналитичка хемија 2 (302H1)
Теоријске вежбе
Група: ХЕ1, ХЕ3
 
лаб. 562, 10:30-15:30
Аналитичка хемија 2 (302H1)
Лабораторијске вежбе
Група: ХЕ5
 
лаб. 263, 11:00-14:00
Физичка хемија 1 (021H1)
Лабораторијске вежбе
Група: ХЕ4
 
Нова1, 12:00-13:00
Органска хемија (200A1)
Теоријске вежбе
Група: Стари студенти
 
лаб. 263, 15:00-18:00
Физичка хемија 1 (021H1)
Лабораторијске вежбе
Група: ХЕ1
10:00
11:00 ВХА, 11:00-13:00
Органска хемија (200A1)
Предавања
  11:00
12:00   12:00
13:00 Нова1, 13:00-14:00
Органска хемија (200A1)
Теоријске вежбе
Група: ХЕ1, ХЕ3
 
СЗС, 13:00-14:00
Органска хемија (200A1)
Колоквијуми
Група: ХЕ1, ХЕ3
(четири пута у току семестра)
ВХА, 13:00-15:00
Органска хемија (200A1)
Предавања
13:00
14:00 лаб. 485, 14:00-19:00
Аналитичка хемија 2 (302H1)
Лабораторијске вежбе
Група: ХЕ2
 
лаб. 473, 14:00-18:00
Практикум из органске хемије (200E1)
Лабораторијске вежбе
Група: ХЕ3
14:00
15:00   15:00
16:00 лаб. 473, 16:00-20:00
Практикум из органске хемије (200E1)
Лабораторијске вежбе
Група: ХЕ4
 
лаб. 263, 16:00-19:00
Физичка хемија 1 (021H1)
Лабораторијске вежбе
Група: ХЕ2
  16:00
17:00 ВХА, 17:00-20:00
Хемија животне средине (519H1)
Предавања
  17:00
18:00     18:00
19:00 ВХА, 19:00-21:00
Аналитичка хемија 2 (302H1)
Колоквијуми
    19:00
20:00         20:00

Генерисано: 15. 11. 2018. у 16:18:36